We depend totally on private charity. Please give to support the work of PRDL & the Junius Institute. Your tax exempt contribution helps keep PRDL publicly available to students, scholars, and researchers around the world. Click here. (Be sure to designate the Junius Institute)
Home | About PRDL
Primary Source Collection : 5,803 authors / 94,607 titles / 128,950 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Online fundraising for Junius Institute Digitization - Phase I
CLP Academic
Simon Oomius (1630-1706)
TraditionReformedReference | STCN | DBNLAcademic Titlen/a
Primary Sources (23 titles, 24 vols.) | Secondary Sources (1)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-20
‹ Prev   1  2     Next ›
De bestieringe der gedachten ... (Baltus en Joannes de Wild, 1660)
GB 
De bestieringe der gedachten: vervat in drie deelen ... (Baltus en Joannes de Wild' .., 1660)
GB 
Des Heeren verderflicke pyl: ofte Twee boeken van de pest : achter aen is.... gevoegt een Tracktaetken van de goddelicke voorsienigheydt (W. v. Beaumont)
Vol. 1 (1665)
GB 
Disputatio ex politia ecclesiastica de liturgiis pars secunda: qvam ... sub præsidio D. Gisberti Voetii ... (ex officina Johannis à Waesberge, 1651) / added author(s): Gisbertus Voetius
GB 
Dissertatie van de onderwijsingen in de practycke der godgeleerdheid: waer in na breeder beright van de practijcke der theologie der Pausgesinden, insonderheyt der Jesu-wijten, Remonstranten, Sociniaenen, Luterschen, Enthusiasten, Libertinen, Geestdrijvers, en diergelijcke fanatiquen ... (Bolsward : Samuel van Haringhouk, 1672)
GB 
Ecclesiola, dat is, kleijne kercke, ofte Aenwijsingen door welcke oeffeningen en betrachtingen van godtsaligheydt en godtsdienstigheyt, de huysgesinnen der Christenen kleyne gemeenten konnen worden Sim. Oomius (Benjamin, Jacob, 1661)
IA 
Eirenicum of Vrede-schrift in dese verwerde en twistige tijden tot noodige waerschouwinge en onderrichtinge voorgetstelt. In dit geschrift wordt oock.... breeder ghehandelt van de inwendige twisten in de Roomsche Kercke, en gherechtveerdight der Gereformeerden af-scheydinge van de selve (Amsterdam : Abr. Latham, 1662)
GB 
Het Geopende en Wederleyde Muhammedisdom Of Turckdom : Verbat in acht Afdeelingen ... (Amsterdam : van Beaumont, 1663)
BSB 
Het Geopende en Wederleyde Muhammedisdom Of Turckdom: Verbat in acht Afdeelingen ... (Amsterdam : van Beaumont, 1663)
GB 
Institutiones theologiae practicae, ofte onderwysingen in de practycke der godtgeleertheydt: eerste tractaet des tweeden boeck's van het eerste deel, vervattende de verhandelinge der theologia didactica ... (de Wed. van Samuel Haringhouk, 1676)
GB 
Institutiones theologiae practicae. Ofte, Onderwijsingen in de practycke der godtgeleertheydt, vol. 1, part 2 (Schiedam : Laurens vander Wiel, 1680)
VU 
Institutiones theologicæ practicæ, ofte Onderwijsingen in de practycke der godgeleerdheid (Samuel van Haringhouk, 1672)
GB 
Oorloghs bazuyne, geblaesen ter opweckinge van alle ingesetenen in de nogh overige provincien, steden en sterckten van Nederlandt, om onder ... Willem de III. ... Kloeckmoedighlick te veghten tegen onse tegenwoordige vyanden ... (Amsterdam : Jacob Benjamin, 1672)
GB 
Prophylacticum vitae. Ofte bescherminge des levens, tegens selfs-moorderye ... Simon Oomius (Benjamin, Jacob : 1651-1673, 1660)
IA 
Schriftuerlijcke prognosticatie, ofte Voor-beduydtselen van Godts naerderende oordeelen over landen en luyden. Den ingesetenen der Vereenigde Nederlanden ... voorgestelt, etc (Amsterdam : Hieronymus Sweerts, 1666)
GB 
Schriftuerlijcke prognosticatie, ofte Voorbeduydtselen van Godts naerderende oordeelen over landen en luyden (Amsterdam : Hier. Sweerts, 1666)
GB 
Schriftuerlijcke prognosticatie, ofte voorbeduydtselen van Godts naerderende oordeelen over landen en luyden. Den ingesetenen der Vereenigde Nederlanden in dese bedroefde dagen van Godts oordeelen voorgestelt tot hooghnoodige waerschouwinge (1666)
GB 
Simonis Oomii ... Triumph-bazuyn, geblaesen by gelegentheyt van de verwonderlicke en heerlicke overwinningen, met welcke de Heere onsen staet heeft gelieven te zegenen, onder het hoogh-wijs beleydt van onsen glorieusen ... veldt-heer, Willem de III. doorlughtigh Prince van Orangien, &c: Met ... (Daniel van den Dalen, 1674)
GB 
Triumh-bazuyn, geblaesen by gelegentheyt van de ... Overwinningen ... onder het ... Beleydt van ... WIllem de III: Met aenwijsinge der Middelen ... om de verkregen Victorien nogh verder voort te setten (Amsterdam : D. van den Dalen, 1674)
GB 
‹ Prev   1  2     Next ›

Search Digital Libraries
“Oomius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Ooms”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Omius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Simon Oomius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Simon Ooms”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Simon Omius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting