Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,376 authors / 109,641 titles / 148,510 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Henricus Bornius (1617-1675)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Adriaan van der Borre (1565-1630)
TraditionArminian-RemonstrantReference Academic Titlen/a
Primary Sources (8 titles, 8 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-8
Brief Van wegen de Remonstrantsche Predicanten, gheschreven aen hare Vervolghde ende verdruckte Ghemeenten : Over de Grouwelijcke Conspiratie Die gheseydt wordt voorghenomen te zijn teghen den welstandt van't Landt ende den Prince van Orangien (Harders-wijck : Waermont, 1623)
BSB 
Brief van wegen de remonstrantsche Predicanten, gheschreven aen hare vervolghde ende verdruckte ghemeenten, over de grouwelijcke Conspiratie die gheseydt wordt voorghenomen te zijn teghen den welstandt van 't Landt ende den Prince van Orangien [...]. (Adelaert Waermont, 1623)
GB 
Brief Van wegen de Remonstrantsche Predicanten, gheschreven aen hare Vervolghde ende verdruckte Ghemeenten: Over de Grouwelijcke Conspiratie Die gheseydt wordt voorghenomen te zijn teghen den welstandt van't Landt ende den Prince van Orangien (Harderwijk : Waermont, 1623)
GB 
Brief van wegen de Remonstrantshe predicanten, gheschreven aen hare vervolghde ende verdruckte ghemeenten: over de grouwelijcke conspiratie die gheseydt wordt voorghenomen te zijn teghen den welstandt van't landt ende den Prince van Orangien (Adelaert VVaermont, 1623)
GB 
Copye van een Missive gheschreven van een Remonstrantsch Predicant aen zynen Vriendt, nopende de schriften Henrici Slatii, nieuwelijcx tot beswaeringhe der Remonstranten uyt-ghegheven, als oock zyne Wederroepinge. Dry daeghen voor zijn sterven schriftelijck ghedaen: Waer van 't Origineel ... (1623)
GB 
Ootmoedigh Vertoogh ende versoeck der uytgheseyde Remonstrantsche Predicanten, aan de [...] Staten Generaal, den Doorl. Prince van Orangien, ende d'ed. mog. heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. Tot declaratie van hare onschult ende onnooselheyt, noopende sekere onlanghs ontdeckte ... (1623)
GB 
Tweede vertoogh vande wytgheseyde Remonstrantsche predicanten aen de ... Staten Generael ... vervatende een vernieuwinge van haer vertoogh den 28. Martij overgegeven: midtsgaders verantwoordinge der Remonstranten teghen sulcke beschuldigingen, als tegen 't Eerste vertooch zyn voortghebracht ... (1623)
GB 
Tweede vertoogh vande wytgheseyde Remonstrantsche predicanten aen de Hog. Mog. Heeren Staten Generael, den Doorluchtighen Prince van Orangien, ende d' Ed. Mo. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt: vervatende een vernieuwinge van haer vertoogh den 28 Martij overghegheven: midtsgaders ... (1623)
GB 

Search Digital Libraries
“Borre”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Borrius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“van der Borre”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Adriaan van der Borre”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Hadrianus Borrius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Adriaen van der Borre”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting