Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,385 authors / 109,748 titles / 148,642 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Nicolaus Taurellus (1547-1606)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Jacobus Taurinus (1576-1618)
TraditionArminian-RemonstrantReferenceen Academic Titlen/a
Primary Sources (31 titles, 47 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (47) | Related (1)
Results 1-20
‹ Prev   1  2  3     Next ›
Balance pour peser en toute equité & droicture la Harangue du tres-nobles, docte & prudent Seigneur, Monseigneur ... (1618)
GB 
Bloem-potgen, van verscheyden bloemen, ghepluckt uyt den hoff vande Geldersche contra-remonstranten. Doch meest uyt het schrift van Cornelis van Dungen [...] Midtsgaders eenighe Gravamina aen den Synodum van Arnhem (1618)
GB 
Brand-clock (Ghegoten ten deele van de Stoffe ghecomen wt de Camer der E. H. M. Staten soo der Geunieerde Provintien in 'tghemeyn, als int particulier van Hollandt) noodich ghetrocken in dese bedroefde vruchtbare tijden der ghevaerlijcke, van ouds begravene Nieuwicheden [...] Hier salmen oock ... (1611)
GB 
Brand-clock [Ghegoten ten deele van de stoffe ghecomen wt de Camer der E.H.M. Heeren Staten soo der Geunieerde Provintien in 'tghemeyn, als int particulier van Hollandt] Noodich ghetrocken in dese bedroefde vruchtbare tijden der ghevaerlijcke, van ouds begravene, Nieuwicheden ... (1611)
GB 
Copye van sekeren Brief daer inne beantwoort wort de losse ende ontydige Na-Reden die Festus Hommius tot verantwoordinghe (van t' ghene hem inde "Naemscherminghe" jeghens zyne hevighe Predicatie vanden 16 Oct. te laste was geleyt) terstont na de Predic. op den 6 November heeft ghedaen [...] Met ... (1616)
GB 
Corte ende naecte ondeckinghe van den Luegen-geest onlangx verschenen in de uytgegev. "Antwoordt tot wederlegginghe van het Discours over de Amsterdamsche beroerten". (1617)
GB 
Den vraegh-al, in-houdende ettelijcke questien ofte vraghen, om daer op te hebben een bondighe antwoordt van de theologanten, politijcken, rechts-gheleerden, chrijs-luyden, ende anderen
1618GB 
Den Vraegh-Al, inhoudende ettelijcke Questien ofte Vraghen, om Daer op te hebben een bondighe Antwoordt van de Theologanten, Politijcken, Rechts-gheleerden, Chrijs-luyden, ende anderen
1618BSB 
Een cort monnickendammer discours ende hoorns liedt, geestich bediet. Teghens 't levendich discours van Amsterdam (1618)
GB 
Epistolica narratio nuperi Tumultus Amstelredamensis et dissertatiuncula super eo (1617)
GB 
Epistolica Narratio nuperi tumultus Amstelredamensis et Dissertatiuncula super eo / Jacobus Taurinus [erm. Verf.] (Francofurti, 1617)
HAB 
Ernstighe aen-spraeck aen de maeghdt van Hollandt, tot vvaerschouvvinghe van alle goede liefhebbers der oude vaderlijcke vrijheydt. En vertellingh van een droom (1617)
GB 
Ernstighe aen-spraeck aen de maeghdt van Hollandt, tot waerschouwinghe van alle goede liefhebbers der oude vaderlijcke vrijheydt. En vertellingh van een droom (1617)
GB 
Grouwel, van de Contra-remonstrantschghesinden, in den Synodo Provinciael van Gelderlandt, A° 1618 in Julio ghehouden, verfoeyt ende ghedeserteert: vervaet in sekere Thien Poincten ofte Artijckelen, onlanghs van weghen de Heeren Staten des Furstendoms Gelre ende Graefschaps Zutphen uytghegheven ... (1618) [Grovwel should be spelled Grouwel]
GB 
In-houdt van eenighe Brieven, aengaende de Beroerten binnen Amsterdam onlangs voor-ghevallen: Met een Discours Aen Alle goede Patriotten, ende Lief-hebbers des Vader-Landts (1617)
GB 
Inhoudt van eenighe Brieven, aengaende de Beroerten binnen Amsterdam onlangs voor-gevallen. Met een Discours aen alle goede Patriotten [...]. (1617)
GB 
‹ Prev   1  2  3     Next ›

Search Digital Libraries
“Taurinus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Toor”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jacobus Taurinus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jacob Taurinus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jacques Van Toor”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jacques Taurinus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting