Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,380 authors / 109,710 titles / 148,596 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Jan Uytenbogaert (1557-1644)
TraditionArminian-RemonstrantReferenceen nl | NNBWAcademic Titlen/a
Primary Sources (208 titles, 274 vols.) | Secondary Sources (1)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (274) | Translated (2) | Related (8)
Results 101-120
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     Next ›   Last »
Cygnea Cantio Of Leste sang (1633)
GB 
Cygnea Cantio Of Leste sang Joh. Wtenbogaert, Dat is, Meditatie Over t'VI. VIII. ende IX Veersen van den Psalm XL : uytghesproocken inde Remonstrantsche Ghemeente van 'sGraven-haghe, op den Algemeenen Vast ende Biddach, ghehouden den 15. December,1632 (1633)
BSB 
Cygnea Cantio Of Leste sang Joh. Wtenbogaert, Dat is, Meditatie Over t'VI. VIII. ende IX Veersen van den Psalm XL: uytghesproocken inde Remonstrantsche Ghemeente van 'sGraven-haghe, op den Algemeenen Vast ende Biddach, ghehouden den 15. December,1632 (1633)
GB 
Cygnea Cantio of leste sang Joh. Wtenbogaert. Dat is Meditatie over 't 6, 7, 8 ende 9 veersen van den Psalm XL uytghesproocken inde Remonstrantsche Ghemeente van 's Graven-Haghe, op den Algemeenen Vast ende Biddach, ghehouden den 15 Dec. 1632 (1633)
GB 
Dancksegginghe ende ghebedt door den hooghgheleerden voortreffelijcken Iohannem Wtenbogaert (1619)
GB 
Den eenigen ende rechten Waerom, Vande uytvoeringhe der Remonstrantsche Leeraers uyt de Gheunieerde Provintien : Tot Onderrichtinghe vande Eenvoudighe Christenen ende goede patriotten des Landts (1619)
BSB 
Den eenigen ende rechten Waerom, Vande uytvoeringhe der Remonstrantsche Leeraers uyt de Gheunieerde Provintien: Tot Onderrichtinghe vande Eenvoudighe Christenen ende goede patriotten des Landts (1619)
GB 
Den eenigen ende rechten waerom, vande uytvoeringhe der remonstrantsche leeraers uyt de Gheunieerde Provintien. Tot onderrichtinghe vande eenvoudighe christenen ende goede patriotten des landts (1619)
GB 
Discours op ende teghen de Conscientieuse Bedenckinghen, ofmen in goede Conscientie Trefves met Spaengien maken mach. Midtsg. de Consideratien op 't vast stellen van de Religie ende Regieringhe. Onlancks tot Haerlem uytghegheven (Jacob de Wit, 1630)
GB 
Een een [sic] nieuwe Heylighe Ligue off politycke Kerck-sorghe der huydendaechsche Contra-Remonstranren [sic] vervatet in seecker by hun onlanghs ghestelt en in 't heymelijck omgehedeelt Discoers, waer in verhandelt wort hoe alle haere medeplichtighen in desen tijdt haer te draghen hebben, en ... (1628)
GB 
Eenige Brieven Geschreven Aen Heeren van Qualiteyt in 's Graven-Haghe (1630)
GB 
Eenige Brieven geschreven aen Heeren van qualiteyt in 's Graven-Haghe: Tot wederlegginge van sekere grove Calomnien tot naedeel der Remonstranten wtghestroyt, soo 't geruchte gaet, by eenighe Professoren der Theologie tot Leyden (1630)
GB 
Eenige brieven geschreven aen heeren van qualiteyt in 's Graven-haghe: tot wederlegginge van sekere grove calomnien tot naedeel der remonstranten wtghestroyt, soo 't geruchte gaet, by eenighe professoren der theologie tot Leyden (1630)
GB 
Eenige Brieven Geschreven Aen Heeren van qualiteyt in 'sGraven-Haghe, Tot wederlegginge van sekere grove Calomnien tot naedeel der Remonstranten, Wtghestroyt, soo 't geruchte gaet, by eenighe Professoren der Theologie tot Leyden (1630)
GB 
Eens oprechten patriots ende waerachtich lief-hebbers der waere christelijcke ghereformeerde religie, eerbiedighe, oodtmoedige niet min als ernstighe aensprake, aende [...] Staten van Hollandt ende West-Vrislandt [sic] [...] Op 't subject vande Synodale Gravamina, onlancx onder den man ghecomen ... (1630)
GB 
Eerbiedigh en ootmoedigh Vertoogh, der Remonstrants-gesinde Christenen. Aende [...] Magistraten der Stede Leyden, over de Publicatie van den Stadt-huyse al-daer, den naast-lesten July 1633 ghedaan tegen de Remonstrants-gesinde Borgeren en Ingesetenen ders. Stadt (1633)
GB 
Ernstich schrijven aen de ghedeputeerde der Zuyt ende Noort-Hollantsche Synoden. Over haere Remonstrantie. Aende [...] Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, overghegheven den 28en Februarij, 1629. In dit schrijven worden alle hare blamen wederleyt, [... ] Ende beantwoordt de Propositie van ... (Walschaert, Pieter, 1629)
GB 
Ernstich schrijven, aen de ghedeputeerde der Zuyt ende Noort-Hollantsche synoden. Over haere Remonstrantie. Aende [...] Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, overghegheven den 28en februarij, 1629 (1629)
GB 
Gespreck, dienende tot waerachtige ende deftige aflegginge van verscheyden leelicke blamatien ende versierde loghenen, bevonden inde onwaerachtighe Verthooning van 't ghepasseerde t'Amsterdam inde jaren 1627. 1628. en 1629 (1630)
GB 
Gespreck, Dienende tot waerachtige ende deftige aflegginge van verscheyden leelicke Blamatien ende versierde Loghenen, bevonden inde onwaerachtighe Verthooningh Van't ghepasseerde t'Amsterdam inde Jaren 1627, 1628, ende 1629, door eens versierden Urbaens J. V. D. bykans JVDsche onghestuymicheydt uytghebraeckt (Amsterdam, 1630)
BSB 
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     Next ›   Last »

Search Digital Libraries
“Uytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Wytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Wtenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Uitenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Uitenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Bogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“wtenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jan Uytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jan Wytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johannes Wtenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jan Uitenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johannes Uytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johannes Uitenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johannes Bogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Joannes Bogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jan Bogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“wtenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting