Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,380 authors / 109,710 titles / 148,596 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Jan Uytenbogaert (1557-1644)
TraditionArminian-RemonstrantReferenceen nl | NNBWAcademic Titlen/a
Primary Sources (208 titles, 274 vols.) | Secondary Sources (1)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (274) | Translated (2) | Related (8)
Results 21-40
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Authentijck ende waerachtich Verhael van 't gundt t' Amsterdam is ghepasseert, tusschen de E. E. Heeren Magistraeten, Adrianum Smoutium Predicant, ende de Kerckelijcke aldaer, nopende Smoutij Predicatien, ende de Sessie des Magistraets inde Kercken-raedt [...] Met een Advertissement van 't ... (1630)
GB 
Beantwoordinghe van de Remonstrantie, den Ed, Groot-Mogh. van Hollandt ende West-Vrieslandt, by de Sinodale Gedeputeerde ende eenige van de Kercken-Raedt van 's Gravenhage tegen de Remonstrants-gesinde Christenen overghegheven in Decembri 1628. Nopende de Conscientie-dwangh. Aan de [...] Staten ... (1629)
GB 
Bedenckinghen over t'Project
1630BSB 
Brief aen de ho. mog. heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ghesonden [...]. Nopende 't uytgheven van seecker libel gheintituleert Morghen-vvecker, &c (1621)
GB 
Brief aen de Ho. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ghesonden door den E. hoogh-gheleerden, godtvruchtighen Iohannes Uitenbogaert voor desen dienaer der gemeynte Jesu Christi in 's Graven-Haghe. Nopende tuytgheven van seecker libel gheintituleert Morghen-wecker, [...]. (1621)
GB 
Brief aen sijne. Princel. Excellentie van Oraengien, [...] (1630)
GB 
Brief aende ... Staten Generael (1620)
GB 
Brief aende ... Staten Generael over de sententie Joh. Grevii : ghebannen int Tuchthuys't Amst. (1620)
BSB 
Brief aende ... Staten Generael over de sententie Joh. Grevii: ghebannen int Tuchthuys t' Amsterdam (1620) / added author(s): Simon Episcopius, Nicolaas Grevinchoven
GB 
Brief aende hoogh-mog. heeren Staten Generael over de sententie Ioh. Grevii ghebannen int tvchthvys t'Amsterdam. Mitsgaders ouer eenighe saecken roerde 't examen Samvelis Princii ende Bernheri Vesekii die versonden is in't rasphuys tot Haerlem (1620)
GB 
Brief aende Hoogh-mog. heeren Staten Generael over de sententie Joh. Grevii, ghebannen int tuchthuys t'Amsterdam. Mitsgaders ouer eenighe saecken roerende 't examen Samvelis Princii ende Bernheri Vesekii die versonden is in 't Rasphuys tot Haarlem / added author(s): Simon Episcopius, Nicolaas Grevinchoven
1620GB 
Brief aende hoogh-mog. heeren Staten Generael. Over de sententie Ioh. Grevii ghebannen int tvchthvys t'Amsterdam. Mitsgaders over eenighe saecken roerende 't examen Samvelis Princii ende Bernheri Vesekii Die versonden is in 't Rasphuys tot Haarlem/ (By Johannes Wtenbogaert et al.)
1620GB 
Brieff, aen alle Remonstrants-ghesinde ghemeynten der Vereenichde Nederlanden, ghesonden door de Ghecommitteerde van de Societeyt der Remonstranten ; tot verclaringe van haer oprecht voornemen, ende goed debvoir alreede gedaen, ende noch te doen int stellen ende bevorderen van een ghemeene ... (1620) / added author(s): Simon Episcopius, Nicolaas Grevinchoven
GB 
Brieff, aen alle remonstrants-ghesinde ghemeynten der Vereenichde Nederlanden, ghesonden door de ghecommitteerde van de societeyt der remonstranten; tot verclaringe van haer oprecht voornemen, ende goede debvoir alreede gedaen, ende noch te doen int stellen ende bevorderen van een ghemeene ... (1620)
GB 
Brieven (1630)
BSB 
Brieven en onuitgegeven stukken, ed. H. C. Rogge (Kemink en zoon)
Vol. 1 (1868) [1584-1618]
GB 
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »

Search Digital Libraries
“Uytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Wytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Wtenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Uitenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Uitenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Bogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“wtenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jan Uytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jan Wytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johannes Wtenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jan Uitenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johannes Uytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johannes Uitenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johannes Bogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Joannes Bogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jan Bogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“wtenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting