Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,380 authors / 109,710 titles / 148,596 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Nicolaus Taurellus (1547-1606)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Jacobus Taurinus (1576-1618)
TraditionArminian-RemonstrantReferenceen Academic Titlen/a
Primary Sources (31 titles, 47 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (47) | Related (1)
Results 21-40
‹ Prev     1  2  3     Next ›
Inhoudt van eenighe Brieven, aengaende de Beroerten binnen Amsterdam onlangs voor-gevallen. Met een Discours aen alle goede Patriotten [...].
1617GB 
Na-sporingh, hoe ende in vvat manieren ... de prince van Orangien ... de bescherminghe deser landen heeft aenghenomen, om de Neder-landtsche belijdenisse, als in allen deelen met Godts woordt accorderende, te mainteneren: En 't gevoelen der contra-remonstranten, in 't stuck vande predestinatie ...
1617GB 
Na-sporingh, hoe ende in wat manieren de ... prince van Orangien, hooghloffelijcker memorie, de bescherminghe deser landen heeft aengenomen, om de Neder-landtsche Belijdenisse, als in allen deelen met Godts woordt accorderende, te mainteneren: En 't gevoelen der Contra-Remonstranten, in 't stuck ... (1617)
GB 
Na-sporingh, hoe ende in wat manieren de ... prince van Orangien, hooghloffelijcker memorie, de bescherminghe deser landen heeft aenghenomen, om de Nederlandtsche Belijdenisse, als in allen deelen met Godts woordt accorderende, te mainteneren: En 't gevoelen der Contra-Remonstranten, in 't stuck ... (1617)
GB 
Naarder openinge dienende tot grondige aen-wijsinge van eenige manieren van spreken gebruyckt by Jacobum Taurinum in zijn eerste deel Van de (Jan Everdsen van Doorn, 1616)
GB 
Notulen, Ofte Aen-merckingen, Op het Af-scheydt Der Predicanten van Nimmegen, ghegeven by den E. Raedt der selver Stadt, op den 8. April, 1618
1618BSB 
Notvlen ofte Aen-merckingen, op het af-scheydt der Predikanten van Nimmegem, ghegeven by den E. Raedt der selver Stadt, op den 8 April 1618 (1618)
GB 
Post-bode [in d. 15 julij 1616. S.V.]. (1616)
GB 
Reuck-appel, af-ghevende den lieffelijcken geur vande daden des [...] vorsts, den prince van Orangien, hoogh-loffelijcker gedachten: teghen de quade lucht, onlanghs by een on-ervaren wey-man veroorsaeckt, door het op-doen ende aenwijsen van een valsche, fenijnighe Spore, tot verdedingh vande op ... (1618)
GB 
Trouhertighe vermaninghe aende verheerde Nederlantsche Provintien: ende het alghemeyne eynde ende voornemen des Spaengniaerds, t'welck is d'oprechtinghe van een voorghenomene vijfde Monarchie : mitsgaders hunne resolutie over dese Nederlanden ... Door een Lief-hebber des Nederlandschen Vryheyds ... (1586)
GB 
Van de Onderlinge Verdraagsaamheydt, Die soo wel Predicanten als gemeyne Lidt-maten niet tegenstaande Verscheydenheydt van Gevoelen in eenige Leer-Poincten, met malcanderen in Lieffde behooren, te onder-houden: Tegen Iacobi Triglandi (t'onrecht genaannden) Recht-Gematigden Christen gestelt (van Doorn, 1616) / added author(s): Jacobus Trigland
GB 
Van-de onderlinge verdraagsaamheydt, die soo wel predicanten als gemeyne lidt-maten, niet tegenstaande verscheydenheyt van gevoelen in eenige leer-poincten, met malcanderen in lieffde behooren te onderhouden; Tegen Jacobi Triglandii (t' onrecht genaamden) Recht-gematigden Christen: 't Eerste deel
Jan Everdsen van Doorn, 1616GB 
2nd ed. / Jan Everdsen van Doorn, 1616GB 
Wat vvonder-oudt-nieuws: dienende tot claer, ende on-vveder-leggelijck bewijs, hoe de remonstrantsche predicanten reysen en rotsen, om de iesviten, capvciinen, ende andere gheestelijcken by den vyandt, te besoecken: ende met wat courtosijen zy malcanderen ont-halen (1618)
GB 
Wat Wonder-Oudt-Nieuws: Dienende Tot claer, ende on-weder-leggelijck Bewijs, hoe De Remonstrantsche Predicanten reysen en rotsen, om de Jesuiten, Capuciinen, Ende andere Gheestelijcken by den Vyandt, te besoecken: ende met wat Courtosijen zy malcanderen ont-halen
1618GB 
‹ Prev     1  2  3     Next ›

Search Digital Libraries
“Taurinus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Toor”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jacobus Taurinus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jacob Taurinus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jacques Van Toor”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jacques Taurinus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting