Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,008 authors / 98,180 titles / 133,856 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Dominicus Goltzius (c.1644-c.1720)
Gerardus van Aalst (1678-1759) »
Franciscus Gomarus (1563-1641)
TraditionReformedReferenceen nl | ADB | Bayle | DBNL
Academic TitleProf. of Theology, Leiden (1594-1611) | Prof. of Theology, Saumur (1614-1618) | Prof. of Theology, Groningen (1618-1641)
Primary Sources (58 titles, 88 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Opera (5) | Theology (83) | Related (9)
Results 41-60
‹ Prev     1  2  3  4  5     Next ›
Francisci Gomari Proeve van M. P. Bertii Aenspraeck. Ter eeren der waerheydt, [...]. (Leyden : J. Jeanszoon Orlers, 1610)
GB 
Franciscus Gomarus beweerende, dat het regtveerdigmakend geloof niet zy dat vertrouwen, dat men de vergeving der zonden ontfangen hebbe; maar dat dat vertrouwen zy een vrugt en gevolg, niet het wezen, van het zaligmakend geloof. Ter bestraffing van D. Theodorus van Thuynen overgezet door G.S. (J. Spandaw, 1723) / added author(s): Antonius Driessen
GB 
Der heyliger Hispanischer Inquisitie, etlicke listighe secrete consten ende practijcken, ontdect ende int licht ghebracht. Item, eenighe bysondere exempelen, ... uut de welcke men ... der inquisiteuren practijcken, ... selfs insien ende speuren mach. ... (1569)
GB 
Historie vande Spaensche Inquisitie: Uutgestelt door exempelen, op datmen die te beter in dese laetste tijden vertaen mach (1569)
GB 
Locorum communium theologicorum epitome (Apud Joannem Janssonium, 1653)
GB 
Locorum communium theologicorum, epitome (Amsterdam : Janssonius, 1653)
GB 
Oordeel ende Censure Der Hooch geleerder ende wijt-vermaerder Mannen Francisici Iunij, Luce Trelcatij ende Francisci Gomari, professoren der h. Theologie ende universitey tot Leyden midtsgaders D. Ieremie Bastingij ende Iohannis Wtenbogaerts over de dolinghen van Cornelis VViggersae eertijds dienaer des godlicken woorts in de ghereformeerde kercke Christi tot Hoorn (Arnhem : Jan Janssen, 1617) / added author(s): Franciscus Junius, Lucas Trelcatius, Jeremias Bastingius [5th author: Johannes Wtenbogaert]
GB 
Over de Sacramenten (1764)
GB 
Proeve van M. P. Bertii aenspraeck
Leyden : Orler, 1610BSB 
Proeve van M. P. Bertii Aenspraeck. Ter eeren der waerheydt, tot toutsinge van de geesten, die in de ware Religie, verandering soecken in te bringen, ende tot stichtinge der Gemeynte, uytgegeven [...]., 2nd ed. (J. Jeanszoon Orlers, 1610)
GB 
Schermutselinghen van sommighe licht-gewapende cryghsknechten dat is, Aenwysinghe van de bedriegelicke ende onbehoorlicke wyse van doen, int verbreyden der gevaerlicker van outs begravener nieuwicheden, ghepleecht by de voorstanders van D. Arminius, sal. ghed. ende D. Conradvs Vorstivs (Middelbvrgh : voor Adr. van den Vivere, 1613)
GB 
Schermvtselinghen van sommighe licht-gewapende Cryghsknechten dat is, Aenwysinghe vande bedriegelicke ende onbehoorlicke wyse van doen, int verbreyden der gevaerlicker van outs begravener nieuwicheden, ghepleecht by de voorstanders van D. Arminivs, Sal. ghed. ende D. Conradvs Vorstivs. Getrocken ... (1613)
GB 
De schildt der waerheydt, die in de christelijcke kercke der vereenichde Neerlanden geleert wordt. Waer in De schildt der Catholijcken van Franciscvs Costervs ... nu wederleyt wordt: Ende door een Liefhebber der waerheydt uyt de Latijnsche inde Nederlantsche taele overgheset, vol. 1 (Christoffel Guyot, #in Salomons Tempel.# Voor Jan Jansz. Orlers, #boeck-vercooper, inden duytsche Bybel#, 1599)
GB 
Speculum verae ecclesiae ...
1603GB 
Speculum verae ecclesiae Christi, quo pontificiorum errores a Francisco Costero D. Iesuita in Enchiridio controversiarum propositi, reteguntur ac confutantur
Hanoviae : Guilielmus Antonius, 1603GB 
SPECVLVM VERAE ECCLESIAE CHRISTI: Quo Pontificiorum errores a Francisco Costero D. Iesuita in ENCHIRIDIO CONTROVERSIARVM propositi, reteguntur ac confutantur (Apud Guilielmum Antonium, 1603)
GB 
‹ Prev     1  2  3  4  5     Next ›

Search Digital Libraries
“Gomarus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Gomar”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Goumaere”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Goemaere”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Gomaer”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Gomer”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Franciscus Gomarus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Franz Gomar”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“François Goumaere”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“François Goemaere”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“François Gomaer”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“François Gomarus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Frans Gomer”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting