Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,324 authors / 107,513 titles / 145,472 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1609-1613  
  1619-1623 »
1614-1618
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (3017 titles, 3634 vols.) Suggest a New Source
Results 1-20
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Anonymous
Provisionele waerschouwinghe, oft Protest, teghen seecker fameus boecxken onlanghs uyt-ghegheven tot Delft, gheintituleert, Schriftelijcke conferentie tusschen de kercken-dienaren des vorstendoms Geldre, ende graefschap Zutphen (1618)
GB 
Anonymous
Verhael vande Heeren Joncker Adrian van Mathenes, Heere van Riviere, Opmeer, Does [...] Hugo Muys van Holy, Schout der Stadt Dordrecht: Gerrit Jansz vander Eyck, Burgemeester der Stadt delft: Meester Hugo de Groot, raedt, ende Pensionaris der Stadt Rotterdam: ende Willem Pietersz Hases, Burgem ... (Hillebrant Jacobsz, 1616)
GB 
Anonymous
Vrede-schrift ofte een christelijcke vermaninghe ende antwoordt, 't welck vande vereenighde [doopsgezinde] ghemeente binnen Amsterdam geschreven, ende aen eenighe die sonder ghenoeghsame oorsaken, vande ghemeente afgheweken, ende een besondere vergaderinghe aenghestelt hebben, overgelevert is ... (Amsterdam : Jan Jacobsz, 1616)
GB 
Abbot, George (1562-1633)  en de
Explicatio sex illustrium Quaestionum : I. De Mendacio. II. De Circumcisione & Baptismo. III. De Astrologia. IV. De praesentia in cultu Idololatrico. V. De fuga in persequutione & peste. VI. An Deus sit author peccati? (Francofurti : Jonas Rosa, 1616)
HAB 
Abbot, Robert (1560-1617)  en
De gratia, et perseuerantia sanctorum, exercitationes aliquot habitæ in Academiæ Oxoniensi, authore Roberto Sarisburiensi iam episcopo, ... Quibus accessit eiusdem in Richardi Thomsoni Anglo-Belgici diatribam De amissione & intercisione iustificationis, & gratiæ, animaduersio breuis (ex officina Nortoniana, apud Ioannem Billium, 1618)
GB 
Van de genade Gods ende van de volherdinghe der ware gelovigen, een lesse ende vier oratien ... tegen de dwalingen van Iacobvs Arminivs, ende zijner discipulen: uyt het Latijn overgheset, door Daniel Gysivs ()
Vol. 1 (1618)
GB 
Van de genade Gods, ende van de volherdinghe der vvare gelovigen. Een lesse, ende vier oratien, gedaen inde universiteyt van Oxfort in Engelandt, tegen de dwalingen van Iacobvs Arminivs, ende zijner discipulen, trans. Daniel Gysius (1618)
GB 
Van de genade Gods, ende van de volherdinghe der ware gelovigen, een lesse, ende vier oratien, gedaen inde Univers. van Oxfort ... tegen de dwalingen van Jacobus Arminius, ende zijner discipulen (Leyden : David Jansz. van Ilpendam, 1618)
GB 
Van de genade Gods, ende van de volherdinghe der ware gelovigen. Een lesse, ende vier oratien, gedaen inde Universiteyt van Oxfort ... tegen ... J. Arminius, ende zijner discipulen ... Uyt het Latijn overgeset door D. Gysius, etc (D. Jansz, 1618)
GB 
Abbott, George (1604-1649)  en
Briefe Description of the whole worlde. Wherein is particularly described, all the Monarchies, Empires, and kingdomes of the same: with their seuerall titles and scituations thereunto adioyning. By George Abbot, Archbishop of Canterbury (Iohn Browne, 1617)
GB 
Abelard, Peter (1079-1142)  en fr
Opera
1616GB 
Petri Abaelardi, Filosofi Et Theologi Abbatis Rvyensis, Et Heloisae Conivgis Eivs, Primae Paracletensis Abbatissae, Opera (Bvon, 1616)
GB 
Acosta, José de, S.J. (1539-1600)  en
Histoire naturelle et morale des Indes, tant Orientales, qu'Occidentales. : où il est traicté des choses remarquables du ciel, des elemens ... qui sont propres de ce pays, : ensemble des murs, ceremonies ... des mesmes Indiens. (Paris, : Adrian Tiffaine, ruë Sainct Iacques, au gril, prés sainct Benoist., 1617)
IA 
Acquaviva, Claudio, S.J. (1543-1615)
Industriae pro superioribus eiusdem Societatis, ad curandos Animae morbos (in Collegio Romano eiusdem Societatis, 1615)
GB 
Meditationes In Psalm. 44. et 118 (Kinchius, 1616)
GB 
Meditationes in Psalmos XLIV, & CXVIII (Rome : Bartholomaeus Zannettus, 1616)
GB 
Meditationes in Psalmum XLIV, & CXVIII. (apud Bartolomaeum Zannettum, 1616)
GB 
Acronius, Johannes (1565-1627)  en de
Grondtlick bericht vande beroepinge der predicanten : op wat wijse, ende door wien deselve gheschieden moet. Mitsgaders, wat vanden jure patronatus, ofte t'gheven der kerckelicke goederen ende ampten, te houden zy (Adriaen vande Vivere, 1615)
GB 
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting