Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,112 authors / 100,810 titles / 137,105 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1715-1724  
  1735-1744 »
1725-1734
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (2941 titles, 3875 vols.) Suggest a New Source
Results 41-60
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Aguilar, José de, S.J. (1652-1708)
Tractationes posthumae in Primam partem Diui Thomae, vol. 3 (Cordubae : in Collegio Assumptionis Societatis Iesu, 1731)
GB 
Alberthoma, Robertus (1690-1772)
Nederlands en Groningens vryheid door Gods hand gegrondvest, opgebouwt, gehandhaaft, tegen den aanval van Spanje, Engeland, Vrankryk, Keulen en Munster byzonder in het jaar MDCLXXII. (Joannes Cost, 1730)
GB 
Onderwyzings-liederen van des Heeren wegen: vervattende den korten inhoud van de stellige, zinnebeeldige en voorbeeldige godsgeleerdheid, mitsgaders enige geestelyke prenten : verdeelt in vier boeken (Joannes Cost, 1730)
GB 
Op de blyde intreede van zyn hoogheid Willem Carel Henrik Friso Prins van Oranje en Nassau &c. &c. &c. Als Stadhouder en Kapitein Generaal van Stad en Lande d. 15den van Herfstmaand 1729 (Joannes Cost .., 1729)
GB 
De Zonne der geregtigheid blank en rood by haren op- en onder-gang of de besnedene en gekruiste Jesus in rym afgemaalt (Joannes Cost, 1730)
GB 
Alberti, Johannes (1698-1762)  en nl
Observationes philologicae in sacros Novi Foederis libros (Langerak, 1725)
GB 
Periculum criticum in quo loca quaedam cum Veteris ac Novi Foederis, tum Hesychii et aliorum illustrantur vindicantur emendantur (Langerak, 1727)
GB 
Alberti, Valentin (1635-1697)  de en
Diss. hist. philol. theol. de inscriptione crucis Christi ex Matth. 27. 37 ... (1725)
GB 
Alexander, John (1686-1743)
The primitive doctrine of Christ's divinity; or, A specimen of a full view of the anti-nicene doctrine, in an essay on Irenaeus (London : John Clark and Richard Hett, 1727)
IA 
Alexandre, Noël, O.P. (1639-1724)  en fr
Natalis Alexandri Historia ecclesiastica. Ed. omnium novissima opera et studio C. Roncaglia, ed. Costantino Roncaglia (1734)
GB 
Allestree, Richard (c.1621-1681)  en
De gantsche pligt van een christen, of De christelijke zedekunde; voorgestelt op eene klaare en gemeenzaame wyze, tot gebruik van alle mensschen ... . Noodig voor alle huisgezinnen: Met byzondere gebeden by verscheide gelegenheden (Jacob ter Beek, 1732)
GB 
De gantsche pligt van een christen, of de christelyke zedekunde ...: Met byzondere gebeden by verscheide gelegnheden. ; Op nieuws uit het Engelsch vertaalt, en met zinspelende plaatjes verm (Jacob ter Beek, 1732)
GB 
Het gebruik der christelyke deugden of Alle plichten van den mensch, met de bezondere godvrugtigheden en gebeden in verscheide gelegendheden (Joannes Cost, 1725)
GB 
The whole duty of man. With Private devotions (J. Baskett, 1728)
GB 
Alphen, Hieronymus Simons van (1665-1742)  de
Oeconomia Catechesis Palatinae
Trajecti ad Rhenum, 1729GB 
Trajectum ad Rhenum, 1729BSB 
Alting, Heinrich (1583-1644)  en
Mensonis Altingii Pastoris Emdani Fidelissimi Et In Coetu Ecclesiastico Ibidem Praesidis Perpetui Vita : Descripta Per Ubbonem Emmium Nunc primum edita ex autographo, Et Litterae. Accedunt Henrici Altingii ... Historia De Ecclesiis Palatinis Ex autographo emendata & aucta: Nec Non Adami Mensonis Isinck Brevis Historia De Reformatione In Urbe Groninga Et Omlandia: Item Ubbonis Emmii ... Vita Per Nicolaum Mulerium ... Cura Adami Mensonis Isinck ...
Groningae : Spandaw, 1728BSB 
Mensonis Altingii pastoris Emdani fidelissimi et in coetu ecclesiastico ibidem praesidis perpetui vita, descripta per Ubbonem Emmium nunc primum edita ex autographo, et litterae: accedunt Henrici Altingii ... Historia de Ecclesiis Palatinis ex autographo emendata & aucta ; nec non Adami Mensonis ... (apud Georgium Spandaw, 1728)
GB 
Alting, Jacob (1618-1679)  en nl
Den gerechtveerdigden en de rechtveerdigmakenden Christus (Wibius Bleck, 1730)
GB 
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting