Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,057 authors / 99,395 titles / 135,447 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1615  
  1617 »
1616
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (541 titles, 616 vols.) Suggest a New Source
Results 541-560
« First   ‹ Prev     22  23  24  25  26  27  28  29  30  31     Next ›
Sylvius, Franciscus (1581-1649)
Liber sententiarum ex sacris literis et antiquis Ecclesiae Doctoribus collectarum de statu hominis post peccatum (Duaci : Typis Marci Wyon, 1616)
GB 
Tanner, Adam, S.J. (1571-1632)  de en
Disputatio Theologica De Sacramentis In Genere
Angermarius, 1616GB 
Disputatio Theologica. De SS. Eucharistiae Sacramento
Angermaria, 1616GB 
Taurinus, Jacobus (1576-1618)  en
Copye van sekeren Brief daer inne beantwoort wort de losse ende ontydige Na-Reden die Festus Hommius tot verantwoordinghe (van t' ghene hem inde "Naemscherminghe" jeghens zyne hevighe Predicatie vanden 16 Oct. te laste was geleyt) terstont na de Predic. op den 6 November heeft ghedaen [...] Met ... (1616)
GB 
Naarder openinge dienende tot grondige aen-wijsinge van eenige manieren van spreken gebruyckt by Jacobum Taurinum in zijn eerste deel Van de (Jan Everdsen van Doorn, 1616)
GB 
Post-bode [in d. 15 julij 1616. S.V.]. (1616)
GB 
Van de Onderlinge Verdraagsaamheydt, Die soo wel Predicanten als gemeyne Lidt-maten niet tegenstaande Verscheydenheydt van Gevoelen in eenige Leer-Poincten, met malcanderen in Lieffde behooren, te onder-houden: Tegen Iacobi Triglandi (t'onrecht genaannden) Recht-Gematigden Christen gestelt (van Doorn, 1616) / added author(s): Jacobus Trigland
GB 
Van-de onderlinge verdraagsaamheydt, die soo wel predicanten als gemeyne lidt-maten, niet tegenstaande verscheydenheyt van gevoelen in eenige leer-poincten, met malcanderen in lieffde behooren te onderhouden; Tegen Jacobi Triglandii (t' onrecht genaamden) Recht-gematigden Christen: 't Eerste deel
Jan Everdsen van Doorn, 1616GB 
2nd ed. / Jan Everdsen van Doorn, 1616GB 
Teellinck, Willem (1579-1629)  en nl
Eubulus ofte Tractaet. Vervatende verscheyden aenmerckinghen over de teghenwoordighe staet onser Christelicker Ghemeynte ... (Middelburg : Adriaen vande Vivere, 1616)
GB 
Telle, Reinier (1558-1618)
Tafereel. Begrijpende cortelijck het groot ende merckelijck yerschil datter is tusschen de Leere der H. Schrifture ende der Gereformeerde Kercken, aen de eene, ende der Contra-Remonstranten aen de ander zijde, aeng. sekere drie Godtslasterlijcke Poincten, welcke Godvruchtelijck worden verboden ... (1616)
GB 
Thomson, Richard (-1613)
Richardi Thomsonis Angli Diatriba De Amissione Et Intercisione Gratiae, Et Ivstificationis/ Diatriba de amissione et intercisione gratiae, et iustificationis (Leiden : Patius, 1616)
SLUB 
Timpler, Clemens (1563-1624)  en de
Clementis Timpleri Metaphysicae Systema Methodicum, Libris quinque Per Theoremata Et Problemata selecta concinnatum (Hanoviae : Antonius, 1616)
ULBH 
Metaphysicae systema methodicum, libris quinque per theoremata et problemata selecta concinnatum. Cui propaideias eneka in principio accessit eiusdem Technologia; ... seorsum accesserunt Rodolphi Goclenii philosophi cl. notae & scholia in singula capita; nunc denuo ab auctore ... (apud Petrum Antonium, 1616)
GB 
Toledo, Francisco de, S.J. (1532-1596)  en fr
Instruccion de sacerdotes y suma de casos de conciencia / compuesta por el... Cardenal Francisco Toledo, religioso de la Compañía de Iesus ; con las adiciones y anotaciones de Andrés Victorelo... ; traducida de latin en castellano por... Diego Henriquez de Salas; con indices y sumarios copiosissimos (Coloniae Agr. : Birckmann, 1616)
BVA 
Tossanus, Daniel, Sr (1541-1602)  en fr
Deß Schwindelgeists eigentliche gemerckzeichen : In dem unruhigenMann/ Samuel Huber/ der sich wider den ewige[n] und gerechten raht Gottes zu einem Fürsprecher der verworffenen und verdampten mit grosser ungestümme auffgeworffen: Und wider einer löblichen Obrigkeit der Stadt Bern ausgegangenen Bericht von seiner abschaffung/ seine faule sachen zu verthädigen/ und in seinen lästerungen fortzufahren kein schew hat. Allen frommen Hertzen zur getrewen warnung gestelt (Franckfurt an der Oder : Hartman, 1616)
SBB 
Trigland, Jacobus, Sr (1583-1654)  en
Christelijcke ende nootwendighe verclaringhe vant ghene in seker formulier, gheintituleert Resolutie der Mogende H. Staten, &c. met Godes H. Woort, ende de Leere der Ghereformeerde Kercken over een comt, of daer van verschilt (Marten Jansz Brandt, #Boeckvercooper op't Water, op den hoeck vande Vrouwen-steech, inde Ghereformeerde Catechismus#, 1616)
GB 
« First   ‹ Prev     22  23  24  25  26  27  28  29  30  31     Next ›

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting