Home | About PRDL
Primary Source Collection : 5,855 authors / 96,015 titles / 131,010 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
François Halma
Primary Sources (2 titles, 2 vols.) Suggest a New Source
Results 1-2
Cave, William (1637-1713)  en
Apostolische oudheden, of het leven, de daden en martelaryen der heylige apostelen, euangelisten, en oude vaderen, tot het eynde van de vierde eeuw. Waar voor gevoegd is, een vertoog van de drie groote bedeelingen der kerke, onder de Patriarchen, Moses en het Euangelium. Door William Cave ... Uyt het Engelsch, naar den vijfden druk vertaald, door Salomon Bor ... Uytgegeven met een voorreden ... door Hermannus Wits (François Halma : Willem vande Water, 1698)
IA 
Kerkelyke oudheden, of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood en schriften der voornaamste Vaderen, die gebloeyd hebben in de vierde eeuw ... Door William Cave ... Uyt het Engels vertaald door S. Bor (François Halma : Willem vande Water, 1698)
IA 

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting