Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,386 authors / 109,778 titles / 148,684 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Rotterdam
Primary Sources (157 titles, 227 vols.) Suggest a New Source
Results 101-120
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     Next ›   Last »
Dumont, Gabriel (1680-1748)
Sermons sur divers textes de l'ecriture sainte (Rotterdam, 1750)
GB 
Dyke, Daniel (-1614)  en
Twee evanghelische historien, van de veranderinghe des waters in wijn. En de reyniginghe des tempels. Begrepen in het 2. cap. des Evangeliums Iohannis gheopent ende verhandelt door den getrouwen dienst-knecht Godts, Daniel Dycke. Baccalaureus der h. theologie, en nae synen doot int licht gegeven, door sijn broeder Ieremi: Dijcke
[Rotterdam] : Abraham Neringh, 1631GB 
Engelen, Engelbert (c.1628-1662)
Klare ende duydelijcke wederlegginge van verscheyden aenteyckeningen, ofte annotatien, tot bevestiging van de Contraremonstrantsche leere der predestinatie; aen de kant van den nieuws overgesetten Bijbel gestelt, over eenige merckelijcke texten der H. Schrifture, soo uyt het Oude, als ... (Rotterdam : Bastiaen Wagens, 1649)
GB 
Episcopius, Simon (1583-1643)  en de
Opera theologica, vol. 2 (Rotterdam : Arnold Leers, 1665)
GB 
Erskine, Ebenezer (1680-1754)
Godts naam verheerlykt in Christus, over Exod. XXIII: 20, 21. De zuchtingen der geloovigen onder hare beswaringen, over 2 Cor. V: 4. De verhooging der geloovigen, door de toegerekende Geregtigheit, over Psal. LXXXIX: 17. En de Koning gebonden op de Galeryen, over Hoogl. VII: 5. Alles voorgestelt ..., ed. Theodorus van der Groe (Rotterdam : Pieter Holsteyn, 1773)
GB 
Erskine, Ralph (1685-1752)  en nl
Blyde boodtschap in zware tyden, over psalm XLVI: 5: ... over Jer. 13: 16, trans. Theodorus van der Groe (Rotterdam, 1762)
GB 
Faigaux, François-Louis (fl.1706-1752)
La Religion du coeur : ou [52] Meditations d'un chrétien Qui réfléchit sérieusement sur les veritez du salut et qui en est touché (Rotterdam, 1736)
GB 
Fleming, Robert (1630-1694)
The confirming worke of religion : in its necessity and use briefly held forth; that each Christian may have a proper ballast of his own, of the grounds and reasons of his faith, and thus see the greatnesse of that security, on which he adventures his eternal state. Or the true and infallible way, for attaining a confirmed state in religion, from these primary evidences and demonstrations of our faith; which the Lord hath himself given, so as it may be easy for the meanest in the Church to know the same, and be ready to render an account thereof to all that ask. With a short and confirming prospect of the work of the Lord about his Church, in these last times (Rotterdam : Reinier Leers, 1685)
IA 
The fulfilling of the scripture.. (At Rotterdam : [n. p.], 1840)
IA 
Fruytier, Jacobus (1659-1731)
Sions worstelingen, of Historische samenspraken over de ... wederwaardigheden van Christus kerke, met openbare en verborgene vyanden I. in de Reformatie, II. ten tyde der Remonstranten, III. in ... onze dagen ... Tweede druk (Rotterdam : Johan van Doesburg, 1715)
GB 
Ghesel, Cornelius Simonis de (fl.1579-1613)
Cort bericht van de redenen om de welcke de heeren Burghemeesteren, Raden ende Vroetschappen der stede Rotterdam Gornelium Geselium ghetrouw dienaer Jesu Christi niet alleen van zijnen dienst gedeporteert, maer daerenboven oock wt hare stadt hebben doen leyden: ... Mitsgaders, Cornelii Geselii ...
Rotterdam, 1612GB 
Grevinchoven, Caspar (1550-1606)
Grondelijc bericht vanden Doope, ende Weder-doope, in twee Tractaten kort begrepen; waer van het eerste handelt vanden christelijcken doope, der Ghereformeerde Kercken. Ende het tweede vanden Weder-doope, met een korte voorreden aen alle Doops-ghezinde (Rotterdam : Jan van Waesberghe#aende Merct, inde Fame#, 1599)
GB 
Grevinchoven, Nicolaas (1570-1632)
Vertoogh van verscheyden nieuwigheden, nopende principalijc d'absolute praedestinatie ... (Rotterdam : Bastiaensz, 1617)
BSB 
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting