Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,046 authors / 98,941 titles / 134,853 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Amsterdam
Primary Sources (921 titles, 1472 vols.) Suggest a New Source
Results 1461-1472
« First   ‹ Prev     68  69  70  71  72  73  74     Next ›
Newton, Sir Isaac (1642-1727)  en
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Auctore Isaaco Newtono (Amstaelodami [i.e. Amsterdam] : Sumptibus Societatis, 1723)
e-rara 
Traité d'optique (Amsterdam : Pierre Humbert, 1720)
e-rara 
Niewentyt, Bernard (1654-1718)  en nl
Bernhardi Nieuwentiit Considertationes circa analyseos ad quantitates infinite parvas applicatae principia & calculi differentialis usum (Amstelaedami : apud Joannem Wolters, 1694)
e-rara 
Noordbeek, Gerrit (fl.1738-1782)
Naam-rol der godgeleerde schrijvers, welke over den geheelen Bybel, ofte byzondere boeken, capittelen, en verzen, uit dezelve in 't Nederduits geschreeven hebben, zo gereformeerden, lutherschen, als remonstranten en mennoniten, enz. Met byvoeginge welke over de geboorte, 't leven en 't lyden van Jesus Christus, als meede de feest-predikatien, over het heilige Avondmaal, bybelsche geschiedenissen, en over de Heidelbergsche Catechismus, in 't Nederduits in 't licht gekomen zyn. Zynde een handleiding voor predikanten, proponenten, studenten en alle liefhebbers der godgeleerdheid (Amsterdam : Bernardus Mourik)
Vol. 1 (1781)
PB 
Vol. 2 (1781) PB 
Oldenburg, Henry (c.1619-1677)  en de
Acta Philosophica Societatis Regiae in Anglia, ANNI M.DC.LXV.
Amstelodami : H. & Th. Boom, 1674 [1665] GB 
Acta Philosophica Societatis Regiae in Anglia, ANNI M.DC.LXVII. (Amstelodami : H. & Th. Boom)
Vol. 2 (1672) [1667]
GB 
Acta Philosophica Societatis Regiae in Anglia, ANNI M.DC.LXVIII. (Amstelodami : H. & Th. Boom, 1674) [1668]
GB 
Acta Philosophica Societatis Regiae in Anglia, ANNI M.DC.LXX. (Amstelodami, 1681) [1670]
GB 
Oomius, Simon (1630-1706)
Eirenicum of Vrede-schrift in dese verwerde en twistige tijden tot noodige waerschouwinge en onderrichtinge voorgetstelt. In dit geschrift wordt oock.... breeder ghehandelt van de inwendige twisten in de Roomsche Kercke, en gherechtveerdight der Gereformeerden af-scheydinge van de selve (Amsterdam : Abr. Latham, 1662)
GB 
Het Geopende en Wederleyde Muhammedisdom Of Turckdom : Verbat in acht Afdeelingen ... (Amsterdam : van Beaumont, 1663)
BSB 
Het Geopende en Wederleyde Muhammedisdom Of Turckdom: Verbat in acht Afdeelingen ... (Amsterdam : van Beaumont, 1663)
GB 
Oorloghs bazuyne, geblaesen ter opweckinge van alle ingesetenen in de nogh overige provincien, steden en sterckten van Nederlandt, om onder ... Willem de III. ... Kloeckmoedighlick te veghten tegen onse tegenwoordige vyanden ... (Amsterdam : Jacob Benjamin, 1672)
GB 
Schriftuerlijcke prognosticatie, ofte Voor-beduydtselen van Godts naerderende oordeelen over landen en luyden. Den ingesetenen der Vereenigde Nederlanden ... voorgestelt, etc (Amsterdam : Hieronymus Sweerts, 1666)
GB 
Schriftuerlijcke prognosticatie, ofte Voorbeduydtselen van Godts naerderende oordeelen over landen en luyden (Amsterdam : Hier. Sweerts, 1666)
GB 
Triumh-bazuyn, geblaesen by gelegentheyt van de ... Overwinningen ... onder het ... Beleydt van ... WIllem de III: Met aenwijsinge der Middelen ... om de verkregen Victorien nogh verder voort te setten (Amsterdam : D. van den Dalen, 1674)
GB 
De Wonderen des Alderhoogsten uitgevoerd in, onder, en door sijn... Willem de Derde, Doorlugtig Prince van Orangien. En nu... Gekroont Koning van Engeland (Amsterdam : Marcus Doornik, 1689)
GB 
De Wonderen des Alderhoogsten uitgevoerd in, onder, en door... Willem de Derde, Doorlugtig Prince van Orangien. En nu... Gekroont Koning van Engeland (Amsterdam : Marcus Doornik, 1689)
GB 
« First   ‹ Prev     68  69  70  71  72  73  74     Next ›

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting