Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,388 authors / 109,828 titles / 148,741 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Leide
Primary Sources (235 titles, 335 vols.) Suggest a New Source
Results 161-180
« First   ‹ Prev     3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14     Next ›   Last »
Heidegger, Johann Heinrich (1633-1698)  en de
םןד בבל רבת seu in divi Iohannis theologi Apocalypseos prophetiam de Babylone magna diatribae (Leiden : Van Der Aa)
Vol. 1 (1687)
GB 
Vol. 2 (1687) GB 
Hermkhuysen, Bernardus van (1655-1700)
De wet der schaduwen aangaande den tabernakel der getuygenisse, des selfs gewyde dienaars, en plegtelyke vyer-dagen ... (Leiden : Jordaan Luchtmans, 1700)
GB 
Holtius, Nicolaus (1693-1773)
De zondaar gerechtvaerdigt om niet, uit de genade Gods, door de verlossinge die in Christus Jesus is, en rechtvaerdig voor Godt door het geloof,: volgens het onfeilbaar Woordt Gods en de vastgestelde leere der Hervormde Kerke, duidelyk verklaart en bevestigt in twee predikatien over de ..., vol. 1 (Leiden : Johannes Hasebroek, 1757)
GB 
Hommius, Festus (1576-1642)
Secunda remonstrantia Ministrorum Ecclesiarum Hollandicarum & West-Frisicarum qui remonstrantes vocantur ... tradita in aprili, anno 1617 cum secunda contra-remonstrantia, seu responsio ad eam ... tradita in augusto anno 1617 ex Belgicis in Latinam linguam fideliter translatae (Leiden : apud Iohannem Orlers, 1617)
GB 
Specimen controversiarum Belgicarum. Seu Confessio ecclesiarum reformatarum in Belgio, Cujus singulis articulis subjuncti sunt articuli discrepantes, in quibus nonnulli ecclesiarum Belgicarum doctores hodie à recepta doctrinâ diffentire videntur
Leiden : ex officina Elzeviriana, 1618IA 
Honert, Joan van den (1693-1758)  de
Academische Reden voering over de Boheemsche en Moravische Kerk (Leiden : Luchtmans, 1739)
GB 
Eerste en Tweede versameling van Heilige mengelstoffen (Leiden : Samuel en Johannes Luchtmans .., 1756)
GB 
Het geloov der vaderen, ten spore der kinderen, door Paulus, den Apostel, beschreven en vereeuwigd, in het elvde hoofdstuk van den Briev aan de Hebreeuwen, en, naar het beloop van dat hoofdstuk, en de overeenstemming der andere heilige boeken, verklaard (Leiden : Johannes Hasebroek, en Adrianus Bonte, 1753)
GB 
Lykreden, Over Syne Doorlugtigste Hoogheid Willem Karel Henrik Friso, Prins Van Orange En Nassau, Ervstadhouder, Kapitein Generaal, En Admiraal Der Vereenigde Nederlanden, Enz. Enz. Enz: Den XXVIIsten October MDCCLI In de Pieters-Kerk, te Leiden, Uytgesproken (Leiden : Samuel Luchtmans en Zoon, 1752)
GB 
Lykreden, Over Syne Doorlugtigste Hoogheid Willem Karel Henrik Friso, Prins Van Orange En Nassau, Ervstadhouder, Kapitein Generaal, En Admiraal Der Vereenigde Nederlanden, Enz. Enz. Enz. : Den XXVIIsten October MDCCLI In de Pieters-Kerk, te Leiden, Uytgesproken (Leiden : Luchtmans, 1752)
BSB 
Verhandeling van de Transsubstantiatie der Roomsche kerke (Leiden : Luchtmans, 1738)
GB 
Verhandelingen van de regtvaerdiging des sondaars, uyt en door het geloov (Leiden : Luchtmans, 1755)
GB 
Honert, Taco Hajo van den (1666-1740)
Dissertatio metaphysico-theologica de naturali et morali hominis a Deo dependentia: Quam ... præside ... Tacone Hajone vanden Honert ... Johannes Remethei, author et defendens (Leiden : apud Petrum vander Aa, 1717)
GB 
Dissertationes historicae: addita est Dissertatio de necessaria ad recte interpretandam Scripturam sacram antiquitatum hebraïcarum cognitione (Leiden : Abraham Kallewier, 1739)
GB 
Hoornbeeck, Johannes (1617-1666)  nl en
Tractaat van catechisatie: haare oorsprong, gebruik, ende nuttigheit in de christen-kercke (Leiden : C. Banheyning, 1654)
GB 
James I (King of England) (1566-1625)
Discours zijns mats. Iacobvs, coninck van Enghelant, Schotland, Vrankrijck, ende Yrland, int opperhuys des Parlements, tot de geestelijcke en waarlijcke heeren ende tot de ridderen, ende burgheren daar versaamt zijnde, op de xix. martij, 1604 (Leiden : Jan Jansz. Orlers, 1604)
GB 
Junius, Franciscus (1545-1602)  en de
Animaduersiones ad controuersiam primam Christianae fidei, De Verbo Dei Scripto Et Non Scripto, Qvam Robertvs Bellarminvs Politianus societatis Iesu ... exarauit ... (Leiden : Raphelengivs, 1600)
GB 
Animaduersiones ad controuersiam secundam Christianae fidei, De Christo Capite Totivs Ecclesiae, Qvam Robertvs Bellarminvs Politianus societatis Iesu ... exarauit ... (Leiden : Raphelengivs, 1600)
GB 
« First   ‹ Prev     3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting