Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,388 authors / 109,828 titles / 148,741 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Dordrecht
Primary Sources (48 titles, 64 vols.) Suggest a New Source
Results 21-40
‹ Prev     1  2  3  4     Next ›
Francken, Aegidius (1676-1743)  nl
Heilige feeststoffen ofte verhandeling van 's waerelds Heilands geboorte, besnydenis, opstanding en hemelvaerd, beneffens de uitstorting des H. Geestes volgens het verhael der evangelisten ..., vol. 1 (Dordrecht : Frederik Outman, 1742)
GB 
Geulincx, Arnold (1624-1669)
Annotata praecurrentia ad Renati Cartesii principia, operis oeconomiam succincta analysi evolventia, et philosophiae renatae dogmata singulari verborum compendio insigni cum perspicuitate comprehendentia (Dordraci : Goris, 1690)
GB 
Goodwin, Thomas (1600-1680)  en
De ware vrvcht des ghebedts. Een tractaet, waer in kortelijck verhandelt wort, hoemen Gods antwoorde op onse gebeden sal konnen onderkennen (Dordrecht : Fransoys Boels, 1639)
PB 
Gousset, Jacques (1635-1704)  en
Controversiarum adversus Judaeos ternio
Dordrecht : ex officina viduæ Caspari, & Theodori Goris, 1688BSB 
Hall, Joseph (1574-1656)  en
Der christenen wegh-wyser ofte sekere gheestelijcke ende zedelijcke meditatien ende geloften, dienende tot onderrichtinghe in allerley soo christelijcke als borgerlijcke voorcomende gevallen. Hier zijn oock noch achter ghevoeght eenighe characters van deughden en ondeughden (Dordrecht : 't Stadthuys, 1634)
PB 
Hommius, Festus (1576-1642)
Oordeel des synodi nationalis der gereformeerde kercken van de vereenichde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht inden iare 1618, ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflicke theologen, uyt de Gereformeerde kercken van Groot Britagnien, de Cheur-Vorstelijcke Paltz, Hessen ...
Dordrecht : Isaac Ianssen Canin, ende zijne medestanders, 1619GB 
Jurieu, Pierre (1637-1713)  en fr
Le vray systeme de l'église (Dordrecht, 1686)
BSB 
Kemp, Johannes Theodorus van der (fl.1775-1801)
Zegepraal der waarheid over het ongeloof, blijkbaar in de bekering van Kemp, en in de wijze van zijne roeping tot den evangelie-dienst onder de heidenen Zijnde : een uittrekzel uit zijn eigen dagregister (Dordrecht : Blussé, 1801)
BSB 
Le Moine, Etienne (1624-1689)
Dissertatio Theologica ad Locum Jerem. XXIII : VI: De Jehovah Justitia nostra, nunc demum tenebris, quibus obruta erat, exempta, et publicae luci exposita (Dordraci : Apud Theodor. Goris, 1700)
GB 
Lydius, Jacobus (1610-1679)
Analecta, Sive Reliquiæ Florum Sparsionis ad Historiam Passionis Jesu Christi, suis quaeque locis inserendæ
Dordrecht : Frisius, 1672GB 
Syntagma sacrum de re militari, nec non de jure jurando dissertatio philologica, ed. Salomon Van Til
ed. Salomon Van Til (Dordrecht : Willegard, 1698)GB 
Wee-Klage Over den Inbreuk Van Den Alblasser-Waard : In verscheydene Poëtische Gedigten voorgestelt / Door Jacobus Lydius Ende Laurens Laurentius (Dordrecht : Smient, 1659)
ULBM 
Paget, John (-1638)  en
Joh. Pagetii Meditatien van de doot (Dordrecht : Feeremans, 1641)
GB 
Paré, Ambroise (1510-1590)   
De chirurgie, ende alle de opera, ofte wercken van Mr. Ambrosius Paré, raedt, ende opperste chirurgijn van vier coninghen in Vranckerijcke
Dordrecht : Jan Canin, 1592GB 
‹ Prev     1  2  3  4     Next ›

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting