Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,386 authors / 109,773 titles / 148,677 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Amsterdam
Primary Sources (972 titles, 1539 vols.) Suggest a New Source
Results 341-360
« First   ‹ Prev     12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23     Next ›   Last »
Bompart, Jean (fl.1683-1689)
Parallela sacra et profana ... : Sive notae in Genesin
Amstelodamum, 1689BSB 
Bontekoe, Cornelis (1645-1687)
Fundamenta medica : sive de Alcali et Acidi effectibus per modum fermentionis et effervescientiae ; accedit anonymi authoris pharmacopaea (Amstelodami : Blancard, 1688)
BSB 
Tractatus ethico-physicus de animi et corporis passionibus, earundemque remediis (Amstelodamum, 1696)
BSB 
Bor, Pieter Christiaensz (1559-1635)
Oorsprongh, begin, ende vervolgh Der Nederlantsche Oorloghen / [1] : Beginnende Mette Opdrachte der selver Landen, ghedaen by Keyser Carel de V. aen sijnen zoon Coninck Philippus van Spangien, tot de droevighe Doodt van sijn Excellentie VVillem Prince van Orangien hooghl. memorie (Amsterdam : Colijn, 1621)
BSB 
Oorsprongh, begin, ende vervolgh Der Nederlantsche Oorloghen / 2 : Beginnende mette aencomste van Don Ioan van Oostenrijck, inden Jaere 1576. tot de droevighe Doodt ende begraeffenis des Doorluchtighen Princes VVillem, Prince van Orangien, &c. (Amsterdam : Colijn, 1621)
BSB 
Oorsprongh, begin, ende vervolgh Der Nederlantsche Oorloghen / 3,[1] (Amsterdam, 1626)
BSB 
Oorsprongh, begin, ende vervolgh Der Nederlantsche Oorloghen / 3,2 (Amsterdam, 1626)
BSB 
Oorsprongh, begin, ende vervolgh Der Nederlantsche Oorloghen / 4 (Amsterdam, 1630)
BSB 
Oorsprongk, Begin, en Vervolgh der Nederlandsche Oorlogen, beroerten, en Borgerlyke Oneenigheden : beginnende met d'opdracht der selve Landen, gedaen by Keyser Karel den Vijfden, aen sijnen Soon Konink Philippus van Spanjen, en eindigende met het einde van 't jaer M D C (t'Amsterdam : de weduwe van Joannes van Someren, Abraham Wolfgangh, Hendrick en Dirck Boom)
Vol. 1 (1679)
IA 
Vol. 2 (1679) IA 
Vol. 3 (1679) IA 
Vol. 4 (1679) IA 
Borremans, Antonius (-1683)
Vesperae Gorinchemenses : in quibus varia loca, tam scripturae sacrae, quam aliorum autorum, explicantur, ritus prisci aliaque non ubivis obvia eruuntur
Amstelaedami, 1687GB 
Bos, Lambert van den (1620-1698)
Florus Anglicus, seu rerum Anglicarum ... compendium (Amstelodamum, 1652)
BSB 
De Fransche Mercurius : verhandelende europische, en voornamentlijck Fransche saken, in en omtrent dese tijdt voorgevallen : als mede een verantwoordingh van de Reysende Mercurius op de aenmerckinge over en tegen de selve gedaen : zijnde van de Reysende Mercurius het derde deel (t'Amsterdam : Jan Bouman ..., 1674)
IA 
Leeven en daden der doorluchtighste zee-helden en ontdeckers van landen deser eeuwen : beginnende met Christoffel Colombus, vinder van de nieuwe wereldt, en eyndigende met den roemruchtigen admirael M.A. de Ruyter, Ridd. &c. : vertoonende veel vreemde voorvallen, dappere verrichtingen, stoutmoedige bestieringen, en swaere zee-slagen, &c. : naeukeurigh, uyt veele geloofwaerdige schriften, en authentijcke stucken, by een gebracht, en beschreven (t'Amsterdam : Jan Claesz. ten Hoorn, en Jan Bouman ..., 1676)
IA 
De reysende Mercurius : verhandelende de hedendaeghsche en onlanghs tegenwoordige staet en verrichtingen van Europa, afbeeldinge der volckeren, staets-handelingen, bysondere voorvallen, en afbeeldinge der zeden, &c. : met schoone koopere platen der geschiedenissen verçiert (t'Amsterdam : Jan Bouman ..., 1673)
IA 
De Spaensche Mercurius : verhandelende eenige onderlinge belangen van die kroon aenmerckelijcke bysonderheden, voor-vallen, en andere eygenschappen : met schoone koopere platen der geschiedenissen verciert : zijnde van de Reysende Mercurius het tweede deel (t'Amsterdam : Jan Bouman ..., 1674)
IA 
« First   ‹ Prev     12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting