Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,388 authors / 109,828 titles / 148,741 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Dordrecht
Primary Sources (48 titles, 64 vols.) Suggest a New Source
Results 41-60
‹ Prev     1  2  3  4     Next ›
Plante, Franciscus (1613-1690)
Epigrammata sacra in confessionem fidei religionis reformatae, & catechesin (Dordrechti : Casp. Georgius, 1649)
GB 
Plemp, Vopiscus Fortunatus (1601-1671)
Ioh. van Bevervvijck Heel-konste, ofte, Derde deel van de genees-konste : om de uytwendige gebreken te heelen. Verhandeling der spieren : by de welcke aengewesen wort, wat in hun onnatuyrige toe-vallen en te voor-seggen en te hantwercken staet (Dordrecht, 1645)
IA 
Polyander, Johannes (1568-1646)  en
A disputation against the adoration of the reliques of saints departed Wherein nine palpable abuses are discouvered, committed by the popish Priests in the veneration thereof. Together with, the refutation of a Iesuiticall epistle, and an index of the reliques, vvhich euery seuenth yeere, are shovvne at Avvcon in Germanie vnto the superstitious people and pilgrimes, compiled by the canons of S. Maries Church an. 1608. By Iohn Polyander Professour of Diuinitie in the Vniuersitie of Leyden in Holland, & translated by Henry Heham, out of French into English. (At Dordrecht : George Walters, 1611)
EEBO-TCP 
Preston, John (1587-1628)  en
De daghelijcksche oeffeninghe der heylighen. Ofte een tractaet verklarende den gantschen plicht des ghebedts. Eerst inde Engelsche tale beschreven door den hooch-gheleerden ende ghetrouwen dienaer I. Christi Iohannes Preston, in sijn leven doctoor in de godts-gheleertheyt, ende regent van Emanuels Collegij te Cambrits in Engelandt (Dordrecht : Fransoys Boels, 1639)
PB 
Rainolds, John (1549-1607)  en
A defence of the iudgment of the Reformed churches. That a man may lawfullie not onelie put awaie his wife for her adulterie, but also marrie another. Wherin both Robert Bellarmin the Iesuites Latin treatise, and an English pamphlet of a namelesse author mainteyning the contrarie are co[n]futed by Iohn Raynolds. A taste of Bellarmins dealing in controversies of religion: how he depraveth Scriptures, misalleagthe [sic] fathers, and abuseth reasons to the perverting of the truth of God, and poisoning of his Churche with errour. ([Dordrecht] : [by George Walters], 1609)
EEBO-TCP 
Shepard, Thomas (1605-1649)  en
De waare bekeeringe, ontdekkende het kleyn getal der waare geloovigen (Dordrecht : de wed. Johannes 't Hooft, 1741)
GB 
Synod of Dort (1618-1619)  en nl
Acta ofte handelinghen des Nationalen Synodi inden name onses Heeren Jesu Christi: Ghehouden door authoriteyt der Hoogh: Mogh: Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, anno 1618. ende 1619. : Hier comen oock by de volle oordeelen vande vijf artijckelen (Dordrecht : Isaac Iansz. Canin, ende zijne geassocieerde druckers, 1621)
GB 
Auspicium synodi nationalis ecclesiarum reformatarum Belgicarum, quae celebratur Dordrechti, ann. 1618 & 1619: cum nomenclatore deputatorum ad hanc synodum (Dordrechti : Berewout, 1619)
GB 
Ivdicivm synodi nationalis, reformatarvm ecclesiarvm Belgicarvm, habitae Dordrechti, anno 1618 et 1619 ... de quinque doctrinae capitibus in ecclesiis Belgicis controversis. Promulgatum VI. may, 1619. Cum privilegio (Dordrechti : Apud Ioannem Berewout, et Franciscum Bosselaer, 1619)
GB 
Jugement du synode national des églises réf. des Pays-Bas, tenu à Dordrecht l'an 1618-19, touchant les 5 articles débatus ès Eglises du dict Pays-Bas
Dordrecht : J. Berewout & F. Borsaler, 1619GB 
Oordeel des synodi nationalis der gereformeerde kercken van de Vereenichde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, inden iare 1618. ende 1619. ... Over de bekende vijf hooft-stucken der leere, daer van inde ghereformeerde kercken deser Vereenichde Nederlanden verschil is gevallen. ... (Dordrecht : Ian Lenaertsz. Berewout, ende zijne medestanders, 1619)
GB 
Tuke, Thomas (c.1580-1657)  en
De Conincklicke wech tot den Hemel ofte de Leere van Gods eewighe verkiesinge, scheppinghe ende val der menschen [...] (Dordrecht : Joris Waters, 1611)
GB 
Udemans, Godefridus (1582-1649)  nl
'Tgeestelyck Roer van't Coopmans schip (Dordrecht : Boels, 1640)
GB 
Noodige verbeteringe: dat is, schriftmatige aenmerckingen op seker boecxken van Françoys de Knuyt, bisschop der Mennisten tot Ziericzee, genaemt, ... eene korte bekentenisse des geloofs van Vader, Sone ende H. Geest: den heylighen Doop: het Ampt der Overigheyt: ende het Eedt-sweren .., 2nd ed. (Dordrecht : Boels, 1646)
GB 
Van Til, Salomon (1643-1713)
Kortbondig Vertoog der beyder Godgeleerdheyd, zoo der aangeboorene als der geopenbaarde (Dordrecht : Dirk Goris, 1712) / added author(s): Johann Gottfried Bachmann [Attached: J. G. Bachman, Natuurkundige Godgeleerdheyd (Dordrecht, 1715)]
IA 
Velde, Gabriël vanden (-1761)
Het verzekert heyl van Gods verlosten, vertoond in eene verklaringe en toepassinge van het VIII. kapittel van Paulus zend-brief aan den Romeynen (Dordrecht : Braam Johannes van, 1729)
GB 
Voetius, Gisbertus (1589-1676)  en nl
Disputaty van Geestelicke Verlatingen, 3rd ed. (Dordrecht, 1659) / added author(s): Johannes Hoornbeeck
GB 
Disputaty van geestelicke verlatingen, 4th ed. (Dordrecht : Symon onder de Linde, 1667) / added author(s): Johannes Hoornbeeck
GB 
Werenfels, Samuel (1657-1740)  en de
Redenvoering Van Samuël Werenfels, Over Den Betamelyken Yver Eens Godgeleerden : Uytgesproken te Basel Den XX. van Somermaand des Jaars MDCCXXII, Wanneer Hy het Ampt van Bestierder der Hooge Schoole aanvaarde (Dordrecht : van Braam, 1724)
BSB 
‹ Prev     1  2  3  4     Next ›

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting