We depend totally on private charity. Please give to support the work of PRDL & the Junius Institute. Your tax exempt contribution helps keep PRDL publicly available to students, scholars, and researchers around the world. Click here. (Be sure to designate the Junius Institute)
Home | About PRDL
Primary Source Collection : 5,803 authors / 94,572 titles / 128,904 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Online fundraising for Junius Institute Digitization - Phase I
CLP Academic
Recent Findings
Primary SourcesSuggest a New Source
Results 1-20
 
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Souterius, Daniel (1571-1635)
De officiis mercatorum, sive Diatribae quae praecipua mercatorum pietatis inter negociandum continent officia (ex officina Ioannis à Dorp, 1615)
GB 9/17
Pædagogvs divitvm, de luxu, et vero opum usu
Ex officinâ Iacobi Marci, 1622GB 9/17
ex Office J. Marci, 1622GB 9/17
Lof-predick voor die groote ghenade ende weldaet Godts, de welcke den Nederlanden (naer lanckduerighe bloedighe oorloghe) tegen de althemeyne meeninghe der menschen, bewesen is, by het besluyt van 't Twaelf-Jarigh Bestant (Anth.Jansz., 1609)
GB 9/17
Eben-ezer, tot hier toe heeft ons de Heere gheholpen. Waer voor wy schuldigh zijn, dancksegginge van weghen, de groote victorie, over de vermaerde stadt Wesel. Welcke God almachtich (uyt sijne grondeloose barmherticheydt) dese landen, toeghesonden heeft, op den 19. augusti anno 1629 (Hans Passchiers van Wesbusch, 1630)
GB 9/17
Eben-ezer, tot hier toe heeft ons de Heere gheholpen: waer voor wy schuldigh zijn, dancksegginge van weghen, de groote victorie, over de vermaerde stadt Wesel : welcke God almachtich (uyt sijne grondeloose barmherticheydt) dese landen, toeghesonden heeft, op den 19. augusti anno 1629 (Hans Passchiers van Wesbusch, 1630)
GB 9/17
Danielis Sovteri Flandro-Britanni Palamedes; siue De tabvla lvsoria, alea, et variis lvdis, libri tres. Quorum I, Philologicus; II, Historicus; III, Ethicus; seu Moralis, vol. 1 (ex officina Isaaci Elzevirii, 1622)
GB 9/17
Danielis Souteri ... Palamedes; siue de tabula lusoria alea, et variis ludis, libri tres. Quorum 1., philologicus; 2., historicus; 3., ethicus; seu moralis (ex officina Isaaci Elzeuiri, 1622)
GB 9/17
Cvr bonis male sit, sive Pharmacvm afflicti animi: ex sacra scriptura, & sacris prophanisque auctoribus. ... (ex officin^a Andreæ Clovqvii, 1622)
GB 9/17
Breydel voor d'onghebondene tonghe: welcker fenijn, alle landen van Europa, van Asia, ende van Aphrica besmet: Ghemaect in vijfthien predicatien, (Jan van Waesberghen, 1623)
GB 9/17
Heidfeld, Johannes (1563-1624)
Sphinx theologico-philosophica, ofte de Schriftuurlijcke ende philosophische tijdtkorter: zijnde als een vvet-steen des deughts om de edele ende treffelijcke verstanden in wijsheyt te scherpen ende in allerley wetenschappen vermakelijck te oeffenen (uyt de boeck-winckel van Abraham van Blancken, 1658)
GB 9/11
Walenburch, Adrian von (1608-1669)
Tractatus speciales de controversiis fidei, vol. 2 (Cologne : Apud Ioannem Wilhelmum Friessem, 1670)
GB 9/10
Cloppenburg, Johannes (1592-1652)  en
Theologica opera omnia (Amsterdam : Gerardus Borstius)
Vol. 2 (1684)
GB 9/5
Vol. 1 (1684) GB 9/5
Vitringa, Campegius, Sr (1659-1722)  en de
Doctrina christinae religionis, per aphorismos summatim descripta ...
Leiden : Luzac & van Damme, 1785GB 9/3
Leiden : Joannes le Mair
Vol. 6 (1776) GB 9/3
Vol. 5 (1773) GB 9/3
Vol. 4 (1768) GB 9/3
Vol. 3 (1764) GB 9/3
Vol. 2 (1761) GB 9/3
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting