Home | About PRDL
Primary Source Collection : 5,939 authors / 97,615 titles / 133,159 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Recent Findings
Primary SourcesSuggest a New Source
Results 131761-131780
 
« First   ‹ Prev     6583  6584  6585  6586  6587  6588  6589  6590  6591  6592  6593  6594     Next ›   Last »
Bucer, Martin (1491-1551)  en de
De Regno Christi Iesu seruatoris nostri, Libri II. Ad Eduardum VI. Angliae Regem, annis abhinc sex scripti: non solum Theologis atque Iurisperitis profuturi, uerùm etiam cunctis Rempub. bene & feliciter administraturis cognitu cumprimis necessarij (Basel : Johann Oporinus, 1557)
ULBH 7/14
Metaphrasis et Enarratio in Epist. D. Pauli Apostoli ad Romanos, in quibus singulatim Apostoli omnia cum argumenta, tum sententiae & uerba, ad autoritatem diuinae scripturae, fidem[que] Ecclesiae Catholicae tam priscae quàm praesentis, religiosè ac paulò fusius excutiuntur (Basel : Peter Perna, 1562)
ULBH 7/14
Bury, Arthur (1624-1713)
Latitudinarius orthodoxus. I. In genere, de fide in religione naturali, Mosaica & Christiana. II. In particulari, de Christianae religionis mysteriis, sancta trinitate, Christi incarnatione, corporis resurrectione, coena dominica (London : Sam. Buckley, 1697)
GB 7/14
Brandt, Geeraert (1626-1685)
Verantwoording, ter saeke van syne historie der reformatie, tegens de beschuldigingen van D. Henricus Rulaeus (Amsterdam : Hendrik and Dirk Boom, 1676)
GB 7/14
Historie van de rechtspleging gehouden in de jaeren 1618 en 1619 ontrent de dry gevangene heeren Mr. Johan van Oldenbarnevelt, Mr. Rombout Hoogerbeets, Mr. Hugo de Groot. Nooit te vooren gedrukt (Rotterdam : Barent Bos, 1708)
GB 7/14
Historie der Reformatie, en andre kerkelyke geschiedenissen in en ontrent de Nederlanden (Rotterdam : Barent Bos)
Vol. 4 (1704)
GB 7/14
Vol. 3 (1704) GB 7/14
Borre, Adriaan van der (1565-1630)
Tweede vertoogh vande wytgheseyde Remonstrantsche predicanten aen de ... Staten Generael ... vervatende een vernieuwinge van haer vertoogh den 28. Martij overgegeven: midtsgaders verantwoordinge der Remonstranten teghen sulcke beschuldigingen, als tegen 't Eerste vertooch zyn voortghebracht ... (1623)
GB 7/14
Brief Van wegen de Remonstrantsche Predicanten, gheschreven aen hare Vervolghde ende verdruckte Ghemeenten: Over de Grouwelijcke Conspiratie Die gheseydt wordt voorghenomen te zijn teghen den welstandt van't Landt ende den Prince van Orangien (Harderwijk : Waermont, 1623)
GB 7/14
Bennet, Thomas (1673-1728)
Directions for studying, I. A general system or body of divinity, II. The thirty nine articles of religion
3rd ed. / London : James and John Knapton, 1727GB 7/14
2nd ed. / London : M.J., 1715GB 7/14
Batelier, Jacobus Johannes (1593-1672)
Vindiciae miraculorum (Amsterdam : Johannes Janszonius a Waesberge, 1674)
GB 7/14
Verantwoordinge tegen Gisberti Voetii Remonstrantsche Catechisatie: Dat is: Een klare ontdeckinge en wederlegginge van sijne Loose en Lasterlijcke Aenwijsingen inde Catechisatie over den Remonstrantschen Catechismum, gedaen tot nadeel onsondertheydt (Amsterdam : Pieter Walschaert, 1643)
GB 7/14
Dissertatio de israelitarum conversione a Paulo ad Romanos II capite praedicta (Hague : Daniel Geselle, 1669)
GB 7/14
Braght, Tieleman Jans van (1625-1664)
't merg van de historien de martelaren, in't kort by een getrokken, uyt de groote Martelaars spiegel der Doopgezinden (Amsterdam : Isaak Tirion, 1736)
GB 7/14
A Martyrology of the Churches of Christ, Commonly Called Baptists, During the Era of the Reformation, ed. Edward Bean Underhill (London : Hanserd Knollys Society)
Vol. 2 (1850)
GB 7/14
Vol. 1 (1850) GB 7/14
Bugenhagen, Johann (1485-1558)  en de
Der XXIX. Psalm (Wittenberg, 1542)
BSB 7/14
Wie es vns zu Wittemberg in der Stadt gegangen ist in diesem vergangen Krieg (Wittenberg, 1547)
BSB 7/14
Widder die kelch Diebe (Wittenberg, 1532)
BSB 7/14
« First   ‹ Prev     6583  6584  6585  6586  6587  6588  6589  6590  6591  6592  6593  6594     Next ›   Last »
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting