Home | About PRDL
Primary Source Collection : 5,848 authors / 95,785 titles / 130,693 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Recent Findings
Primary SourcesSuggest a New Source
Results 41-60
 
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Witsius, Herman (1636-1708)  de en
Vier boecken van de verscheyden bedeelinge der verbonden Gods met de menschen, 2nd ed. (Utrecht : Balthasar Lobé, 1696)
GB 3/22
Twist des Heeren met sijnen wyngaert, deselve overtuygende van misbruyck sijner weldaden, onvruchtbaerheydt in 't goede en al te dertele weeldrigheydt, in schadelijcke nieuwigheden van opinien, en schandelijcke outheydt van quade zeeden, met bedreyginge van sijn uyterste ongenade, 4th ed.
4th ed. / Jacob van Poolsum, 1710GB 3/22
Twist des Heeren met sijn wyngaert, deselve overtuygende van misbruyck syner weldaden, onvruchtbaerheydt in 't goede en al te dertele weeldrigheydt in schadelijcke nieuwigheden van opinien, en schandelijcke outheyt van quade zeeden, met bedreyginge van sijn uyterste ongenade; (Balthasar Lobé, 1692)
GB 3/22
Prakticale godgeleertheid, of Algemeene pligten der christenen ten opzigte van Godt, van Christus, van zich zelven en zyn naasten: Waar in de zuivre en opregte godgeleertdheid des harten kortbondig voorgestelt, aangeprezen en verklaart word (Nicolaas Topyn, 1732)
GB 3/22
Practycke des christendoms, ofte Eenvoudige verklaringe van de voornaemste gronden der godtsaligheyd: Voorgestelt in vragen en antwoorden. Mitsgaders geestelijcke printen, van een onwedergeboorne op sijn beste, en een wedergeboorne op sijn slechtste
Jacob van Poolsum, 1723GB 3/22
Ysbrandt Reynersz. Koster
Vol. 1 (1665) GB 3/22
Oeffeningen over de grondstukken van het algemeyne christelyke geloove, en het Gebed des Heeren: tot ophelderinge der waarheid, en aandrang ter godzaligheid (Rotterdam : Jan Daniel Beman, 1743)
GB 3/22
Judaeus Christianizans circa principia fidei et SS. Trinitatem (Utrecht : ex Officinâ Jacobi à Doeyenborgh, 1661)
GB 3/22
Schediasma theologiae practicae: quo veri ac interioris christianismi genuinum exercitium ... exponuntur (Groningae : Jacob Sipkes, 1729)
GB 3/22
Oratio de praestantia veritatis Evangelicae, dicta Ultrajecti ... (ex Office Meinardi à Dreunen, 1680)
GB 3/22
Aegyptiaca, et Δεκαφυλον. Sive, De Aegyptiacorum sacrorum cum Hebraicis collatione libri tres. Et de decem tribubus Israelis liber singularis. Accessit diatribe de legione fulminatrice christianorum, sub imperatore Marco Aurelio Antonino
Amsterdam : Gerardus Borstius, 1696ULBH 3/22
2nd ed. / Amsterdam : Gerardus Borstius, 1696GB 3/22
Amsterdam : Gerardus Borstius, 1696GB 3/22
De oeconomia foederum Dei cum hominibus libri quatuor (Leeuwarden : Jacob Hagenaar, 1677)
GB 3/22
Theologus modestus, delineatus oratione inaugurali, qua publicam theologiae professionem in Academia Lugduno-Batava auspicatus est die sexto decimo Octobris. M D C XCVIII. (apud Abrahamum Elzevier, 1698)
GB 3/22
Exercitationes sacrae in symbolum quod apostolorum dicitur et in orationem dominicam, 3rd ed. (Amsterdam : J. Wolters, 1697)
GB 3/22
Disputatio XIV ad symbolum apostolorum de Christi sub Pontio Pilato passione (Franeker : ex officina Johannis Gyselaer, 1678)
GB 3/22
Disputatio philosophica inauguralis De Terra (Utrecht : Halma, 1698)
GB 3/22
Disputatio exegetica qua anquiritur, ecquid Dan. VII. 6 sub pardi emblemate de origine et progressibus Muslimici imperii praesignificatum sit, pars altera (Utrecht : ex officina Francisci Halma, 1684)
GB 3/22
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting