PRDL Recent Findings http://www.prdl.org/ The most-recent additions to the Post-Reformation Digital Library en-us david.sytsma@prdl.org (David S. Sytsma) Fijne, Paschier de. Witte-broot voor de predicanten tot Campen, om het Camper-Steurtjen bequamelicken op te eeten, vol. 1 (1648)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Winter-turf: Aen Caspar Streso, gesonden van zijnen veenboer uyt Roele-vaertjens Veen. Tot danckbaerheyd van zijn vierde bericht, vol. 1 (1642)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Verzameling der tractaaten van Passchier de Fyne ...: tweede deel (Pieter Visser, 1736)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Veen-boeren waerschouwinge, over het verwarde beright, dat hy uyt den Haghe ontfanghen heeft .. (voor Thomas Iansz. uyt Roele-vaertjes Veen, 1642)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Veen-boeren waerschouwinge, over het verwarde beright, dat hy uyt den Haghe ontfanghen heeft .. (voor Thomas Iansz. uyt Roele-vaertjes Veen, 1642)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Silvere vergulde naelde bequaem om af te lichten de vliesen van de oogen der Hollantsche regenten. Als oock, van alle trouhertighe Hollanders. Wiens ooghen nu by-nae verduystert zijn, door het al te light ghelooven, en naevolgen, van dien schaedelicken raet der predicanten, die selfs op hare ... (1625)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Silvere vergulde naelde bequaem om af te lichten de vliesen van de oogen der Hollantsche regenten. Als oock, van alle trouhertighe Hollanders. Wiens ooghen nu by-nae verduystert zijn, door het al te light ghelooven, en naevolgen, van dien schaedelicken raet der predicanten, die selfs ..., vol. 1 (1625)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Silvere vergulde naelde bequaem om af te lichten de vliesen van de oogen der Hollantsche regenten. Als oock, van alle trouhertighe Hollanders. Wiens ooghen nu by-nae verduystert zijn, door het al te light ghelooven, en naevolgen, van dien schaedelicken raet der predicanten, die selfs ..., vol. 1 (1625)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Silvere naalde, om vande oogen der Hollanders af te doen de vliesen, die naest eenige jaeren op hare oogen gegroeyt syn, door het innemen van die zielverderffelicke spijse, die den Satan, door syne dienaeren, al over veel jaren onse trouwe voorvaderen, als ghezonde medicijne, heeft ..., vol. 1 (Hans Goethals, #int Honich-Beyetjen#, 1624)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Silvere naalde, om vande oogen der Hollanders af te doen de vliesen, die naest eenige jaeren op hare oogen gegroeyt syn, door het innemen van die zielverderffelicke spijse, die den Satan, door syne dienaeren, al over veel jaren onse trouwe voorvaderen, als ghezonde medicijne, heeft ..., vol. 1 (Hans Goethals, #int Honich-Beyetjen#, 1624)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Paschier de Fyne: naar zijn leven en schriften : (uit gedrukte en ongedrukte stukken) : met portr. en facs (Gebr. Muller, 1853)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Nieuwe-Jaer-Gheschenck ... (1625)Bayerische StaatsBibliothek: Munich Digitisation Centre / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Nieuwe-jaer gheschenck, ver-eert aen alle remonstrants-gesinde, zo wel aen predikanten als toehoorders, die nu dese 6 jaeren zeer swaerlick onder de verdruckinghe ghezucht hebben, ende noch tot Godt haren hemelschen vaeder zuchten. [...] (1625)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Lammerenkrijgh: anders, Mennonisten kercken-twist, verhandelt door Vlaams mennonist. Een remonstrant. Waterlandts broeder, en een collegiant (voor allerhande goedt-meynende Mennonister, 1663)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Kort, waerachtigh, en getrouw verhael van het eerste begin en opkomen van de nieuwe seckte der propheten ofte Rynsburgers in het dorp van Warmont, Anno 1619, en 1620. Beschreven door een Oog-getuyge [i.e. Passchier de Fyne] ... Nevens een vooreden dienende tot ontdeckingh en steuyting van het ... (1671)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Kort ondersoeck of L. Klinckhamers genees-meesters meyninge, aangaande de vrijheydt van spreeken in de gemeynte der gheloovighen warachtich, of Godts woordt regelmatich zy (Wesbusch, 1655)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Kort ondersoeck of L. Klinckhamers genees-meesters meyninge, ... (Passchier van Wesbusch, 1655)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Kort ondersoeck of L. Klinckhamers genees-meesters meyninge, ... (Passchier van Wesbusch, 1655)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Het Leeven En Eenige Bysondere Voorvallen Van Passchier De Fijne, In Zyn Leeven Predikant Onder De Remonstranten Tot Haarlem (Vrederijk-Stad, 1713)Bayerische StaatsBibliothek: Munich Digitisation Centre / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Het eygen gevoelen van een arminiaens of remonstrants predikant. Ende daer by het eygen gevoelen van een gereformeert predikant ([pr.] T. Fonteyn, 1644)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Eenige tractaetjes, van Passchier de Fyne ...: waar by gevoegt zijn Daniel Tilenus van de oorsaak en oorsprong der zonden; Joannes Uitenbogaert, over Cap.IX. des Briefs tot den Romeinen; en een onbekent schryver Van het absoluyt besluyt der verwerpinge (Pieter Visser, 1735)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Eenige tractaetjes, Part 1, 4th ed. (wed. B. Visscher [and] P. Visser, 1721)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Eenige tractaetjes van Passchier de Fyne: waer by gevoegt zijn: Daniel Tilenus: Van de oorzaek en oorsprong der zonden ; Joannes Uitenbogaert, Over cap. 9 des Briefs tot den Romeinen ; en een onbekent schryver, Van het absoluyt besluyt der verwerpinge, 3rd ed. (Barent Bos, 1721)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Eenige tractaetjes van Passchier de Fyne: waer by gevoegt zijn: Daniel Tilenus: Van de oorzaek en oorsprong der zonden ; Joannes Uitenbogaert, Over cap. 9 des Briefs tot den Romeinen ; en een onbekent schryver, Van het absoluyt besluyt der verwerpinge, 3rd ed., vol. 1 (Barent Bos, 1713)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Eenige tractaetjes van Passchier de Fyne ... (Barent Bos, 1694)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Eenige tractaetjes van Passchier de Fijne ... (Barent Bos, 1713)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Eenige tractaetjes, vol. 1 (Pieter Visser, boekverkooper, 1735)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Eenige tractaetjes, 4th ed. (1721)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Eenige tractaetjes (wed. B. Visscher en Pieter Visser, 1721)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Eenige tractaetjes, 4th ed. (de wed. B. Visscher en by Pieter Visser, 1721)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Eenige tractaetjes, 3rd ed., vol. 1 (Barent Bos, 1713)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Eenige tractaetjes (Barent Bos, boeckverkooper, 1694)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Een trouwhertighe vermaninghe, aen alle vrome lidtmaten der gemeente Jesu Christi, die in Hollandt, midtsgaders andere plaetsen teghenwoordich suchten ende caenhalsen onder de herde vervolginge, om de waerheydt, die na de godtsalicheyt is, vol. 1 (1620)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Een trouwhertighe vermaninghe, aen alle vrome lidtmaten der gemeente Jesu Christi, die in Hollandt, midtsgaders andere plaetsen teghenwoordich suchten ende caenhalsen onder de herde vervolginge, om de waerheydt, die na de godtsalicheyt is, vol. 1 (1620)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Een trouwhertighe vermaninghe, aen alle vrome lidtmaten der gemeente Jesu Christi, die in Hollandt, midtsgaders andere plaetsen teghenwoordich suchten ende caenhalsen onder de herde vervolginge, om de waerheydt, die na de godtsalicheyt is, vol. 1 (1620)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Een trouwhertighe vermaninghe, aen alle vrome lidtmaten der gemeente Iesu Christi, die in Hollandt, midtsgaders andere plaetsen teghenwoordich suchten ende caenhalsen onder de herde vervolginge, om de waerheydt, die na de godtsalicheyt is (1620)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Een t'samen-spraeck tusschen twee Gereformeerde: seer noodigh voor alle vreedlievende broeders der Gereformeerde Kerck tot onder-rechtinge van een boecxken, ghenaemt: Naerder ontdeckinghe vande grove en schadelijcke dwalinge der Mennistische sect, ... : met de wederlegginghe van de ..., vol. 1 (Thomas Fonteyn voor Hendrick van Marcken, 1643)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Een kleyn monstertjen, met een warachtich verhael, vande mishandelinghe die den remonstrantsche ghevangenen predicanten gheschiet is, vol. 1 (1625)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Een kleyn monstertjen, met een warachtich verhael, vande mishandelinghe die den remonstrantsche ghevangenen predicanten gheschiet is, vol. 1 (1625)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Een kleyn monstertjen, met een warachtich verhael, vande mishandelinghe die den remonstrantsche ghevangenen predicanten gheschiet is (1625)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Een broederlicke vermaninge: waer in vertoont wort, d'ellende onses lieven vaderlants. Midtsgaders, de middelen om de zelve voor te komen, vol. 1 (Gedruckt, by L.S., 1624)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. De oude Leidsche patroon, of Derden Octobers banket: een verhaal van Leidens beleg en ontzet in 1574, ed. Jean Théodore Bergman (Van der Hoek, 1867)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. De oude Leidsche patroon, of Derden Octobers banket: een verhaal van Leidens beleg en ontzet in 1574, ed. Jean Théodore Bergman (Van der Hoek, 1867)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Cort ende grondich Bericht voor alle eenvoudighe ende godt-lievende menschen, om haer van de leere, die in den Dortschen Synodo ghearresteert is, ende van de contra-Remonstranten ghedreven wordt, een afschrick te doen hebben. Ende daer-en-teghen de leere der Remonstranten, in de Vijf Artijculen ... (1625)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Brief (1627)Bayerische StaatsBibliothek: Munich Digitisation Centre / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. Aenspraeck aende goede borghers en inwoonders der stadt Leyden, over de bedroefde vernieuwinge vande on-christelijcke verdruckinge eeniger onnosele vrome remonstrants-gesinde leeraers ... (1640)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. 't Gescheurde schaaps-kleedt, van Dr. Galenus Abrahamsz, vol. 1 (voor Anthony van Borselen, 1663)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Fijne, Paschier de. 't Gescheurde schaaps-kleedt, van Dr. Galenus Abrahamsz, vol. 1 (voor Anthony van Borselen, 1663)Google Books / Download PDF
See more works by Paschier de Fijne [Arminian-Remonstrant]

]]>
Mon, 16 Jul 2018 16:17:53 -0400
Hollatz, David. Sämtliche erbauliche Schrifften (Franckfurt am Mayn: Buchner, 1750)Bayerische StaatsBibliothek: Munich Digitisation Centre / Download PDF
See more works by David Hollatz [Lutheran]

]]>
Tue, 10 Jul 2018 15:35:33 -0400
Hollatz, David. Pilgerstrasse nach dem Berge Zion, der Stadt des lebendigen Gottes und himmlischen Jerusalem (Nürnberg: Jof. Phil. Raw, 1841)Bayerische StaatsBibliothek: Munich Digitisation Centre / Download PDF
See more works by David Hollatz [Lutheran]

]]>
Tue, 10 Jul 2018 15:35:33 -0400
Hollatz, David. Pilger-Straße nach dem Berge Zion, der Stadt des lebendigen Gottes, und himmlischen Jerusalem (Nürnberg: J. Phil. Raw, 1855)Bayerische StaatsBibliothek: Munich Digitisation Centre / Download PDF
See more works by David Hollatz [Lutheran]

]]>
Tue, 10 Jul 2018 15:35:33 -0400
Hollatz, David. Pilger-Straße nach dem Berge Zion ... (Nürnb., 1841)Bayerische StaatsBibliothek: Munich Digitisation Centre / Download PDF
See more works by David Hollatz [Lutheran]

]]>
Tue, 10 Jul 2018 15:35:33 -0400
Hollatz, David. LaVia Da La Grazia Tras la quala ilg Puccont ven manaus tiers Cunaschienscha da Sasez ... / David Hollaz, Prædicatur d'ilg Evangelii, ad ussa mess' en Rumosch ; tras Hans Caprez, Survient dîlg Plaid da Deus a Lgiont (Squitschau à Lindau: tras Jacob Otto, 1767)e-rara, Swiss Electronic Library / Download PDF
See more works by David Hollatz [Lutheran]

]]>
Tue, 10 Jul 2018 15:35:33 -0400
Hollatz, David. L'Ordre De La Grace Evangélique, Dans L'Oeconomie Du Salut : En Quatre Dialogues (Basle: Imhof & Fils, 1766)Staatsbibliothek zu Berlin / Download PDF
See more works by David Hollatz [Lutheran]

]]>
Tue, 10 Jul 2018 15:35:33 -0400
Hollatz, David. Kurze Anweisung aus dem Hertzen zu beten (Stettin u.a.: Kunckel, 1746)Bayerische StaatsBibliothek: Munich Digitisation Centre / Download PDF
See more works by David Hollatz [Lutheran]

]]>
Tue, 10 Jul 2018 15:35:33 -0400
Hollatz, David. Grosser und berühmter Theologorum Urtheile Von Heimlichen Nacht-Begräbnissen : Wenn dieselbe ohne Noht mit den erblaßten Leibern gläubiger Christen fürgenommen werden (Ratzeburg: Hartz, 1712)Staatsbibliothek zu Berlin / Download PDF
See more works by David Hollatz [Lutheran]

]]>
Tue, 10 Jul 2018 15:35:33 -0400
Hollatz, David. Fatalis Ictus, Quo Foedus Coniugale : Quod inter Virum ... Dn. Casparem Corswant Electoralis Regiminis ... Ut & Nobilissimam ... Reginam Hoyeriam Sexus feminei decus & Lumen fulgentissimum Anno Mdclxiv. die Xx. Septembr. Felicissimis auspiciis coiverat. Anno Mdclxxxiv. die Xxvi. Decembris Non sine utriusque Cordis vulnere mortis falce ruptum est: Solenni exequiarum ritu Anno Mdclxxxv. die Xxvii. Februarii lugendus (Colbergae: Campius, 1685)Staatsbibliothek zu Berlin / Download PDF
See more works by David Hollatz [Lutheran]

]]>
Tue, 10 Jul 2018 15:35:33 -0400
Hollatz, David. Evangelische Gnadenordnung in vier Gesprächen (Stuttgart: Verl. der Evangelischen Bücherstiftung, 1855)Bayerische StaatsBibliothek: Munich Digitisation Centre / Download PDF
See more works by David Hollatz [Lutheran]

]]>
Tue, 10 Jul 2018 15:35:33 -0400
Hollatz, David. Evangelische Gnadenordnung (Nürnberg: J. Ph. Raw, 1848)Bayerische StaatsBibliothek: Munich Digitisation Centre / Download PDF
See more works by David Hollatz [Lutheran]

]]>
Tue, 10 Jul 2018 15:35:33 -0400
Hollatz, David. Evangelische Gnadenordnung (Nürnberg: Raw, 1841)Bayerische StaatsBibliothek: Munich Digitisation Centre / Download PDF
See more works by David Hollatz [Lutheran]

]]>
Tue, 10 Jul 2018 15:35:33 -0400
Hollatz, David. Evangelische Gnaden-Ordnung : wie eine Seele von der eigenen Gerechtigkeit und Frömmigkeit herunter und zum Erkanntniss ihres sündigen Elends gebracht, hierauf aber zu den Wunden-Hölen Jesu geleitet werde und solchergestalt durch den Glauben zur Vergebung der Sünden und zu einem frommen Leben komme / in vier Gesprächen aufgesetzt von David Hollaz, Past. in Günthersberg in Hinter-Pommern (Zürich: zu haben bey Johann Conrad Manz, Buchbinder, 1751)e-rara, Swiss Electronic Library / Download PDF
See more works by David Hollatz [Lutheran]

]]>
Tue, 10 Jul 2018 15:35:33 -0400
Hollatz, David. Evangelische Gnaden-Ordnung : wie eine Seele von der eigenen Gerechtigkeit und Frömmigkeit herunter und zum Erkanntniss ihres sündigen Elends gebracht, hierauf aber zu den Wunden-Hölen Jesu geleitet werde und solchergestalt durch den Glauben zur Vergebung der Sünden und zu einem frommen Leben komme / in vier Gesprächen aufgesetzt von David Hollaz, Past. in Günthersberg in Hinter-Pommern (Zürich: zu haben bey Johann Conrad Manz, Buchbinder, 1751)e-rara, Swiss Electronic Library / Download PDF
See more works by David Hollatz [Lutheran]

]]>
Tue, 10 Jul 2018 15:35:33 -0400
Hollatz, David. Evangelische Gnaden-Ordnung (Nürnberg: Kant, 1833)Bayerische StaatsBibliothek: Munich Digitisation Centre / Download PDF
See more works by David Hollatz [Lutheran]

]]>
Tue, 10 Jul 2018 15:35:33 -0400
Hollatz, David. Die Heils und Gnaden Ordnung nach dem Evangelium in vier Gesprachen Vorgestellt (Berlin, Canada: Heinrich Eby, 1844)Internet Archive / Download PDF
See more works by David Hollatz [Lutheran]

]]>
Tue, 10 Jul 2018 15:35:33 -0400
Hollatz, David. Die gebahnte Pilgerstrasse nach dem Berge Zion, der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem; nebst einem Anhang über die Lehrart Pauli in seinem Brief an die Römer von David Hollaz : Neu herausgegeben von der Pilgermission auf St. Chrischona (Basel: C. F. Spittler, 1866)Bayerische StaatsBibliothek: Munich Digitisation Centre / Download PDF
See more works by David Hollatz [Lutheran]

]]>
Tue, 10 Jul 2018 15:35:33 -0400
Hollatz, David. David Hollazens, Pastoris in Günthersberg, in Hinter-Pommern, Evangelische Gnaden-Ordnung : Wie eine Seele von der Eignen Gerechtigkeit u. Frömmigkeit herunter, und zum Erkenntniß ihres sündigen Elends gebracht; hierauf aber zu den Wunden-Hölen Jesu geleitet werde, und solchergestalt durch den Glauben zur Vergebung der Sünden und zu einem frommen Leben komme, in Vier Gesprächen aufgesetzt (Leipzig)Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden / Download PDF
See more works by David Hollatz [Lutheran]

]]>
Tue, 10 Jul 2018 15:35:33 -0400
Hollatz, David. David Hollazens, Past. in Günthersberg in Hinter-Pommern, Evangelische Gnaden-Ordnung : wie eine Seele von der eigenen Gerechtigkeit und Frömmigkeit herunter und zur Erkenntniss ihres sündigen Elends gebracht, hierauf aber zu den Wunden-Hölen Jesu geleitet werde und solchergestallt durch den wahren Glauben zur Vergebung der Sünden und zu einem frommen Leben kommen kan (Zürich: getrukt in Bürgklischer Trukerey, 1760)e-rara, Swiss Electronic Library / Download PDF
See more works by David Hollatz [Lutheran]

]]>
Tue, 10 Jul 2018 15:35:33 -0400
Hollatz, David. David Hollazens Past. zu Günthersberg, in Hinter-Pommern, Anweisung zum Rechten Gebet im Geist und in der Wahrheit (Görlitz: Marche, 1747)Staatsbibliothek zu Berlin / Download PDF
See more works by David Hollatz [Lutheran]

]]>
Tue, 10 Jul 2018 15:35:33 -0400
Hollatz, David. Als der Hoch-Ehrwürdige/ Hoch-Achtbahre und Hochgelahrte Herr Günther Heiler/ Der Heil. Schrifft Hochberühmter Doctor, ... Durch eine seelige Auflösung Den Pommerschen Kirchen Von ihrem Häuptern genommen/ Beklagten Denselben Die sämbtlichen Kirchen in Pommern, Welche unter seiner Inspection gestanden/ Durch Nachfolgende Synodos ... (Stargardt: Ernst, 1707)Staatsbibliothek zu Berlin / Download PDF
See more works by David Hollatz [Lutheran]

]]>
Tue, 10 Jul 2018 15:35:33 -0400
Hollatz, David. Abhandlung vom Zustande der Kirche Christi zur letzten Zeit (Frankfurt u.a., 1752)Bayerische StaatsBibliothek: Munich Digitisation Centre / Download PDF
See more works by David Hollatz [Lutheran]

]]>
Tue, 10 Jul 2018 15:35:33 -0400
Leadbetter, Charles. Astronomy, Or, The True System of the Planets Demonstrated: Wherein are Shewn by Instrument, Their Anomalies, Heliocentrick and Geocentrick Places Both in Longitude and Latitude ... to which is Prefix'd, an Alphabetical Catalogue of ... Terms in Astronomy ..., ed. J. Wilcox (Londres), Thomas Heath (Londres) (J. Wilcox ... and T. Heath, 1727)Google Books / Download PDF
See more works by Charles Leadbetter

]]>
Mon, 09 Jul 2018 15:21:33 -0400
Lebeda, Heriberto. Medium cognitionis divinae, seu, disputatio de decretis divinis ex se efficacibus, in quibus juxta inconcussa SS. Augustini, & Thomae Aquinatis, Angelici ... intueri stabilatur ... Authore ... Heriberto Lebeda ... (typis Joannis Clementis Tybellis, 1751)Google Books / Download PDF
See more works by Heriberto Lebeda [Roman Catholic]

]]>
Mon, 09 Jul 2018 13:43:56 -0400
Lebeda, Heriberto. Medium cognitionis divinae (1751)Google Books / Download PDF
See more works by Heriberto Lebeda [Roman Catholic]

]]>
Mon, 09 Jul 2018 13:41:52 -0400
Vitringa, Campegius, Jr. De lucta Jacobi cum angelo (Henricus Halma, 1718)Google Books / Download PDF
See more works by Campegius Vitringa, Jr [Reformed]

]]>
Mon, 09 Jul 2018 09:56:02 -0400
Vlak, Johannes. Eewig evangelium, of leere der zaligheid: vervat in een na-leezing over de beloften aan de vaderen, wet door Mozes en waarheid in Christus : tot een sleutel der kennis en slot der geschillen (Amsterdam: Gerardus Borstius, 1684)Google Books / Download PDF
See more works by Johannes Vlak [Reformed]

]]>
Mon, 09 Jul 2018 09:33:45 -0400
Swartte, Johannes. Oude en recht-zinnige waarheyd in 't stuk der bedeelinge der tyden en vergevinge der sonden, verduysterd, en bedeckt, met de naame van schaadelyke nieuwigheden, echter naakt ontdekt, en tegens alle ongegronde tegenspraake vertoond, (Barend van Sand-Bergen, 1695)Google Books / Download PDF
See more works by Johannes Swartte [Reformed]

]]>
Mon, 09 Jul 2018 09:32:36 -0400
Vlak, Johannes. Eewig Evangelium, of Leere der zaligheid ... (Wed. Poolsum, 1708)Google Books / Download PDF
See more works by Johannes Vlak [Reformed]

]]>
Sun, 08 Jul 2018 14:30:01 -0400
Vlak, Johannes. De heilige Sabbath, en dag des Heeren, aangemerkt in der zelver Godlijke verbintenis, en Christelijke vryheid, tot bevorderinge der ware Godzaligheid ... Als mede, Antwoord op verscheide algemeene aanmerkingen tegen het Eewig Evangelium, Moses zegen, en Vloek, ende een Na-reden aan D ..., vol. 3 (Gerardus Borstius, 1686)Google Books / Download PDF
See more works by Johannes Vlak [Reformed]

]]>
Sun, 08 Jul 2018 14:30:01 -0400
Vlak, Johannes. De heilige Sabbath, en dag des Heeren, aangemerkt in der zelver Godlijke verbintenis, en Christelijke vryheid, tot bevorderinge der ware Godzaligheid ... Als mede, Antwoord op verscheide algemeene aanmerkingen tegen het Eewig Evangelium, Moses zegen, en Vloek, ende een Na-reden aan D ..., vol. 2 (Gerardus Borstius, 1686)Google Books / Download PDF
See more works by Johannes Vlak [Reformed]

]]>
Sun, 08 Jul 2018 14:30:01 -0400
Vlak, Johannes. De heilige Sabbath, en dag des Heeren, aangemerkt in der zelver Godlijke verbintenis, en Christelijke vryheid, tot bevorderinge der ware Godzaligheid ... Als mede, Antwoord op verscheide algemeene aanmerkingen tegen het Eewig Evangelium, Moses zegen, en Vloek, ende een Na-reden aan D ..., vol. 1 (Gerardus Borstius, 1686)Google Books / Download PDF
See more works by Johannes Vlak [Reformed]

]]>
Sun, 08 Jul 2018 14:30:01 -0400
Vlak, Johannes. De heilige sabbath, en dag des Heeren ... . Als mede Antwoord, op verscheide algemeene aanmerkingen, tegen het Eewig evangelium, Moses zegen en vloek, ende een Na-reden aan D.J. Koelman P. (Alexander Kemmer, 1739)Google Books / Download PDF
See more works by Johannes Vlak [Reformed]

]]>
Sun, 08 Jul 2018 14:30:01 -0400
Brinck, Henricus. Vervolg van de klaare en beknopte verhandeling van de natuur en werkinge der menschelijke zielen, engelen en duivelen, vervat in gewisselde brieven, vol. 1 (Jan ten Hoorn, boekverkooper #over het Oude Heeren Logement#, 1693)Google Books / Download PDF
See more works by Henricus Brinck [Reformed]

]]>
Sun, 08 Jul 2018 14:19:03 -0400
Brinck, Henricus. Vervolg van de klaare en beknopte verhandeling van de natuur en werkinge der menschelijke zielen, engelen en duivelen (Jan ten Hoorn, 1693)Google Books / Download PDF
See more works by Henricus Brinck [Reformed]

]]>
Sun, 08 Jul 2018 14:19:03 -0400
Brinck, Henricus. Toet-steen der waarheid en der meyningen, ofte klaare en beknopte verhandelinge van seekere Cartesiaansche en Cocceaansche vraag-stukken: de voor-reden behelst onder anderen een ontzenuwinge en genoegsaame werderlegginge van het bekende gods-lasterlijk boek van B. B. genaamt Betoverde wereld ens (de Weduwe van Willem Clerck, 1691)Google Books / Download PDF
See more works by Henricus Brinck [Reformed]

]]>
Sun, 08 Jul 2018 14:19:03 -0400
Brinck, Henricus. Toet-steen der waarheid en der meyningen ofte Klaare en beknopte verhandelinge van seekere Cartesiaansche en Cocceaansche vraag-stukken de voor-reden behelst onder andere een ontzenuwinge ... van het ... boek van B.B. genaamt Betoverde wereld, ... (Wed. van Willem Clerck, 1691)Google Books / Download PDF
See more works by Henricus Brinck [Reformed]

]]>
Sun, 08 Jul 2018 14:19:03 -0400
Brinck, Henricus. Toet-steen der waarheid en der dwalingen, ofte Klaare en beknopte verhandelinge, van de Cocceaansche en Cartesiaansche verschillen. Tot dienst der geener, die in de onvervalschte en lang aangenoomene rechtsinnigheid der gereformeerde christelijke leere, en in de bondige uitlegginge der H ... (Gerardus Borstius, 1685)Google Books / Download PDF
See more works by Henricus Brinck [Reformed]

]]>
Sun, 08 Jul 2018 14:19:03 -0400
Brinck, Henricus. Toet-steen der waarheid en der dwalingen, ofte Klaare en beknopte verhandelinge, van de Cocceaansche en Cartesiaansche verschillen. Tot dienst der geener, die in de onvervalschte en lang aangenoomene rechtsinnigheid der gereformeerde christelijke leere, en in de bondige uitlegginge der H ... (Gerardus Borstius, 1685)Google Books / Download PDF
See more works by Henricus Brinck [Reformed]

]]>
Sun, 08 Jul 2018 14:19:03 -0400
Brinck, Henricus. Toet-steen der waarheid en der dwalingen, ofte Klaare en beknopte verhandelinge, van de Cocceaansche en Cartesiaansche verschillen (G. Borstius [bookseller], 1685)Google Books / Download PDF
See more works by Henricus Brinck [Reformed]

]]>
Sun, 08 Jul 2018 14:19:03 -0400
Brinck, Henricus. Toet-steen der waarheid en der dwalingen, ofte Klaare en beknopte verhandelinge van de Cocceaansche en Cartesiaansche verschillen, vol. 1 (de weduwe van Willem Clerck#woonende op de Neude, in de Grond-reegel der Waarheid#, 1690)Google Books / Download PDF
See more works by Henricus Brinck [Reformed]

]]>
Sun, 08 Jul 2018 14:19:03 -0400
Brinck, Henricus. Ontschakelinge van het genaemde keten der profetische godgeleerdheid, ofte Schriftmatige verdediginge der uitlegginge over de Openbaringe Joannis, en andre boekken der H. Schriftuire van Bullingerus, Pareus, Junius, Gomarus, Rivetus, &c. en insonderheid der Nederduitsche publijke annotatores ... (Jacob Hagenaar, 1683)Google Books / Download PDF
See more works by Henricus Brinck [Reformed]

]]>
Sun, 08 Jul 2018 14:19:03 -0400
Brinck, Henricus. Ontdekkinge van de gevoelens van Willem Deurhof, waar in gesien word, hoe deselve gantsch tegenstrijdig zijn met de christelyke gereformeerde leere .. (Thomas Appels, 1701)Google Books / Download PDF
See more works by Henricus Brinck [Reformed]

]]>
Sun, 08 Jul 2018 14:19:03 -0400
Brinck, Henricus. Ongenoegsame satisfactie, gedaan door den auteur van het boek, de Betoverde wereld genaamt, in seekere artikelen, uitgegeven na den 22. Januarii laatst-leden. En word aangewesen, hoe het reeds gegevene scandaal onafwisschelijk soude vermeerderen, indien de selve auteur daar op tot de ..., vol. 1 (gedrukt by de weduwe van Willem Klerck, Boeckverkoopster, #op de Neude, in de Grond-Regel der Waarheyd#, 1692)Google Books / Download PDF
See more works by Henricus Brinck [Reformed]

]]>
Sun, 08 Jul 2018 14:19:03 -0400
Brinck, Henricus. Ongenoegsame satisfactie, gedaan door den auteur van het boek, de Betoverde wereld genaamt, in seekere artikelen, uitgegeven na den 22. Januarii laatst-leden. En word aangewesen, hoe het reeds gegevene scandaal onafwisschelijk soude vermeerderen, indien de selve auteur daar op tot de ..., vol. 1 (gedrukt by de weduwe van Willem Klerck, Boeckverkoopster, #op de Neude, in de Grond-Regel der Waarheyd#, 1692)Google Books / Download PDF
See more works by Henricus Brinck [Reformed]

]]>
Sun, 08 Jul 2018 14:19:03 -0400
Brinck, Henricus. Ongenoegsame satisfactie, gedaan door den auteur van het boek, de Betoverde wereld genaamt, in seekere artikelen, uitgegeven na den 22. Januarii laatst-leden. En word aangewesen, hoe het reeds gegevene scandaal onafwisschelijk soude vermeerderen, indien de selve auteur daar op tot de ..., vol. 1 (gedrukt by de weduwe van Willem Klerck, Boeckverkoopster, #op de Neude, in de Grond-Regel der Waarheyd#, 1692)Google Books / Download PDF
See more works by Henricus Brinck [Reformed]

]]>
Sun, 08 Jul 2018 14:19:03 -0400
Brinck, Henricus. Waare leere der rechtveerdigmaakinge, benadeelt door D. Johannem Vlack, edoch verdeedigt en bevestigt door de EE. vergaderingen van de Classis en Kerkenraad van Utrecht: waar in de handelingen der geseyde vergaderingen met D. Vlack oprechtelijk verhaalt worden en te gelijk des selfs ... (Anthony Schouten, 1690)Google Books / Download PDF
See more works by Henricus Brinck [Reformed]

]]>
Sun, 08 Jul 2018 09:12:05 -0400
Brinck, Henricus. Ontschakelinge van het genaemde keten der profetische godgeleerdheid: ofte schriftmatige verdediginge der uitlegginge over de Openbaringe Joannis en andre boekken der H. Schriftuire van Bullingerus, Pareus, Junius, Gomarus, Rivetus etc., en insonderheid der Nederdsuitsche publijke annotatores ... (Jacob Hagenaar, 1683)Google Books / Download PDF
See more works by Henricus Brinck [Reformed]

]]>
Sun, 08 Jul 2018 09:10:24 -0400
Vlak, Johannes. Dissertationum trias. De dei operum et pacis foederibus, atque de justificatione. In quibus veritas ex S. Scriptura, antiquitate et reformationis principiis solide demonstratur atque animadversionibus D. M. Leidekkeri modeste respondetur (apud Corn. Blankardum, 1689)Google Books / Download PDF
See more works by Johannes Vlak [Reformed]

]]>
Sat, 07 Jul 2018 12:57:00 -0400
Gargon, Matthaeus. Nut tyd-verdryf, 2nd ed. (A. Schoonenburg [bookseller], 1724)Google Books / Download PDF
See more works by Matthaeus Gargon [Reformed]

]]>
Fri, 06 Jul 2018 16:31:55 -0400
Gargon, Matthaeus. De beide zendbrieven van den h. apostel Paulus aan Timotheus. Geopend en betoond: Waar in de Huishoudinge des geloofs tegen de Jood-Christenen beweert, en de Kerk-ordre des N.T. groots deels uit gebruik der Joodsche synagoogen vast gemaakt werd (Samuel Luchtmans, 1743)Google Books / Download PDF
See more works by Matthaeus Gargon [Reformed]

]]>
Fri, 06 Jul 2018 16:30:29 -0400
Gargon, Matthaeus. De zalig-sprekinge over besnijdenisse en voorhuid, ofte opening van den XXXII. Psalm (Jordaan Luchtmans, 1700)Google Books / Download PDF
See more works by Matthaeus Gargon [Reformed]

]]>
Fri, 06 Jul 2018 16:29:23 -0400