PRDL Recent Findings http://www.prdl.org/ The most-recent additions to the Post-Reformation Digital Library en-us david.sytsma@prdl.org (David S. Sytsma) Bèze, Théodore de. Response aux cinq premières et principales demandes de F. Jean Hay, moine Iesuite aux ministres Escossois (Geneva: Jean le Preux, 1586)Google Books / Download PDF
See more works by Théodore de Bèze [Reformed]

]]>
Fri, 22 Feb 2019 15:41:17 -0500
Hay, John. Fragstuck Des Christlichen Glaubens, an die neuwe Sectische Predigkandten (Freyburg: Gemperlin, 1586)e-rara, Swiss Electronic Library / Download PDF
See more works by John Hay [Roman Catholic]

]]>
Fri, 22 Feb 2019 15:16:43 -0500
Hay, John. Disputationum libri duo, in quibus calumniae, et captiones Ministri anonymi Nemausensis, contra assertiones theologicas, & philosophicas in academia Turnonia, anno MDLXXXII. propositas, discutiuntur (Lyon: Pillehotte, 1584)Google Books / Download PDF
See more works by John Hay [Roman Catholic]

]]>
Fri, 22 Feb 2019 15:16:43 -0500
Hay, John. Disputationum libri duo, in quibus calumniae, et captiones Ministri anonymi Nemausensis, contra assertiones theologicas, & philosophicas in academia Turnonia, anno MDLXXXII. propositas, discutiuntur (Lyon: Pillehotte, 1584)Google Books / Download PDF
See more works by John Hay [Roman Catholic]

]]>
Fri, 22 Feb 2019 15:16:43 -0500
Spanheim, Frédéric, Sr. Disputationum theologicarum miscellanearum pars prima [-secunda], auctore Friderico Spanhemio ..., vol. 1 (Geneva: Chouet, 1652)Google Books / Download PDF
See more works by Frédéric Spanheim, Sr [Reformed]

]]>
Mon, 18 Feb 2019 05:35:13 -0500
Witsius, Herman. Exercitatio philologico-theologica de symbolo Mohammedico (non est Deus nisi unus) adversus quod S. S. Trinitas defenditur (ex officinâ Francesci Halma, 1696)Google Books / Download PDF
See more works by Herman Witsius [Reformed]

]]>
Sun, 17 Feb 2019 15:46:07 -0500
Witsius, Herman. Ernstige betuiginge der Gereformeerde Kercke aen hare afdwalende kinderen, meest voorgestelt met de woorden van de outste en voornaemste leeraers, dienende tot wederlegginge van de gronden van sr. Jean de Labadie en de sijne (Amsterdam: voor Joannes van Someren, 1670)Google Books / Download PDF
See more works by Herman Witsius [Reformed]

]]>
Sun, 17 Feb 2019 15:37:45 -0500
Abbadie, Jacques. Sermon Sur Le Couronnement De Sa Serenite Electorale De Brandebourg / Prononcé à Berlin le 13. de Juin 1688. Par Jaques Abbadie Docteur en Théologie & Ministre du S. Evangile (Robert Roger)Herzog August Bibliothek - Wolfenbüttel / Download PDF
See more works by Jacques Abbadie [Reformed]

]]>
Mon, 11 Feb 2019 14:07:28 -0500
Abbring, Johannes. Christi gedragh omtrent syn waekende en slaepende bruidt-kerck, vertoont in vyftig uitgelesene predikatien uit Hoogl. 4.16 en Hoogl. 5.1-7 (Johannes van Velsen en Seerp Bandsma, 1717)Google Books / Download PDF
See more works by Johannes Abbring [Reformed]

]]>
Mon, 11 Feb 2019 14:05:48 -0500
Abbring, Johannes. Christi gedragh omtrent syn waekende en slaepende bruidt-kerck vertoont in vyftig uitgelesene predikatien uit Hoogl. 4. 16. en Hoogl. 5. 1-7 (Johannes van Velsen en Seerp Bandsma, 1717)Google Books / Download PDF
See more works by Johannes Abbring [Reformed]

]]>
Mon, 11 Feb 2019 14:05:48 -0500
Abbot, Robert. Van de genade Gods, ende van de volherdinghe der vvare gelovigen. Een lesse, ende vier oratien, gedaen inde universiteyt van Oxfort in Engelandt, tegen de dwalingen van Iacobvs Arminivs, ende zijner discipulen, trans. Daniel Gysius (1618)Google Books / Download PDF
See more works by Robert Abbot [Anglican,Reformed]

]]>
Mon, 11 Feb 2019 14:03:23 -0500
Abbot, Robert. Van de genade Gods ende van de volherdinghe der ware gelovigen, een lesse ende vier oratien ... tegen de dwalingen van Iacobvs Arminivs, ende zijner discipulen: uyt het Latijn overgheset, door Daniel Gysivs, vol. 1 (1618)Google Books / Download PDF
See more works by Robert Abbot [Anglican,Reformed]

]]>
Mon, 11 Feb 2019 14:03:23 -0500
Abbot, Robert. DE SVPREMA POTESTATE REGIA Exercitationes habitae in Academia OXONIENSI, Contra ROB. BELLARMINVM, & FRANCISC. SVAREZ (Ex Officina Nortoniana, 1619)Google Books / Download PDF
See more works by Robert Abbot [Anglican,Reformed]

]]>
Mon, 11 Feb 2019 14:03:23 -0500
Abbot, Robert. De Suprema Potestate Regia. Exercitationes habitæ in Academiâ Oxoniensi, contra Rob. Bellarminum&Francisc. Suarez. [Edited by Thomas Abbot.] (Ex Officina Nortoniana, apud Ioannem Billium, 1619)Google Books / Download PDF
See more works by Robert Abbot [Anglican,Reformed]

]]>
Mon, 11 Feb 2019 14:03:23 -0500
Abbot, Robert. De suprema potestate regia. Exercitationes habitæ in Academ. Oxoniensi, contra Rob. Bellarminum, et Francisc. Suarez. [Edited by Thomas Abbot.] (Impensis Danielis ac Dauidis Aubriorum&Clementis Schleichii, 1619)Google Books / Download PDF
See more works by Robert Abbot [Anglican,Reformed]

]]>
Mon, 11 Feb 2019 14:03:23 -0500
Abbot, Robert. Antichristi demonstratio, contra Fabulas Pontificias et ineptam Roberti Bellarmini de Antichrista disputationem (Robertus Barkerus, 1603)Google Books / Download PDF
See more works by Robert Abbot [Anglican,Reformed]

]]>
Mon, 11 Feb 2019 14:03:23 -0500
Abbot, Robert. A Defence of the Reformed Catholicke of M.W. Perkins, Lately Deceased, Against the Bastard Counter-Catholicke of D. Bishop, Seminary Priest /[With the Text of Bishop's, vol. 2 (Impensis Thomæ Adams, 1611)Google Books / Download PDF
See more works by Robert Abbot [Anglican,Reformed]

]]>
Mon, 11 Feb 2019 14:03:23 -0500
Abbot, Robert. A Defence of the Reformed Catholicke of M.W. Perkins, Lately Deceased, Against the Bastard Counter-Catholicke of D. Bishop, Seminary Priest /[With the Text of Bishop's, vol. 1 (Impensis Thomæ Adams, 1611)Google Books / Download PDF
See more works by Robert Abbot [Anglican,Reformed]

]]>
Mon, 11 Feb 2019 14:03:23 -0500
Leydekker, Melchior. Broederlyk geselschap, handelende van de Verbonden en het O. en N. Testament (Amsterdam: Verheyden, 1719)Google Books / Download PDF
See more works by Melchior Leydekker [Reformed]

]]>
Mon, 11 Feb 2019 12:31:17 -0500
Brown of Wamphray, John. De toegang tot Gods genade troon geopend door den godvruchtigen bidder, of Des verlegene zondaars veiligste toevlucht tot dezelve door het gebed: behelzende de praktijk des gebeds : waar in de aart en verborgene werkzaamheden van eenen godvrugtigen bidder, aangewesen en alle tegenwerpingen van ... (Abraham Bothall, Dirk Vis en Pieter Holsteyn, 1767)Google Books / Download PDF
See more works by John Brown of Wamphray [Reformed]

]]>
Mon, 11 Feb 2019 12:21:31 -0500
Brown of Wamphray, John. Christus de weg, de waarheid, en het leven: ... (Adrianus Douci#boekverkoper##in 't midden van de Stil-steeg#, 1741)Google Books / Download PDF
See more works by John Brown of Wamphray [Reformed]

]]>
Mon, 11 Feb 2019 12:21:31 -0500
Pareus, David. Positiones theologicae de iustificatione fidei et operum (Lancellotus, 1603)Google Books / Download PDF
See more works by David Pareus [Reformed]

]]>
Fri, 08 Feb 2019 14:19:45 -0500
Pareus, David. Oratie Davidis Parei, professoor in de H. theologie tot Heydelbergh, van't Nationael Synodus tot Dordrecht. Midtsgaders. Des selven oordeel, aengaende de vijf remonstrantische artijckelen. Ghedaen in't Latijn tot Heydelbergh den 1. februarij, anno 1619 (1619)Google Books / Download PDF
See more works by David Pareus [Reformed]

]]>
Fri, 08 Feb 2019 14:19:45 -0500
Pareus, David. Oratie Davidis Parei, ... van't Nationael Synodus tot Dordrecht. Midtsgaders des selven oordeel, aengaende de vijf Remonstrantsche Artijckelen, vol. 1 (Hendrick Laurentsz, 1619)Google Books / Download PDF
See more works by David Pareus [Reformed]

]]>
Fri, 08 Feb 2019 14:19:45 -0500
Pareus, David. Oratie Davidis Parei, ... van't Nationael Synodus tot Dordrecht. Midtsgaders des selven oordeel, aengaende de vijf Remonstrantsche Artijckelen, vol. 1 (Hendrick Laurentsz, 1619)Google Books / Download PDF
See more works by David Pareus [Reformed]

]]>
Fri, 08 Feb 2019 14:19:45 -0500
Pareus, David. Disputatio exegetica, de contradictione, perpetua verum a falso dividendi regula (1588)Google Books / Download PDF
See more works by David Pareus [Reformed]

]]>
Fri, 08 Feb 2019 14:19:45 -0500
Pareus, David. De verclaringe over den goddelijcken brief des apostels Pauli tot den Romeynen ... (Jacob Jansz. Canin, 1612)Google Books / Download PDF
See more works by David Pareus [Reformed]

]]>
Fri, 08 Feb 2019 14:19:45 -0500
Pareus, David. Chronologiae sacrae ex sola historia sacra accuratissime constructae libri III (1641)Google Books / Download PDF
See more works by David Pareus [Reformed]

]]>
Fri, 08 Feb 2019 14:19:45 -0500
Pareus, David. Roberti Bellarmini Politiani Societatis Jesu Theologi Cardinalis Liber unus De Gratia Primi Hominis / Explicatus & Castigatus Studio Davidis Parei S. Literarum Professoris in Academia Archi-Palatina (Francofurti : Rosa ; Heidelbergae: Lancellotus, 1612)Universitäts- und Landesbibliothek Halle / Download PDF
See more works by David Pareus [Reformed]

]]>
Fri, 08 Feb 2019 13:45:47 -0500
Pareus, David. Roberti Bellarmini Politani Societatis Jesu Theologi Cardinalis De Amissione Gratiae & Statu Peccati Libri Sex : Quorum tres posteriores tractant de peccato originis / Explicati Et Castigati Studio Davidis Parei ... (Francofurti : Rosa ; Heidelbergae: Lancellotus, 1613)Universitäts- und Landesbibliothek Halle / Download PDF
See more works by David Pareus [Reformed]

]]>
Fri, 08 Feb 2019 13:45:47 -0500
Pareus, David. Miscellanea catechetica, seu collectio eorum, quae catecheticis explicationibus prius sparsim intexta fuerunt ... / opera extrema Davidis Parei D. (Genevae: sumptibus Samuelis Crispini, 1616)e-rara, Swiss Electronic Library / Download PDF
See more works by David Pareus [Reformed]

]]>
Fri, 08 Feb 2019 13:45:47 -0500
Pareus, David. In Genesin Mosis commentarius : quo praeter accuratam textus sacri analysin atque interpretationem theoricam & prcticam, controversiae & dubia fidei plurima perspicue explicantur: arguitiae Judaeorum & haereticorum contra fidem, cumprimis F. Socini & G. Eniedini Samosatenianorum, nec non R. Bellarmini & Ben. Pererii Jesuitarum solide refutantur: & ad Josephi Scaligeri Chronologica respondetur, cum Indice gemino, uno quaestionum & dubiorum: altero verborum & rerum loculetissimo / authore Davide Pareo s. literarum professore in Academia Archi-Palatina (Genevae: apud Petrum et Jacobum Chouët, 1614)e-rara, Swiss Electronic Library / Download PDF
See more works by David Pareus [Reformed]

]]>
Fri, 08 Feb 2019 13:45:47 -0500
Pareus, David. Davidis Parei In divinam ad Hebraeos S. Pauli Apostoli epistolam commentarius : quo praeter accuratam textus sacri analysin atque interpretationem, de quaestionibus controversis Dubia plurima explicantur, & antiqua fides catholica à corruptelis sophistarum papisticorum, praecipue Roberti Bellarimini ... vindicatur; extrema authoris opera diligenter recognitus & passim locupletatus, cum indice gemino, uno dubiorum, altero verborum & rerum memorabilium (Genevae: apud Petrum Aubertum, 1614)e-rara, Swiss Electronic Library / Download PDF
See more works by David Pareus [Reformed]

]]>
Fri, 08 Feb 2019 13:45:47 -0500
Pareus, David. Davidis Parei In divinam ad Galatas S. Pauli apostoli epistolam commentarius ... nunc primum ab authore in lucem editus, cum indice gemino ... (Genevae: apud Petrum Aubertum, 1614)e-rara, Swiss Electronic Library / Download PDF
See more works by David Pareus [Reformed]

]]>
Fri, 08 Feb 2019 13:45:47 -0500
Pareus, David. Davidis Parei In divinam ad Corinthios priorem S. Pauli apostoli epistolam commentarius : quo praeter accuratam textus sacri analysin atque interpretationem, de quaestionibus controversis dubia plurima explicantur: & orthodoxa evangelii doctrina adversus corruptelas, praecipue Roberti Bellarmini Jesuitae argutias, & Thomae Stapletoni papistae Antidota: nec non Fausti Socini & Georgii Eniedini haereticorum Samosatenianorum blasphemias vindicatur. Extrema authoris opera diligenter recognitus & passim locupletatus. Cum epistola dedicat. ad inclytum Senatum urbis Bremensis: de origine coelibatus clericalis. Necnon indice gemino, uno dubiorum, altero verborum & rerum locupletissimo (Genevae.: apud Petrum Aubertum., 1614)e-rara, Swiss Electronic Library / Download PDF
See more works by David Pareus [Reformed]

]]>
Fri, 08 Feb 2019 13:45:47 -0500
Daneau, Lambert. Politicorum aphorismorum silua, ex optimis quibusque, tum Graecis, tum Latinis scriptoribus (quos sequens pagina indicabit) collecta, per Lambertum Danaeum. .. (apud Ioannem Maire, 1620)Google Books / Download PDF
See more works by Lambert Daneau [Reformed]

]]>
Tue, 05 Feb 2019 09:00:34 -0500
Daneau, Lambert. Politices Christianae libri septem (Apud Ioannem Vignon, 1606)Google Books / Download PDF
See more works by Lambert Daneau [Reformed]

]]>
Tue, 05 Feb 2019 09:00:34 -0500
Daneau, Lambert. In Tres Divi Ioannis Evangelistae, et Vnicam Ivdae Epistolam Breius Commentarius, ... (Genf: Eustache Vignon, 1585)Universitäts- und Landesbibliothek Halle
See more works by Lambert Daneau [Reformed]

]]>
Tue, 05 Feb 2019 09:00:34 -0500
Daneau, Lambert. Geographiae poeticae, id est, vniuersae terrae descriptionis ex optimis ac vetustissimis quibusque Latinis poetis libri quatuor: quorum, primus, Europam: secundus, Africam: tertius, Asiam: quartus, mare vniuersum, & maris insulas continet. ... Lamberti Danaei opus. Accessit operi index ... (apud Iacobum Stoer, 1579)Google Books / Download PDF
See more works by Lambert Daneau [Reformed]

]]>
Tue, 05 Feb 2019 09:00:34 -0500
Daneau, Lambert. Christianae Isagoges Ad Christianorvm Theologorvm Locos communes, libri Ii. / Lamberto Danæo Autore ... (Genevae: Vignon, 1583)Universitäts- und Landesbibliothek Halle
See more works by Lambert Daneau [Reformed]

]]>
Tue, 05 Feb 2019 09:00:34 -0500
Daneau, Lambert. Aphorismi politici et militares (typis Theodori ab Ackersdijck et Gisberti Zylii, 1652)Google Books / Download PDF
See more works by Lambert Daneau [Reformed]

]]>
Tue, 05 Feb 2019 09:00:34 -0500
Daneau, Lambert. Aphorismi Politici et Militares (1639)Google Books / Download PDF
See more works by Lambert Daneau [Reformed]

]]>
Tue, 05 Feb 2019 09:00:34 -0500
Daneau, Lambert. Aphorismi politici (Marcus, 1623)Google Books / Download PDF
See more works by Lambert Daneau [Reformed]

]]>
Tue, 05 Feb 2019 09:00:34 -0500
Brès, Guy de. Confession de foy, faicte d'un commun accord par les fidèles qui conversent ès Pays-Bas, lesquels désirent vivre selon la pureté de l'Evangile de Notre Seigneur Jésus-Christ (Geneva: Jules-Guillaume Fick, 1561)Source: Google Books / Download PDF
See more works by Guy de Brès [Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 22:09:43 -0500
Heereboord, Adrian. Ἑρμηνεια logica, seu Synopseos logicæ Burgersdicianæ explicatio ... Editio nova accurata. Accedit ejusdem authoris Praxis logica (Ex officina Joan. Hayes, 1670)Google Books / Download PDF
See more works by Adrian Heereboord [Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 08:22:06 -0500
Heereboord, Adrian. Praxis logica (ex officina^ Davidis a` Lodensteyn, 1657)Google Books / Download PDF
See more works by Adrian Heereboord [Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 08:22:06 -0500
Heereboord, Adrian. Philosophia, naturalis, moralis, rationalis (Moyardi, 1654)Google Books / Download PDF
See more works by Adrian Heereboord [Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 08:22:06 -0500
Heereboord, Adrian. Philosophia naturalis, cum commentariis peripateticis (Ex officinâ Cornelii Driehuysen., 1663)Google Books / Download PDF
See more works by Adrian Heereboord [Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 08:22:06 -0500
Heereboord, Adrian. Naackte verdedigingh vande eer ende het leven .. (1648)Google Books / Download PDF
See more works by Adrian Heereboord [Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 08:22:06 -0500
Heereboord, Adrian. Naackte verdedigingh vande eer ende het leven .. (1648)Google Books / Download PDF
See more works by Adrian Heereboord [Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 08:22:06 -0500
Heereboord, Adrian. Meletemata philosophica, maximam partem, metaphysica (ex officina Francisci Moyardi, 1654)Google Books / Download PDF
See more works by Adrian Heereboord [Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 08:22:06 -0500
Heereboord, Adrian. Meletemata philosophica ... (F. Moyard, 1659)Google Books / Download PDF
See more works by Adrian Heereboord [Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 08:22:06 -0500
Heereboord, Adrian. Meletemata philosophica ... (F. Moyard, 1659)Google Books / Download PDF
See more works by Adrian Heereboord [Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 08:22:06 -0500
Heereboord, Adrian. Meletemata philosophica ... (F. Moyard, 1659)Google Books / Download PDF
See more works by Adrian Heereboord [Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 08:22:06 -0500
Heereboord, Adrian. Meletemata philosophica ... (F. Moyard, 1659)Google Books / Download PDF
See more works by Adrian Heereboord [Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 08:22:06 -0500
Heereboord, Adrian. Hermeneia logica. Seu explicatio synopsos logic burgersdician (apud Henricum Wetstenium, 1682)Google Books / Download PDF
See more works by Adrian Heereboord [Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 08:22:06 -0500
Heereboord, Adrian. Hermēneia logica; seu Synopseos logicæ Burgersdicianæ explicatio, tum per notas tum per exempla (ex officina Rogeri Danielis, 1662)Google Books / Download PDF
See more works by Adrian Heereboord [Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 08:22:06 -0500
Heereboord, Adrian. Disputationum ex philosophiâ selectarum vicesima-octava, de ortu animae rationalis (ex officinâ Bonaventurae & Abrahami Elsevir, 1646)Google Books / Download PDF
See more works by Adrian Heereboord [Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 08:22:06 -0500
Heereboord, Adrian. Disputationum ex philosophia selectarum quadragesima-quarta, de ingenio, quam, Deo opt. max. annuente, sub præsidio ... D. Adriani Heerboord ... publice ventilandam propono Jacobus Pennokius ... (ex officina Bonaventurae & Abrahami Elsevir. academ. typograph., 1648)Google Books / Download PDF
See more works by Adrian Heereboord [Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 08:22:06 -0500
Heereboord, Adrian. Disputatio philosophica, de justitia (apud haeredes Johannis Nicolai a Dorp, 1650)Google Books / Download PDF
See more works by Adrian Heereboord [Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 08:22:06 -0500
Heereboord, Adrian. Brief ... ghesonden aen sijn vrouw Johanna de la Cour, vol. 1 (1648)Google Books / Download PDF
See more works by Adrian Heereboord [Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 08:22:06 -0500
Heereboord, Adrian. Adriani Heereboord ... ἑρμηνεια logica, seu Explicatio, tum per notas, tum per exempla, synops. logicæ Burgersdicianæ ... Accedit ejusdem authoris Praxis logica Editio tertia, tertiam ferè partem, notis atque exemplis auctior, ac longè emendatior (Ex officina Davidis à Lodensteyn, 1657)Google Books / Download PDF
See more works by Adrian Heereboord [Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 08:22:06 -0500
Heereboord, Adrian. Adriani Heereboord ... Philosophia naturalis,: novis commentariis partim è Nob. D. Cartesio, C. L. Berigando, H. Regio, aliisque præstantioribus hujus seculi philosophis petitis ... explicata : Accedit ejusdem auctoris Pneumatica, vol. 1 (apud Joannem Ravesteinium, 1665)Google Books / Download PDF
See more works by Adrian Heereboord [Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 08:22:06 -0500
Heereboord, Adrian. Adriani Heereboord ... Hermēneia logica, seu Explicatio, tum per notas, tum per exempla, synopseos logicae Burgersdicianae, vol. 1 (apud Severinum Matthæi, & Davidem à Lodensteyn, 1650)Google Books / Download PDF
See more works by Adrian Heereboord [Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 08:22:06 -0500
Heereboord, Adrian. Adriani Heereboord, Professoris (dum viveret) in Academia Patria Philosophi, Philosophia naturalis / cum commentariis peripateticis antehac edita, nunc vero hac posthuma editione mediam partem aucta, & novis commentariis, partim e nob. D. Cartesio, Cl. Berigardo, H. Regio, aliisque praestantioribus philosophis, petitis, partim ex propria opinione dictatis, explicata (Lugduni Batavorum: ex officina Cornelii Driehuysen, 1663)e-rara, Swiss Electronic Library / Download PDF
See more works by Adrian Heereboord [Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 08:16:59 -0500
Reynolds, Edward. Three Treatises of the Vanity of the Creature. The Sinfulnesse of Sinne. The Life of Christ. Being the substance of severall sermons preached at Lincolns Inne ... The second edition, revised and corrected by the author (ImFelix Kyngston for Robert Bostocke, 1632)Google Books / Download PDF
See more works by Edward Reynolds [Anglican,Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 04:56:46 -0500
Reynolds, Edward. Three treatises of the vanity of the creature. The sinfulnesse of sinne. The life of Christ ... The fourth edition, revised and corrected (W. Hunt, for R. Bostock and G. Badger, 1651)Google Books / Download PDF
See more works by Edward Reynolds [Anglican,Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 04:55:42 -0500
Reynolds, Edward. Meditations on the Holy Sacrament of the Lords Last Supper ... The second edition corrected and revised by the author (ImJohn Norton for Robert Bostock, 1639)Google Books / Download PDF
See more works by Edward Reynolds [Anglican,Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 04:43:43 -0500
Reynolds, Edward. Israels gebedt in tijd van benaudtheyd, ende Gods genadig antwoord op hetselfde, ofte een verklaering van het 14e capittel des propheets Hoseae, in seven predikatien op so veele vastendagen gedaen (1660)Google Books / Download PDF
See more works by Edward Reynolds [Anglican,Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 04:43:43 -0500
Ambrose, Isaac. War with Devils: ministration of, and communion with Angels, etc (J. Galbraith & Company, 1769)Google Books / Download PDF
See more works by Isaac Ambrose [Puritan,Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 03:44:45 -0500
Ambrose, Isaac. War with Devils: And Ministration Of, and Communion with Angels. By Isaac Ambrose, ..., 4th ed. (George Johnston, 1769)Google Books / Download PDF
See more works by Isaac Ambrose [Puritan,Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 03:44:45 -0500
Ambrose, Isaac. Ultima, ofte De laetste dingen; ten aensien van de eerste en middelste ... (Jacob Benjamin, 1660)Google Books / Download PDF
See more works by Isaac Ambrose [Puritan,Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 03:44:45 -0500
Ambrose, Isaac. The Compleat Works of ... Mr. Isaac Ambrose, Consisting of These Following Treatises, Viz. Prima, Media, Et Ultima, Or, the First, Middle and Last Things ... with a Sermon Added, Concerning Redeeming the Time, Looking Unto Jesus ... War with Devils ; Ministration Of, and Communion with Angels (Henry Galbraith, 1759)Google Books / Download PDF
See more works by Isaac Ambrose [Puritan,Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 03:44:45 -0500
Ambrose, Isaac. Prima; the First Things, in Reference to the Middle and Last Things; Or, the Doctrine of Regeneration, the New Birth, the Very Beginning of a Godly Life. The Sixth Edition, Compared and Revised with the Last London Quarto Edition, Enlarged and Corrected by the Author. Delivered by Isaac Ambrose, ... (Glasgow-College, Mr. James Cullen preacher, Archibald Ingram, James Dechman, John Hamilton, and John Glasford, merchants in Glasgow, 1737)Google Books / Download PDF
See more works by Isaac Ambrose [Puritan,Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 03:44:45 -0500
Ambrose, Isaac. Prima, Media,&Ultima, the first, middle, and last things; in three treatises: wherein is set forth I. The doctrine of regeneration ... (The Doctrine&Directions, but more especially the practice ... of a man in the act of the new birth. A treatise by way of appendix to the former.) II ..., vol. 4 (T. R. and E. M., 1654)Google Books / Download PDF
See more works by Isaac Ambrose [Puritan,Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 03:44:45 -0500
Ambrose, Isaac. Prima, Media,&Ultima, the first, middle, and last things; in three treatises: wherein is set forth I. The doctrine of regeneration ... (The Doctrine&Directions, but more especially the practice ... of a man in the act of the new birth. A treatise by way of appendix to the former.) II ..., vol. 2 (T. R. and E. M., 1654)Google Books / Download PDF
See more works by Isaac Ambrose [Puritan,Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 03:44:45 -0500
Ambrose, Isaac. Prima, media et ultima: ofte de Eerste, middelste en laetste dingen, in III. tractaten vervatt, ... (Jacob Benjamin, 1660)Google Books / Download PDF
See more works by Isaac Ambrose [Puritan,Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 03:44:45 -0500
Ambrose, Isaac. Looking unto Jesus: a view of the everlasting gospel; or, The soul's eying of Jesus as carrying on the great work of man's salvation, from first to last (A. M'Lean, 1856)Google Books / Download PDF
See more works by Isaac Ambrose [Puritan,Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 03:44:45 -0500
Ambrose, Isaac. Het zien op Jezus: een gezigt van het eeuwig evangelie, of der ziels-oogingen op Jezus : zoo als Hij het groote werk van 's menschen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in den duisteren tijd voor Zijne komst, en voorts in de volheid des tijds in Zijne geboorte, leven ..., 6th ed. (H. Bokma, 1874)Google Books / Download PDF
See more works by Isaac Ambrose [Puritan,Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 03:44:45 -0500
Ambrose, Isaac. Het sien op Jesus: een ghesicht des eeuwigen euangeliums; of des ziels-ooginghe op Jesus ... (Jacob Benjamin, 1664)Google Books / Download PDF
See more works by Isaac Ambrose [Puritan,Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 03:44:45 -0500
Ambrose, Isaac. Het sien op Jesus: een gesicht des eeuwigen euangeliums; of des ziels-ooginge op Jesus. Soo als hy het groote werk van 's menschen saligheyt heeft uytgevoert van eeuwigheyt voor alle tijden ... (Nikolaes Topyn, 1728)Google Books / Download PDF
See more works by Isaac Ambrose [Puritan,Reformed]

]]>
Mon, 04 Feb 2019 03:44:45 -0500
Parkhurst, Nathaniel. The life of the Rev. Mr. Will. Burkitt Vicar and Lecture of Dedham in Essex (London, 1704)Bayerische StaatsBibliothek: Munich Digitisation Centre / Download PDF
See more works by Nathaniel Parkhurst

]]>
Fri, 01 Feb 2019 16:35:34 -0500
Parkhurst, Ferdinando. מסורה Masorah. Seu Critica divina, or a Synoptical directorie on the sacred Scriptures (Tho. Newcomb, and are to be sold by Tho. Basset, 1663)Google Books / Download PDF
See more works by Ferdinando Parkhurst

]]>
Fri, 01 Feb 2019 16:23:29 -0500
Parkhurst, John. A greek and english Lexicon to the New Testament in which the words and phrases occurring in those sacred books are distinctly explained ... : To this work is prefixed, a plain and easy Greek Grammar (Edinburgh: Turnbull, 1813)Bayerische StaatsBibliothek: Munich Digitisation Centre / Download PDF
See more works by John Parkhurst

]]>
Fri, 01 Feb 2019 16:17:24 -0500
Nemethi, Samuel. Epistola S. Pauli ad Hebraeos explicata (Typ. & Imp. Joh. Gyzelaar, 1695)Google Books / Download PDF
See more works by Samuel Nemethi [Reformed]

]]>
Fri, 01 Feb 2019 16:06:41 -0500
Nemethi, Samuel. Epistola S. Pauli ad Hebraeos et Judae explicata, 2nd ed. (1702)Google Books / Download PDF
See more works by Samuel Nemethi [Reformed]

]]>
Fri, 01 Feb 2019 16:06:41 -0500
Nemethi, Samuel. Epistola S. Judæ explicata, vol. 1 (typis & impensis Joh. Gyzelaar, 1700)Google Books / Download PDF
See more works by Samuel Nemethi [Reformed]

]]>
Fri, 01 Feb 2019 16:06:41 -0500
Nemethi, Samuel. Epistola S. Judae explicata (Joh. Gyzelaar, 1700)Google Books / Download PDF
See more works by Samuel Nemethi [Reformed]

]]>
Fri, 01 Feb 2019 16:06:41 -0500
Naum, Jodocus. Vier und Neuntzig Gründliche Predigten Uber die trostreiche Epistel deß H. Apostels Pauli an die Römer : Darin fast die gantze lehr Christlicher Religion begrieffen wird / Gehalten durch ... M. Jodocum Nahum, gewesenen Professorem der H. Schrifft in der Gräfflichen Schul zu Herborn unnd daselbst Pastorem (Wilhelm Antonius)Herzog August Bibliothek - Wolfenbüttel / Download PDF
See more works by Jodocus Naum [Reformed]

]]>
Fri, 01 Feb 2019 16:04:50 -0500
Naum, Jodocus. Idea Theologiae Oder Wegweiser des ewigen Lebens : Darinnen kurtz auß der gantzen H. Schrifft in einer Summa unser Christenthumb begriffen und angezeiget wird (Franckfurt an der Oder: Hartman, 1615)Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden / Download PDF
See more works by Jodocus Naum [Reformed]

]]>
Fri, 01 Feb 2019 16:04:50 -0500
Gaches, Raymond. Lapaix promise à la piété, ou, Sermon sur le Ps. LXXXV, v. 9, prononcé à Charenton, le I. jour de may 1659 / par Raimond Gaches, avec la prière au sujet de la paix générale entre les couronnes de France & d'Espagne (Genève: Jean Antoine & Samuel de Tournes, 1660)e-rara, Swiss Electronic Library / Download PDF
See more works by Raymond Gaches [Reformed]

]]>
Fri, 01 Feb 2019 15:52:31 -0500
Gaches, Raymond. Deus sermons sur la paix entre les deux couronnes, prononcez à Charenton, le 1. jour de may 1659 / parCharles Drelincourt & Raimond Gaches pasteurs de l'Eglise réformée de Paris (Genève: Jean Antoine & Samuel de Tournes, 1660)e-rara, Swiss Electronic Library / Download PDF
See more works by Raymond Gaches [Reformed]

]]>
Fri, 01 Feb 2019 15:52:31 -0500
Gabriel, Steffan. Glaubens-Wage/ Nach der Richtschnur des H. Worts Gottes gerichtet/ mit welcher Die wahre Evangelische Religion gegen der widerwertigen Bäpstischen gehalten/ und abgewogen/ und zugleich auch hiemit erwiesen wird : Daß das Gewicht der Göttlichen/ ewigen Warheit bey der Evangelischen/ und nicht der jetzigen Römischen Bäpstischen Kirchen bestehe / Durch Stephanum Gabrielem Pfarherren zu Jlantz in den Pündten/ und Decanum der Evangelischen Kirchen des Oberen Punds/ anfangs in Romanischer Rhætischer Sprach publiciert: Jetzt aber/ den Christlichen Teutschen Gemeinden in den dreyen Pündten zu gutem/ in die Teutsche Sprach übergesetzt. Cum Privilegio Illustrissimorum D.D. Rh[ae]torum (Basel: Georg Decker, 1648)e-rara, Swiss Electronic Library / Download PDF
See more works by Steffan Gabriel [Reformed]

]]>
Fri, 01 Feb 2019 15:52:00 -0500
Gabriel, Steffan. Catechismus, Das ist/ Ein kurtze Summ des Glaubens/ oder der Lehr der Patriarchen/ Propheten und Aposteln/ für die Jugend in den Pündten / Durch Stephanum Gabrielem Pfarherren zu Jlantz/ und Decanum der Evangelischen Kirchen in dem oberen Pundt (Basel: Georg Decker, 1648)e-rara, Swiss Electronic Library / Download PDF
See more works by Steffan Gabriel [Reformed]

]]>
Fri, 01 Feb 2019 15:52:00 -0500
Gabriel, Steffan. Catechismo, cio è, breve sommario della fede ò dottrina de patriarchi, profeti & apostoli per la gioventù nelle leghe / per Steffano Gabriele, ministro de Jant e decano delle chisese evangeliche nella liga Grisa ; hora tradotto, dal tedesco in volgare Italiano dalli ministri del venerando colloquio di Bregallia, per uso dello chiese die detta valle (In Zurigo: apresso Rudolfo Simler, 1698)e-rara, Swiss Electronic Library / Download PDF
See more works by Steffan Gabriel [Reformed]

]]>
Fri, 01 Feb 2019 15:52:00 -0500
Gesner, Conrad. Tresor des remedes secretz / par Euonyme Philiatre. Livre physic, medical, alchymic, et dispensatif de toutes substantiales liqueurs, et appareil de vins de diverses saveurs (Arnoullet: Balthazar (Widow of), 1557)Internet Archive / Download PDF
See more works by Conrad Gesner [Reformed]

]]>
Fri, 01 Feb 2019 15:50:40 -0500
Gesner, Conrad. Thesaurus Evonymi Philiatri de remediis secretis / 2 : Conr. Gesneri Evonymvs, Sive De Remediis Secretis (Lvgdvni: Vincentius, 1574)Bayerische StaatsBibliothek: Munich Digitisation Centre / Download PDF
See more works by Conrad Gesner [Reformed]

]]>
Fri, 01 Feb 2019 15:50:40 -0500
Gesner, Conrad. Thesaurus Evonymi Philiatri de remediis secretis / [1] (Lvgdvni, 1559)Bayerische StaatsBibliothek: Munich Digitisation Centre / Download PDF
See more works by Conrad Gesner [Reformed]

]]>
Fri, 01 Feb 2019 15:50:40 -0500
Gesner, Conrad. Thesaurus Euonymi Philiatri, de remediis secretis, liber physicus, medicus et partim etiam chymicus, et oeconomicus in vinorum diversi saporis apparatu, medicis & pharmacopolis omnibus prÈ©cipuè necessarius. Cui praeter haec quae antea prelo commissa fuere, quàm plurimis fornacum figuris et auximus et illustravimus / [Konrad Gesner] (Vincent: Antoine, 1555)Internet Archive / Download PDF
See more works by Conrad Gesner [Reformed]

]]>
Fri, 01 Feb 2019 15:50:40 -0500
Gesner, Conrad. Thesaurus Euonymi Philiatri, de remediis secretis, liber physicus, medicus et partim etiam chymicus, et oeconomicus in vinorum diversi saporis apparatu, medicis & pharmacopolis omnibus praecipuè necessarius. Cui praeter haec quae antea prelo commissa fuere, quàm plurimis fornacum figuris et auximus et illustravimus / [Konrad Gesner] (Arnoullet: Balthazar (Widow of), 1559)Internet Archive / Download PDF
See more works by Conrad Gesner [Reformed]

]]>
Fri, 01 Feb 2019 15:50:40 -0500