Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,082 authors / 99,841 titles / 135,994 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Quick Search
70 books found for “Wilhelmus à Brakel”Suggest a New Source
Results 41-60
 
‹ Prev     1  2  3  4     Next ›
Brakel, Wilhelmus à (1635-1711)
Logikē latreia, dat is Redelyke godtsdienst, in welke de goddelyke waerheden des genaden-verbondts worden verklaert, tegen partyen beschermt, en tot de practyke aengedrongen: Als mede de bedeelinge des verbondts in het O.T., ende in het N.T. Ende de ontmoetingen der kerke in het N.T ..., vol. 1 (de Wed: Hendrik vanden Aak, boekverkoopster #op het Steyger de Koornbeurs#, 1739)
GB 
Logikē latreia, dat is Redelyke godtsdienst, in welke de goddelyke waerheden des genaden-verbondts worden verklaert, tegen partyen beschermt, en tot de practyke aengedrongen. Als mede de bedeelinge des Verbondts in het O.T., ende in het N.T. Ende de ontmoetingen der Kerke in het N.T ..., vol. 1 (Hendrik vanden Aak, 1715)
GB 
Logikē latreia, dat is Redelyke godtsdienst, in welke de goddelyke waerheden des genaden-verbondts worden verklaert, tegen partyen beschermt, entot de practyke aengedrongen: Als mede de bedeelinge des verbondts in het O.T., ende in het N.T. Ende de ontmoetingen der kerke in het N.T ..., vol. 1 (de Wed: Hendrik vanden Aak, 1736)
GB 
Logikê latreia, dat is Redelyke godtsdienst, in welken de goddelyke waerheden des genaden-verbondts worden verklaert ... (wed. Hendrik vanden Aak en zoon, 1757)
GB 
Logikē latreia, dat is Redelyke Godtsdienst: in welke de Goddelyke Waerheden des Genaden-Verbondts worden verklaert, tegen partyen beschemt, en tot de practyke gangedrongen. Als mede de Bedeelinge des Verbonts in het O.T., ende in het N.T. Ende de ont-moetingen der kerke in het N.T., vertoont in ... (de wed. Hendrik vanden Aak, 1742)
GB 
Logike latreia, dat is, Redelijke Godsdienst in welken de Goddelijke waarheden van het Genade-Verbond worden verklaard, tegenpartijen beschermd en tot beoefening aangedrongen, alsmede de bedeeling des verbonds in het O. en N.T. en de ontmoeting der kerk in het N.T. vertoond in eene verklaring van de Openbaringen van Johannes, vol. 1 (Leiden : D. Donner, 1881)
VU 
Logikē latreia, dat is, Redelyke Godtsdienst: in welke de Goddelyke waerheden des Genaden-Verbondts worden verklaert, tegen partyen beschermt, en tot de practyke aengedrongen : als mede de bedeelinge des verbondts in het O.T., ende in het N.T. (Rotterdam : Hendrik vanden Aak)
Vol. 1, Part 2 (1757)
HT 
Vol. 1, Part 1 (1757) HT 
Vol. 2 (1757) GB 
Vol. 3 (1757) GB 
Logikē latreia: dat is redelyke godtsdienst, 19th ed. (Dordrecht)
Vol. 1 (1780)
BSB 
19th ed. /
Vol. 2 (1780) GB 
19th ed. / Dordrecht
Vol. 3 (1780) BSB 
Logikē latreia: dat is redelyke godtsdienst, in welke de goddelyke waerheden des genaden-verbondts worden verklaert, tegen allerleye partyen beschermt ende tot de practyke aengedrongen, als mede de bedeelinge des verbondts en de handelingen Godts met zyne Kerke ..., 12th ed. (Hendrik vanden Aak, 1733)
GB 
P. Yvon in alle billickheyt, oprechtigheyt en waerheyt overtuygt van veele dwalingen: zijnde een antwoort op sijn tractatje onder den titel "Onbillike en verkeerde handelinge" (Rotterdam : bij Reinier van Doesburgh, 1685)
GB 
Verhandeling van Wilhelmus à Brakel, in leven bedienaar des H. Evangeliums te Rotterdam, waarin de Heere Jezus Christus voor de eenige en souvereine koning over zijne kerk wordt uitgeroepen (Swartte van Loon, 1836)
GB 
De waare Christen, of opregte gelovige ... begreepen in 10 ... leerredenen (1755)
GB 
De waare christen, of opregte gelovige hebbende deel aan God in Christus (gedrukt by Hendrik Walpot, 1720)
GB 
‹ Prev     1  2  3  4     Next ›
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting