Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,080 authors / 99,828 titles / 135,974 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Quick Search
70 books found for “Wilhelmus à Brakel”Suggest a New Source
Results 61-70
 
‹ Prev     1  2  3  4     Next ›
Brakel, Wilhelmus à (1635-1711)
De waare christen, of opregte gelovige hebbende deel aan God in Christus ...: Begreepen in 10. uytgeleese leerredenen, (Abraham Cornelis, 1777)
GB 
De waare christen, of opregte gelovige, hebbende deel aan God in Christus ... (Hendrik Walpot, 1740)
GB 
De waare christen, of opregte gelovige, hebbende deel aan God in Christus ...: Begreepen in 10 uytgeleese leerredenen, van ... Wilhelmus á Brakel ... (Hendrik Walpot, 1750)
GB 
De waare christen, of opregte gelovige, hebbende deel aan God in Christus ...: Begreepen in 10. uytgeleese leerredenen (Willem David Grommé, 1764)
GB 
De waare christen, of opregte gelovige, hebbende deel aan God in Christus: in tegenstelling van een geveinsde, en valsche huichelaar, of natuurlyk onbekeerd mensch, beide voorgestelt in een caracters, en merkteekenen, so as zy zig opdoen in haar begin, voortgang en einde, begreepen in 10 ... (Noman, 1825)
GB 
De ware christen, of Opregte geloovige hebbende deel aan God in Christus: in tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch ; beide voorgesteld in hunne karakters en merkteekenen, zoo als zij zich opdoen in haar begin, voortgang en einde : begrepen in tien ..., 3rd ed. (Gebr. Huge, 1880)
GB 
De ware christen, of opregte geloovige: hebbende deel aan God in Christus, in tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch ... (I. J. Malga, 1863)
GB 
Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Algemeene rouklagte in de straaten van Rotterdam over den zeer eerwaarden [...] Wilhelmus à Brakel [...]. Voorgestelt uit het laatste gedeelte van Prediker XII: 5, 5th ed. (R. van Doesburg [bookseller], 1730)
GB 
Algemeene rouw-klagt in de straaten van Rotterdam over den zeer eerwaarden godvrugtigen en geleerden Heere Wilhelmus à Brakel ..., heenen gegaan na zyn eeuwig huys op den 30 October 1711 (Rotterdam : Reinier van Doesburg, 1711)
GB 
Nevius, Sara (1632-1706)
Godvruchtige overdenkingen en alleenspraken, betreffende het verborgen leven voor den Heere, van Sara Nevius, huisvrouw van Ds. Wilhelmus à Brakel, in leven bedienaar des Goddelijken Woords te Rotterdam, 8th ed. (G.H. Swartte van Loon, 1838) / added author(s): Wilhelmus à Brakel
GB 
‹ Prev     1  2  3  4     Next ›
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting