Home | About PRDL
Primary Source Collection : 5,952 authors / 97,694 titles / 133,248 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Selected Volume
Flacius Illyricus, Matthias (1520-1575)  en de
Catalogus ofte Naem-Register der getuygen der Waerheyt, de welcke voor onse eeuwe de Oppermacht vande Roomsche Pausen, de verscheyden superstitien, dwalingen ende bedriegerijen des Pausdoms hebben tegen gesproken. Eerst beschreven ende uytgegheven door M. Flaccum Illyricum. Ende naer verscheydenmael verbetert, veele vermeerdert, tot dese ordre gebracht, en in XX. Boecken verdeelt, door S.G.S. Een werck, 't welck voornamelijck in dese tijt seer nut en noodich is, waer in onder andere, veele nutte Boecken ende Tractaten, oock veele Historien voortgebracht worden, welcker sommighe nergens anders te vinden sijn. Het eerste Deel, vervatende de X. eerste Boecken, meest overgeset door Marcus Boerave. Die achter bij gevoegt heeft een Register vande achtervolginghe der Roomsche Bisschoppen en Pausen, ende haere voornaemste wercken en geschiedenissen. Item een generael Register des geheelen wercks., trans. Marcus Boerhaave (Hoorn : bij Marten Gerbrantss. boeckverkooper#inde Kerckstaet in't A.B.C.#, 1633)
GB 

Suggest Changes to This Volume
All submitted information will be reviewed by a PRDL editor. See our editorial guidelines for further formatting explanations.
Author(s) 1. 2.
3.