Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,143 authors / 101,708 titles / 138,119 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Selected Volume
Du Moulin, Pierre (1568-1658)  en fr
'T Recht gebruyck van des Heeren Avondmael, soo voor als na de bedieninge-ebestaende in meditatien, gebeden en dankseggingen door C. Drelincourt, P. Du Moulin, en verscheyden andere gods-geleerden Item, De klachte van een swaermoedige ziele, over 't gebruyck van 't H. Avondmael, met een nevensgaende troost, door S. Simonides Als mede De nootsakelijkheyt des H. Avontmaels: neffens een belijdenisse des geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven, door G. Udemans Noch is op nieuws hier by gevoegt: De reyze na Beth-El, het huys Gods ... (Schellingwouw : Gerrit & Andries, 1698)
IA 

Suggest Changes to This Volume
All submitted information will be reviewed by a PRDL editor. See our editorial guidelines for further formatting explanations.
Author(s) 1. 2.
3.