Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,086 authors / 99,914 titles / 136,081 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Selected Volume
Kuypers, Gerardus (1722-1798)  nl
Gerardus Kuypers Inwyings-reden over de beletselen om het zekere in de godgeleerdheyd vast te stellen, en den besten weg om dezelve, tot groot voordeel van den godsdienst, op te ruymen .... Uytgesproken ... toen hy 't gewoon hoogleeraarampt in de H. godgeleerdheyd op de Hooge Schoole van ... (de wed. Jurjen Spandaw, drukster en boekverkoopster #in de Zwaane-straat, in de Nieuwe Atlas#, 1766)
GB 

Suggest Changes to This Volume
All submitted information will be reviewed by a PRDL editor. See our editorial guidelines for further formatting explanations.
Author(s) 1. 2.
3.