Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,033 authors / 98,624 titles / 134,364 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Selected Volume
Hemmingsen, Niels (1513-1600)  en de
Niels Hemmingsøns Bog, Om Guds Naade, som tilbiudis alle Menniske til Salighed met en kaart Forklaring offuer Herrens Bøn, 2. Om Menniskens fri Villie oc Kaar ; 3. Om en Christen Penitentz ; 4. Om Menniskens Retferdiggiørelse for Gud ; 5. En Paamindelse om den Lydighed som Gud skal beuisis imod Gendøberis Drøm om Fuldkommenhed i dette Liff, Udset aff Latinen ved Niels Lauritzsøn A. N., trans. Niels Lauridsen Arctander (Copenhagen : Mads Vingaard, 1593)
IA 

Suggest Changes to This Volume
All submitted information will be reviewed by a PRDL editor. See our editorial guidelines for further formatting explanations.
Author(s) 1. 2.
3.