Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,386 authors / 109,773 titles / 148,677 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Jan Uytenbogaert (1557-1644)
TraditionArminian-RemonstrantReferenceen nl | NNBWAcademic Titlen/a
Primary Sources (208 titles, 274 vols.) | Secondary Sources (1)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (274) | Translated (2) | Related (8)
Results 1-20
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Achabs Biddagh : d. i. ... Discours van den Biddagh ghehouden in Aprili 1619. Voor d'Wtspraeck van de ... Oordeelen ... over de Remonstranten ... Midtsgaders van't Mizpa, de Hardtende Creupele-Bode ... (1621)
BSB 
Achabs biddagh, dat is schriftuerlijck ende politijck discours van den biddagh ghehouden in Aprili Anno 1619. Voor d' Uitspraeck van de kerckelijcke ende politijcke oordeelen ofte sententien over de Remonstranten ende ghevanghene heeren. Midtsgaders van 't Mizpa, de Hardt- ende creupele-bode ...
1621GB 
1622GB 
Achabs biddagh, dat is schriftuerlijck ende politijck discours van den biddagh ghehouden in aprili anno. 1619. Voor d'vvtspraeck van de kerckelijcke ende politijcke oordeelen ofte sententien over de remonstranten ende ghevanghene heeren. Midtsgaders van't mizpa, de hardt- ende crevpele-bode ... (1621)
GB 
Acta et scripta synodalia Dordracena ministrorum Remonstrantium in Foederato Belgio (ex Office Typographi synodalis, 1620)
GB 
Acta et Scripta Synodalia Dordracena Ministrorvm Remonstrantivm in Foederato Belgio
Harderwyk : Officina Typographi Synodalis, 1620GB 
Advertissement, ofte waerschouwingh, over het oordeel, uyt-spraeck, ende den eedt van 't Synodus Nationael der ghenaemde ghereformeerde kercken van Vranckrijck, ghehouden tot Alez inde Cevennes, besloten ende gearresteert den 6 Oct. 1620 : nopende de vijf artijckelen der remonstranten in Nederlandt (1621)
GB 
Advys op 't vast-stellen vande religie, vol. 1 (1630)
GB 
Advys op 't vast-stellen vande Religie ... (Jac. de Wit, 1630)
GB 
Advys op't vast-stellen vande religie (1630)
GB 
Advys Op't Vast-Stellen Vande Religie
de Wit, 1630GB 
Haerlem : de Wit, 1630BSB 
Aen-spraeck, aan de Heeren Professoren vande Theologische faculteyt tot Leyden, over der selver verantwoordinge teghen de Consideratien van hare Consulten gegeven op vijf Amsterdamsche vragen (1629)
GB 
Aenhanghsel Van der Kercken-Dienare REmonstranten Naerder Bericht (1612)
GB 
Aenhanghsel van der kercken-dienarē remonstranten Naerder bericht: Vervatende klaer bewijs dat d'artikelen by hun verworpen, niet en zijn ter quader trouwen voorghedraghen, maer dat d'inhouden van dien van woorde te woorde inde schriften van verscheyden leeraren der ghereformeerde kercke ... (1612)
GB 
Aenhanghsel van der kercken-dienaren remonstranten naerder bericht: vervatende klaer bewijs dat d' artikelen by hun verworpen, niet en zijn ter quader trouwen voorghedraghen, [...] Met een voorreden daer inne aenghewesen wordt d' oozaeck (sic) ende 't eynde, waer toe dit wordt uyt-ghegheven [...]. (Matthijs Bastiaensz, 1612)
GB 
Aenhanghsel van der kercken-dienaren remonstranten Naerder bericht: vervatende klaer bewijs dat d'artikelen by hun verworpen, niet en zijn ter quader trouwen voorghedraghen, maer dat d'inhouden van dien van woorde te woorde inde Schriften van verscheyden leeraren der ghereformeerde kercke ... (Matthijs Bastiaensz#woonende in Josephus#, 1612)
GB 
Andere Requeste der Remonstranscher Leeraren, aende [...] President ende Raden 's Hoofs van Hollandt [...] Met Copie van eene andere Missive aen Sijne Pr. Excell. aende selve Requeste geannexeert. Hier komt noch by seeckere Acte, geteyckent bij de [7] Gevangene Leeraren op Louvesteyn (1630)
GB 
Andere reqveste der remonstranscher leeraren, aende ed. mo. heeren, mijn heere den president ende raden 's Hoofs van Hollandt etc. Met copie van eene andere missive aen sijne pr. excell. aende selve requeste geannexeert. Hier komt noch by seeckere acte, geteyckent byde gevangene leeraren op ... (1630)
GB 
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »

Search Digital Libraries
“Uytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Wytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Wtenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Uitenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Uitenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Bogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“wtenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jan Uytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jan Wytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johannes Wtenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jan Uitenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johannes Uytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johannes Uitenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johannes Bogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Joannes Bogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jan Bogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“wtenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting