Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,277 authors / 105,995 titles / 143,472 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Nicholas Lockyer (1611-1685)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Jodocus van Lodensteyn (1620-1677)
TraditionReformedReferencenl | ADB | DBNLAcademic Titlen/a
Primary Sources (36 titles, 39 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-20
‹ Prev   1  2     Next ›
Beschouwinge van Zion, of Aandachten en opmerkingen over de tegenwoordige toestand van het Gereformeerde Christenvolk : gesteld in eenige zamenspraken. (Amsterdam : Höveker, 1839)
VU 
Beschouwinge van Zion: ofte aandagten en opmerckingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volck. gestelt in eenige t'samen-spraken (Clerck : Willem, 1674)
IA 
Bloemlezing uit de gedichten (Tassemeijer, 1867)
GB 
Claag-lied voor Iesu Christi gemeynte tot Vtrecht, te clagen over het drouvig af-sterven van [...] Justus van den Bogaert. By J. van Lodensteyn (Clerck : [S.n.], 1663)
IA 
Den Bril voor alle verdonckerde ghesichten, om klaer te sien de versierde outheden, ofte de ware nieuwicheden vande nieuwe leere der Calvinisten, diemen ... noemt Gommaristen en Arminiaenen, bekent door den Gommaristen predicant van Soetermeer, Joost van Loodesteyn ... (Maximiliaen Graet, 1772)
GB 
Geestelyke opwekker, voor het onverloochende, doode, en geesteloose christendom ... (erve van de wed. de Groot, 1732)
GB 
De heerlykheyd van een waar christelyk leven: uytblinkende in een godsaligen wandel: Volgens het geestelyk licht des Euangeliums, te sien in Jesus heerlyk voorbeeld ... Begrepen in sestien uytgelese kerk-redenen, (Adrianus Douci, Pieters-Zoon, 1738)
GB 
Het vervalle christendom, uyt haare zorgeloose doodslaap opgewekt, en aangespoort tot eenen heyligen wandel op den koninglyken weg des levens: Begreepen in zeven uytgelezen zielroerende reformatie predikatiën, (Jan Huytink, 1756)
GB 
J. van Lodenstein wederleyt, ofte Antwoort op de korte aenmerckingen, op 't geen hem raeckt in seecker boeckje, onlangs uit gekomen onder de naem van Verdediging der proceduren etc (1667)
GB 
J. van Lodensteins uitspanningen, behelzende eenige stichtelyke liederen, geestige gedichten, en andere praktikale stoffen (Philippus Losel, 1744)
GB 
J. van Lodensteyn's Beschouwinge van Zion, of Aandachten en opmerkingen over de tegenwoordige toestand van het Gereformeerde Christenvolk: gesteld in eenige zamenspraken (Höveker, 1836)
GB 
J. van Lodensteyns geestelyke opwekker voor onverloochende, doode, en geesteloose christendom: Voor-gestelt in X. predicatien ..., 5th ed. (J. Douci, 1740)
GB 
J. van Lodensteyns Meditatien over eenige van 's Heeren Gods eygenschappen, &c. hem voorgecomen geduyrende sijn verblijv in Ostagie in 't land van Cleev (Clerck : Willem, 1674)
IA 
J. van Lodensteyns Op-dragt van eens christens tijd'lijcke goederen aan haren eygenaar, ofte schrift- en regt-matig oordeel nopende der selver eygendom en bestel te voegen voor aan 't register dat een christen houdt van de goederen hem aanbevolen t' samen-gestelt by maniere van alleen sprake tot den Heere Godt, in digt en in prose (Clerck : Willem, 1673)
IA 
J. van Lodensteyns Uyt-spanningen, behelsende eenige stichtelycke liederen, en andere gedichten ...
Groot, Gijsbert de : Klerck, 1695IA 
Groot, Gijsbert de : Weduwe, 1695IA 
J. van Lodensteyns Uytspanningen, behelsende eenige stichtelyke liederen, en andere gedichten: verdeeld in vier deelen, met een aanhangsel (Evert Visscher, 1727)
GB 
J. van Lodensteyns Uytspanningen, behelzende eenige stichtelyke liederen en andere gedichten: Verdeeld in vier deelen. : Met een aanhangzel (Joannes Kannewet, 1752)
GB 
J. van Lodensteyns uytspanningen, behelzende eenige stigtelijke liederen en andere gedigten: verdeeld in vier deelen : met een aanhangzel (Haspels, 1857)
GB 
J. van Lodensteyns Uytspanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten: Verdeeld in vier deelen. : Met een aanhangzel (Joannes Kannewet, 1769)
GB 
‹ Prev   1  2     Next ›

Search Digital Libraries
“Lodensteyn”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Lodenstein”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Van Lodensteyn”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Lodestein”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“L'Odenstein”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jodocus van Lodensteyn”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jodocus van Lodenstein”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jodocus Van Lodensteyn”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jodocus van Lodestein”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Joost van Lodensteyn”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jost de L'Odenstein”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jodocus Lodensteyn”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting