Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,386 authors / 109,773 titles / 148,677 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Gabriel Groddeck (1672-1709)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Theodorus van der Groe (1705-1784)
TraditionReformedReference | STCNAcademic Titlen/a
Primary Sources (18 titles, 20 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (20) | Edited (1) | Translated (2) | Related (3)
Results 1-20
Bibliotheca exquisitissima, sive Catalogus librorum ... quos collegit ... Theodorus van der Groe. Horum auctio fiet (1785)
GB 
Brieven (J. van Golverdinge, 1838)
GB 
Brieven van Theodorus van der Groe, in zijn eerw. leven dienaar der gemeente Jesu Christi te Kralingen (J. van Golverdinge)
Vol. 1 (1838)
GB 
Vol. 2 (1839) GB 
De erastianistery van D. Bruining en Hofstede, met hun onlangs uitgegeven onstigtelyk libel, geheeten Het Kralinger lasterschrift, niet weggenomen, maar konstig bedekt ... (Hendrik van Pelt, en Adrianus Douci, P.Z., 1757)
GB 
Het eeuwige leven der regtvaardigen, in vier predikatiën (W.C. de Man, 1844)
GB 
Het zaligmakende geloof (Höveker, 1838)
GB 
Iets over het schadelijk misbruik van eene gemeene overtuiging, tot eenen valschen grond van rust voor de ziel (N. Cornel, 1818)
GB 
Noodig aanhangsel der Klaare en grondige wederlegginge van het nieuw verzonnen Hollandtsch kerkelyk beroepings-recht, voorheen uitgegeven door Dom: H: Bruining en P: Hofstede ...: strekkende gemeldt Aanhangsel ter bescheidene verdediginge dier wederlegginge ... (Hendrik van Pelt en Adrianus Douci, 1757)
GB 
Noodig aanhangsel van De oude orthodoxe leere der waare gereformeerde kerke, ofte verdediginge van dat zelve werk, tegen den ydelen en onordentelyken aanval van ... Antonius Driessen ... in zyn werkje, genaamt De oude orthodoxe leer ... (Hendrik van Pelt, en Adrianus Douci. P-zoon, 1740)
GB 
De oude orthodoxe leer der ware Gereformeerde Kerke vertoont en voorgestelt in verscheide brieven, geschreven aan N.N. in welke: I. De ware Gereformeerde leer in vele van hare voornaamste hooftwaarheden, verklaart en bevestigt wordt uit Gods H. Woord, en uit de oude grond-formulieren ..., vol. 2 (Hendrik van Pelt, en Adrianus Douci, P-zoon, 1739)
GB 
Predikatien over het lijden van Onzen Heere Jezus Christus (J. van der Vliet cz., 1842)
GB 
Toetsteen der waare en valsche genade, ontdekkende, in het helderschynende licht, der zuivere gereformeerde waarheit, vervat, in den Heidelbergschen catechismus, de wesentlyke gronden van onderscheit, tusschen het zaligmakende werk des geestes, in de herten der oprechte geloovigen; en tusschen ... (Hendrik van Pelt, en Adrianus Douci, P-zoon, 1752)
GB 
Verhandeling over het opregt geloovig aannemen en gebruik maken van de beloften des H. Evangeliums: tot ontdekking van waan-geloovigen, en tot bevestiging der ware geloovigen (G.H. Swartte van Loon, 1840)
GB 
Verzameling van biddagspredikatiën ... (Henricus van Otterloo, 1787)
GB 
Verzameling van een tiental godvruchtige predikatiën, bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lucas XVIII: 35 tot 43, in zeven verhandelingen: nevens drie andere belangrijke over Job V: 8a, Micha VII: 1 en 2a en Lucas XV: 2b (N. Cornel, 1818)
GB 
Verzameling van een viertal leerredenen over Ps. 4 vers 7, twee over de VIIde Zondag der Heidelb. Catechismus en Matth. 9 vers 12 (1836)
GB 
Verzameling van veertien nagelatene Biddags-predikatiën
Oskam, 1839GB 
R.C. Huge, 1890GB 
De ydele kettermakery van den ... professor Antonius Driessen, naakt en getrouw aan de wereldt ontdekt in eene afgeperste grondige verdediginge van Het noodig aanhangsel van de oude orthodoxe leere der waare gereformeerde kerke, tegen het andere opgeraapte twist- en laster-schrift, by dien ... (Hendrik van Pelt, en Adrianus Douci. P-zoon, 1740)
GB 

Search Digital Libraries
“Groe”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Theodorus van der Groe”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Theodorus van der Groe”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting