Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,386 authors / 109,773 titles / 148,677 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Johannes Acronius (1565-1627)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Ruardus Acronius (1546-1612)
TraditionReformedReference | ADB | GAMEO | NNBWAcademic Titlen/a
Primary Sources (26 titles, 32 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-20
‹ Prev   1  2     Next ›
Bedenckingen over de Beroepinghe D. D. Conradi Vorstii, tot de Professie der H. Theologie in de Vniversiteyt tot Leyden (1611)
GB 
Bedenckingen over de beroepinghe D.D. Coenradi Vorstii, tot de professie der H. theologie in de vniversiteyt tot Leyden, by eenighe dienaren des Godlicken Woorts [Acronius, Plancius, Fraxinus, Bogardus, Becius en Hommius]: opt begeeren, ende uyt last van de ... Staten van Hollandt ende West ... (1611)
GB 
Bedenckingen, over de beroepinghe D. D. Conradi Vorstii, tot de professie der H. Theologie in de Vniversiteyt tot Leyden, by eenighe dienaren des Godlicken Woorts opt begeeren, ende uyt last van de [...] Staten van Hollandt ende West-Frieslandt voorghestelt, ende hare E. Mog. overghelevert op ...
1611GB 
Bedenckingen, over de beroepinghe D.D. Conradi Vorstii, tot de professie der H. theologie in de Vniversiteyt tot Leyden, by eenighe dienaren des Godlicken Woorts [Acronius, Plancius, Fraxinus, Bogardus, Becius en Hommius]: opt begeeren ende uyt last van de E. mog. heeren Staten van Hollandt ... (1611)
GB 
Christelijcke ende Wettelijcke Beroepinge der Dienaren Iesu Christi, etc. (Wt die Acta ofte Handelingen der versamelinge der Nederlandsche Kercken.). (M. I. Brand, 1620)
GB 
Christelijcke ende wettelijcke beroepinge der dienaren Iesu Christi, gelijck die God almachtigh selve ... ingestelt heeft ... (voor Marten Iansz. Brand, boeckverkooper, #woonende in de Grave-straet, by de Nieuwe-Kerck in de Gereformeerde Catechismus#, 1620)
GB 
Copye van de Remonstrantie die opt eynde der mondelijcke conferentiete (te 's Hage in 1611) den [...] Heeren Staten is overghelevert by de ses Predikanten, die van de Gecommitteerde uyt de resp. Classen van Hollant ende West-VCopye van de remonstrantie die opt eynde der mondelijcke conferentie den [...] Staten is overghelevert by de ses predikanten, die [...] uyt de respective classen van Hollant ende Westvrieslant ghedeputeert waren. (1612)
GB 
Enarrationes catecheticae: Quibus Quaestiones & Responsiones Catechismi Ecclesiarum Belgicarum & Palatinatus, Methodice, compendiose & dilucide, explicantur, ac brevis sed integra purioris doctrinae Hypotyposis, continentur ; cum indice utilissimo (Schiedami : typis & operâ Adriani Cornelli & Johannis, Germani fratris, 1606)
GB 
Enarrationes catecheticæ: quibus quæstiones&responsiones Catechismi Ecclesiarum Belgicarum&Palatinatus methodice ... explicantur, ac brevis sed integra purioris doctrinæ Hypotyposis, continetur (Schiedami, 1606)
GB 
Nootwendich Vertooch daer in .. aenghewesen wort hoe Godts Ghemeynte ... in hare regieringhe van de Politike regieringhe onderscheyden is gheweest, etc (Adriaen Gerritsz, 1610)
GB 
Nootwendich vertooch, daer in naectelijck uit Godts woordt, ende de gheloofwaerdige historien der kercken aen-ghewesen wort, hoe Godts ghemeynte ... in hare regieringhe van de politike regieringhe onderscheyden is gheweest ... (door Adriaen Gerritsz., 1610)
GB 
Nootwendich vertooch, daer in naectelijck uut Godts woordt, ende de gheloofwaerdige historien der kercken aen-ghewesen wort, hoe Godts ghemeynte, niet alleen inden Ouden maer ooc inden Nieuwen Testamente gheduerende den tijdt van 700 jaren ... in hare regieringhe van de politike regieringhe ... (Adriaen Gerritsz, 1610)
GB 
Nootwendich vertooch, daer in naectelijck wt Godts woordt ... aen-ghewesen wort, hoe Godts ghemeynte ... van de politike regieringhe onderscheyden is gheweest (Adriaen Cornelisz van Delft, 1610)
GB 
Nootwendich vertooch, daer in naectelijck wt Godts Woordt, .. (1610)
GB 
Nootwendich vertooch, daer in naectelijck wt Godts woordt, ende de gheloofwaerdige historien der kercken aen-ghewesen wort, hoe Godts ghemeynte ... in hare regieringhe van de politike regieringhe onderscheiden is gheweest ... (Adriaen Cornelisz van Delf, 1610)
GB 
Nootwendich vertoogh, daer in naectelijck wt Godts Woordt, ende de gheloofwaerd. Historien der Kercken aen-ghewesen wort, hoe Godts Ghemeynte ... tot dat den Roomschen Paus de Schriftmat. regieringhe der Kercken verwoestet heeft, in hare regieringhe van de politike regieringhe onderscheyden is ... (Delf : Adriaen Gerritsz, 1610)
GB 
Onderwijsinghe, door welcke de vragen ende antwoorden des Catechismi der ghemeynten Christi in Nederlant ende de Palts, ordentlijck, duydtlijck, ende alzoo na den grondt der Schrifturen verklaert worden, dat in de zelve, de summa der gesonder leere niet alleen begrepen zij, maer ooc ..., vol. 1 (Adriaen Cornelisz, 1608)
GB 
Predicatie door Iohannem Wtenbogart bearbeydet, in welcke hy de voor-naemste gronden syns laetsten boecx, handelende vande macht der politiker overheydt in kerckelijcke zaken, openbaarlijck met syn verklaringhe betoont, gheensins syn ghevoelen te bevestighen, vol. 1 (voor Adriaen Gerritsz#woonende op de Koorn-Marckt#, 1610)
GB 
‹ Prev   1  2     Next ›

Search Digital Libraries
“Acronius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Ruardus Acronius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Ruard Acronius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting