Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,228 authors / 103,489 titles / 140,314 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« John Spottiswoode (1565-1639)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Dionysius Spranckhuysen (1587-1650)
TraditionReformedReference | NNBWAcademic Titlen/a
Primary Sources (9 titles, 9 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-9
Balsem, voor een siecke ziele. Kostelijk getrocken uyt den troost der benaauwde conscientie van R.L. Door Dion: Spranckhuysz, dienaar des goddelijcken Woorts binnen Delff. Nieuwe onveranderde uitgave (Rotterdam : R.C. Huge, ca. 1890)
PB 
D. Spranckhusy Justificatie teghen alle calumnien ende lasteren, die hem 'tsedert den aenvanck van sijnen kerckendienst tot Haerlem opgheticht syn (Andriaen Rooman, 1617)
GB 
Een korte en klare voorstellinge, van de nature ende practyke van het waare zaligmakende geloove, t'samen gestelt by maniere van 't samensprekinge: tusschen een godtsgeleerde, ende een leergierig christen: Vermeerdert met een troostelijke t'samen-sprekinge: tusschen den Heere ende een beroe[r]de ... (1736)
GB 
Een korte ende klare voorstellinge, van de natuere ende practijcke van het ware salighmakende geloove, t'samen gestelt, by maniere van t'samen-sprekinge: tussen een gods-geleerde ende een leergierigh christen. Waer by gevoeght is een troostelijcke t' samen-sprekinge. Den elfden druck vermeerdert met XXVI merckteyckenen van de weder-geboorte (Vlissinge : Abraham van Laren, 1675)
PB 
Korte en klare verhandelinge van de natuure en praktyke van het ware zaligmakende gelove, 20th ed. (A. Cornelis [bookseller], 1768)
GB 
Opuscula practica, ofte Alle de stichtelijke werken, die haar strekken tot een waare oefeninge der Godsalicheidt, voor alle oprechte Christenen (Amsterdam : Jillis Kok, 1658)
GB 
Rouw-Claege over de Doot vanden Door-luchtigen Hoogh-gebooren Vorst Frederic Henric [...] Prince van Orangien [...] Gedaen ten daghe der Begraeffenisse binnen de Stadt Delff den 10 Mey 1647 (Jacob Dircksz Plantenburgh, 1647)
GB 
Tranen over den doodt van den grooten Admirael [...] Pieter Pietersz. Heyn. Midtsgaders syn Testament aen de Generale Gheoctroyeerde West-Indische Compagnie. Ofte Onbedriegh'lijcke Leyd-sterre, tot geluckige Voyagie van derselver Scheeps-Vloten (Andries Jansz. Kloeting, 1629)
GB 
troostelycke t'samensprekinge tusschen den Heere en een beroerde ziele (J. de Boede, 1735)
GB 

Search Digital Libraries
“Spranckhuysen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Spranchuisen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Spranchuisius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Spranchuysen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Spranckhusius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Sprankhuisen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Sprankhuizen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Sprankhuysen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Sprankhuyss”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Spranckhuysen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Spranchuisen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Spranchuisius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Spranchuysen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Spranckhusius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Sprankhuisen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Sprankhuizen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Sprankhuysen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Sprankhuyss”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting