Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,386 authors / 109,779 titles / 148,685 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Anonymous/Pseud. Reformed (c.1550-1600)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Anonymous/Pseud. Reformed (c.1600-1650)
TraditionReformedReference Academic Titlen/a
NotesUsers are encouraged to leave a comment in case of the identification of an anonymous or pseudonymous work
Primary Sources (11 titles, 11 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-11
Een Claer ende vreedsamich Bericht, vande Praedestinatie Godts. Vryen wille eens onherboren mensches. Onwederstaenlicke genade des H. Geestes, Volstandicheyt der Gheloovighen. Overghesedt, ende Ghemaeckt door D.H.V.A. ende D.T.F.S. Hier by zijn ghevoecht Christelijcke betrachtinghen ... (Gorinchem : Ian Haensberch, 1611)
GB 
Korte Antvvoorde Op een lasterlick Schrift, onlanghs uytghegheven, sonder naeme des Autheurs, Ghenaemt De Brand-klocke: Ghestelt by forme van aenteeckeninghen (1611)
GB 
Ooghen-troost : dat is, Clare openinge ende grondighe wederIegginghe van het Protest des Christalynen Brillemakers (Pieter Pietersz, 1614)
GB 
Oprecht Verhael van het geen den XXVII. ende XXVIII. Junij tusschen de Heeren van Sommelsdyck ende Vander Myle is gepasseert (1618) / added author(s): Anonymous/Pseud. Arminian
GB 
Polyst-steen: Tot weghneminghe van de vuyle vlecken des "Cristalijnen Brils", die door dese onreynicheyt sijn Meester so heeft bedrogen ... : Hier is noch by-ghevoeght een korte wederlegginghe van de Voor-reden gestelt voor het boeck Castellij ... (1614) / added author(s): Adriaen Jorisz Smout
GB 
Remonstrantium in Belgio semi pelagianismus (Basileae, 1616) [Pseudonym: Gratianus Civilis]
GB 
Remonstrantium in Belgio Semi-Pelagianismus : in Pietate Ordinum Hollandiae ac West Frisiae / defensus per Hugonem Grotium, eorundem Ordinum Fisci Advocatum. ostendente Gratiano Civili Anglo, vol. 3 (Baslileae : Johann Schröter, 1616) [Gratianus Civilis is the pseudonym of an unknown English author]
HAB 
Schriftelicke Conferentie Tusschen de Kercken-Dienaren des Vorstendoms Geldre ende Graef-schap Zutphen, Aenghevanghen Annp 1617, ende in hare Provinciale Synode in Iunio ende Iulio Anno 1618 volbracht (Delf : Ian Andriesz, 1618)
GB 
Vermaen-Brief van Hermes Waerseggher aen die vier nieu Philisteynsche Reusen (alias Gheusen) Gisbertus Voetius, Godefridus Odemans, Henricus Swalmius, en Samuel Everwijn: die de Gheestelycke Israeliten van 's Hertogenbosche onlanckx beroemlyck hebben beroepen (1630)
GB 
Vier Corte, maer heerlijcke ende diepsinnighe vraagh-stucken van het rechtveertichmaeckend' gheloof ende van de rechtveerdich-makinge (1613)
GB 
Weer-slagh tegens de jongst uitgegevene tractaetgens Francisci Lansbergii ende Samvelis Landsbergii waer in bewesen wordt wt seeckere theses Zanchii ende de onderschrijvinghe die daer onder die van Marburgh, Heydelbergh ende Zurigh ghedaen hebben, dat H. Bullingerus in de huydendaechs verschil-poincten met den remonstranten niet eens maer oneens in ghevoelen is (Amsterdam : Abraham Huybrects, 1613)
GB 

Search Digital Libraries
“Anonymous/Pseud. Reformed”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting