Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,368 authors / 109,285 titles / 148,101 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Jan Uytenbogaert (1557-1644)
TraditionArminian-RemonstrantReferenceen nl | NNBWAcademic Titlen/a
Primary Sources (208 titles, 274 vols.) | Secondary Sources (1)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (274) | Translated (2) | Related (8)
Results 121-140
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12     Next ›   Last »
Gespreck, dienende tot waerachtige ende deftige aflegginge van verscheyden leelicke Blamatien ende versierde Loghenen, bevonden inde onwaerachtighe Vertooningh van 't ghepasseerde t'Amsterdam inde Jaren 1627, 1628 ende 1629 door eens versierden Vrbaens I.V.D. bykans IVDsche onghestuymicheydt ...
1630GB 
Ghebedt ofte Schriftuerlijcke Meditatie ofte Overdenckinge over 't Vader Onse (1619)
GB 
Ghebedt ofte schriftuerlijcke meditatie ofte overdenckinge over 't Vader onse. Onse Vader die ghy sijt inde hemelen ()
Vol. 1 (1619)
GB 
Ghebedt ofte schriftuerlijcke meditatie ofte overdenckinge over't Vader Onse. Onse Vader die ghy sijt in de hemelen
1619GB 
Ghebedt ofte Schriftuerlijcke meditatie ofte overdenckinghe over 't Vader onse. Onse vader die zijt inde hemelen, vol. 1 (1619)
GB 
Goedt ende christelijck bescheydt, ghegheven op Iacobi Triglandij Tweede vermaningh, tot wederleggingh vande selve, ende verdedigingh van de Trouwe Aenwijsingh gedaen op d'eerste. Alles ten dienst vande remonstrants-ghesinde christenen, ende alle die waerheyt ende vrede beminnen (1627)
GB 
Goedt ende Christelijck Bescheydt, ghegheven op Jacobi Triglandij Tweede Vermaningh, tot wederleggingh vande selve, ende verdedigingh van de Trouwe Aenwijsingh gedaen op d' eerste. Alles ten dienste vande remonstrants-ghesinde christenen, ende alle die waerheyt ende vrede beminnen (1627) / added author(s): Jacobus Trigland
GB 
Gravamina Classium, behoorende ad Synodum te houden binnen Schoonhoven, den 23 Julij 1630 : Met Aenmerckinghen op de selve (1630)
BSB 
Gravamina Classium, behoorende ad Synodum te houden binnen Schoonhoven, den 23 Julij 1630: Met Aenmerckinghen op de selve
1630GB 
Gravamina Classium, behoorende ad Synodum te houden binnen Schoonhoven, den 23 Julij 1630. Met Aenmerckinghen op de selve (1630)
GB 
Gulden Brief, Des seer Vermaerden Theologi Martini Buceri, Daerinne gheleert wordt, wat Ketterye is: wie Ketters zijn: ende hoe verre men met de Verschillende, Christelicke ghemiynschap behoort te houden : Gheschreven in den aenvangh der Reformatie (Graven-Haghe : Jacobsz, 1616)
BSB 
Iohannis Wtenbogaerts leven, kerckelycke bedieninge ende zedige verantvvoordingh: Dat is: naeckt ende eenvoudigh historisch verhael, van 't ghene Iohanni Wtenbogaert ... wedervaren is, tot op sijn vertreck uyt den lande, af-stellinge van dienst, bannissement, wederkomste, ende daer na incluys,
1647GB 
Johannes Wtenbogaert en zijn tijd / 1 (Amsterdam : Y. Rogge, 1874)
BSB 
Johannis Uytenbogaerts Leven, kerckelijcke bedieninghe ende zedighe verantwoordingh: dat is: Naeckt ende eenvoudigh historisch verhael, van 't gene Johanni Wtenbogaert ... wedervaren is ... alles by hem selven beschreven ende nae-ghelaten, 2nd ed. (1646)
GB 
Johannis VVtenbogaerts Leven, kerckelycke bedieninghe ende zedige verantwoordingh: dat is, Naeckt ende eenvoudigh historisch verhael, van 't gene Johanni Wtenbogaert, over syne bedieninghe t'Utrecht, ende in 's Graven-Hage, wedervaren is, tot op syne vertreck uyt den lande, afstellinghe van ... (1645)
GB 
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12     Next ›   Last »

Search Digital Libraries
“Uytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Wytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Wtenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Uitenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Uitenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Bogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“wtenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jan Uytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jan Wytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johannes Wtenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jan Uitenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johannes Uytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johannes Uitenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johannes Bogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Joannes Bogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jan Bogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“wtenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting