Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,368 authors / 109,285 titles / 148,101 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Jan Uytenbogaert (1557-1644)
TraditionArminian-RemonstrantReferenceen nl | NNBWAcademic Titlen/a
Primary Sources (208 titles, 274 vols.) | Secondary Sources (1)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (274) | Translated (2) | Related (8)
Results 141-160
« First   ‹ Prev     2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13     Next ›   Last »
Johannis VVtenbogaerts Leven, kerckelycke bedieninghe ende zedige verantwoordingh: dat is, Naeckt ende eenvoudigh historisch verhael, van 't gene Johanni Wtenbogaert, over syne bedieninghe t'Utrecht, ende in 's Graven-Hage, wedervaren is, tot op syne vertreck uyt den lande, afstellinghe van ... (1645)
GB 
Johannis Wtenbogaerts Leven, kerckelijcke bedieninghe ende zedighe Verantwoordingh
1645GB 
De kerckelicke historie, vervatende verscheyden ghedenckwaerdige saken, in de christenheyt voor-gevallen. Van het iaer vier hondert af, tot in het iaer sesthien-hondert ende negenthien. Voornamentlijck in dese Geunieerde Provintien (1647)
GB 
De kerckelicke historie, vervattende verscheyden gedenckwaerdige saecken, inde Christenheyt voorgevallen, van het jaer vierhondert af, tot in het jaer sesthienhondert ende negenthien: voornamentlick in dese geunieerde provintien
1646GB 
De kerckelicke historie,: vervatende verscheyden ghedenckwaerdige saken, in de christenheyt voor-gevallen. Van het iaer vier hondert af, tot in het iaer sesthien-hondert ende negenthien. Voornamentlijck in dese Geunieerde Provintien (1647)
GB 
Korte antwoordt op de Redenloose Redenen : onder den naem van verscheyden Magistraets persoonen van der Goude [...] uyt-ghegheven ; tot nieuwe verbitteringh der Ghemoederen [...] der goeder ende vreedsame burgerije van de ghezintheyt der remonstranten (1628)
GB 
Monster van hondert tastelijcke ende grove leugenen ende calumnien staende in seecker pasquill, geintituleert Copie van den Brief [...]. (1627)
GB 
Naerder advijs over de Conferentie tot Delff gehouden, aengaende het Remedieren der yeghenwoordighe swaricheden in de kercken deser Landen opgheresen
Meyn, 1615GB 
Naerder Advijs over de Conferentie tot Delff gehouden, aengaende het Remedieren der yeghenwoordighe swaricheden in de Kercken deser Landen opgheresen. T' samen ghestelt door drie Dienaren des Goddelijcken Woorts, door last van de [...] Staten van Hollandt ende West-Vrieslant, ende haer E.M ...
Jacob Lenaertsz. Meyn, 1615GB 
Naerder advijs over de conferentie tot Delff gehouden, aengaende het remedieren der yeghenwoordighe swaricheden in de kercken deser landen opgheresen. T'samen ghestelt door drie dienaren des Goddelijcken Woorts, door last van de ... Staten van Hollandt ende West-Vrieslant, ende hare E.M ... (1615)
GB 
Naerder-Bericht Ende Openinge Vande Proceduren By Den Kercken-Dienaren Remonstranten ghehouden inde teghenwoordighe Verschillen : Dienende tot nodighe Verantwoordinge op de Beschuldigingen vervat inde Remonstrantie tegens hun over ghegeven, Ghedruckt int 13. ende eenige volgende bladeren vande schriftelicke Conferentie, ... ; Aende ed. Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-vrieslandt (s'Graven-Hage : Jacobsz., 1612)
BSB 
Naerder-Bericht Ende Openinge Vande Proceduren By Den Kercken-Dienaren Remonstranten ghehouden inde teghenwoordighe Verschillen: Dienende tot nodighe Verantwoordinge op de Beschuldigingen vervat inde Remonstrantie tegens hun over ghegeven, Ghedruckt int 13. ende eenige volgende bladeren vande ... (Jacobsz., 1612)
GB 
Naerder-bericht ende openinge vande procedvren by den kercken-dienaren remonstranten ghehouden inde teghenvvoordighe verschillen. Dienende tot nodighe verantwoordinge op de beschuldigingen vervat inde remonstrantie tegens hun over ghegeven, gedruckt int 13. ende eenige volgende bladeren vande ... (1612)
GB 
Noobighe Ontschuldiginghe Ioannis Wtenbogaert (1616)
GB 
Noodich Bericht voor de Vrede-handelaars tot Munster van wegen de [...] Staten Generael, ofte Vrymoedich Discours van den Oorlogh ende Vrede [...] ghehouden tot Brussel, by Sijn Excell. de Marquijs De Queva, Ambass. van Spangjen, ende de Heer Joh. Uytenbogaert (1646)
GB 
« First   ‹ Prev     2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13     Next ›   Last »

Search Digital Libraries
“Uytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Wytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Wtenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Uitenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Uitenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Bogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“wtenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jan Uytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jan Wytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johannes Wtenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jan Uitenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johannes Uytenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johannes Uitenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johannes Bogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Joannes Bogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jan Bogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“wtenbogaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting