Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,314 authors / 107,123 titles / 144,852 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1617  
  1619 »
1618
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (681 titles, 817 vols.) Suggest a New Source
Results 21-40
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Aerssen, Fran├žois van (1572-1641)  nl en
Corte antwoort aen ... de staten generael, overgegeven by d'heer van Sommelsdiick teghens seker vertooch, gheadvoueert, ende getekent Cornelis vander Myle (Aert Meurs, 1618)
GB 
Corte Antwoort, aen de doorchluchtichste, hoogh-mogende Heeren, de Staten-Generael (Meurs, 1618)
GB 
Naerder Openinghe, Van Een Hooch-wichtighe sake, Betreffende De wel-vaert van ons bedroeft Vader-landt
1618GB 
Naerder Vertooch aen de Hoogh-Mogende Heeren Staten Generael Over ghegheven by den Heere van der Myle: Ende Antwoort, aen de selve, Hoogh-Mogende Heeren Staten Generael overghegeven by d'Heer van Sommelsdiick
1618GB 
Noodighe remonstrantie aende [...] Staten Generael der vereenichde Nederlanden. Mitsgaders aen [...] die Staten van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt [...] int particulier. Overghegheven ter vergaderinghe vande [... ]Staten Generael [...] opten 30 Mey: anno 1618
Marten Arentsz, 1618GB 
Noodighe remonstrantie aende [...] Staten Generael der vereenichde Nederlanden. Mitsgaders aende [...] die Staten van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt [...] int particulier. Overghegheven ter vergaderinghe vande [... ] Staten Generael [...] opten 30 Mey: anno 1618 (1618)
GB 
Noodighe Remonstrantie Aende Doorluchtighe, Hooghe ende Mogende Heeren, Mijn Heeren die Staten Generael der vereenichde Nederlanden: Mitsgaders Aende Doorluchtighe, Hooghe ende Moghende Heeren, Mijn Heeren die Staten van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt ...
Arentsz, 1618GB 
Noodighe Remonstrantie Aende Doorluchtighe, Hooghe, ende Mogende Heeren, Mijn Heeren die Staten Generael der vereenichde Nederlanden: Mitsgaders Aende ... Staten van Gelderlandt, Hollandt, ... Overghegheven ter vergaderinghe vande Hooghe ende Mogende Heeren, die Staten generael der vereenichde ... (N. N., 1618)
GB 
Noodighe remonstratie aende ... Staten Generael der Vereen. Nederlanden. Mitsg. aen die Staten van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, enz ... int particulier. Overghegheven ter vergadering vande ... Staten Generael opten 30 Mey, anno 1618 (Gedruckt voor N. N. uwen ... dienaer, 1618)
GB 
Noodtwendigh ende levendigh Discours, van eenighe getrouwe Patriotten ..., over onsen droevigen ende periculeusen Staet ...: Waer inne oprechtelijc ... verthoont wordt; in wat perijckel ende ghevaer wy gheraeckt zijn, ... Int Licht ghebracht, Om teghen die vileyne boecxkens, Weegh-schael, Reuck ... (1618)
GB 
Noodtwendigh ende levendigh discours, van eenighe getrouwe patriotten ende lief-hebberen onses vaderlandts; over onsen droevighen ende periculeusen staet. VVaer inne oprechtelijck ende levendigh verthoont wordt, in wat perijckel ende ghevaer wy gheraeckt zijn, ende waer henen dese verwarringhen ...
1618GB 
Nootwendich Ende Levendich Discours Van eenige ghetrouwe Patriotten ende Liefhebberen onses Vadderlandts over onsen droevighen ende periculeusen Staet: Waer inne oprechtelic ende levendich vertoont wort, in wat perikel ende ghevaer wy gheraeckt zijn, ende waer henen dese verwarringhen tenderen ... (1618)
GB 
Openinghe (1618)
GB 
Oprechte Tonge waer door beproeft wort de Weegh-schael. Revck-appel ende Vraegh-al, Dienende tot waerschouwinge voor de getrouwe Patriotten onses Vaderlands, om alle beroerten te voorcomen (1618)
GB 
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting