Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,268 authors / 105,715 titles / 143,140 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1594-1613  
  1634-1653 »
1614-1633
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (8937 titles, 10904 vols.) Suggest a New Source
Results 41-60
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Abra de Raconis, Charles François d' (1580-1646)  en fr
Summa Totius Philosophiae: Id Est, Logica, Ethica, Physica, Metaphysica: Et Horum omnium Compendium, vol. 5 (Coloniae Agrippinae : Cholinus, 1629) [Vniversae Philosophiae, Hoc Est: Logicae, Ethicae, Physicae, Et Metaphysicae Capita, Claraqve Compendia]
GB 
Summa Totius Philosophiae: Id Est, Logica, Ethica, Physica, Metaphysica: Et Horum omnium Compendium / [1] (Coloniae Agrippinae, 1629)
BSB 
Summa Totius Philosophiae: Id Est, Logica, Ethica, Physica, Metaphysica: Et Horum omnium Compendium / [5] : Vniversae Philosophiae, Hoc Est: Logicae, Ethicae, Physicae, Et Metaphysicae Capita, Claraqve Compendia (Coloniae Agrippinae : Cholinus, 1629)
BSB 
Summa Totius Philosophiae: Id Est, Logica, Ethica, Physica, Metaphysica: Et Horum omnium Compendium / 2 : ... Pars Philosophiae Sev Ethica (Coloniae Agrippinae : Cholinus, 1629)
BSB 
Summa Totius Philosophiae: Id Est, Logica, Ethica, Physica, Metaphysica: Et Horum omnium Compendium / 3 : ... Pars Philosophiae Sev Physica (Coloniae Agrippinae : Cholinus, 1629)
BSB 
Summa Totius Philosophiae: Id Est, Logica, Ethica, Physica, Metaphysica: Et Horum omnium Compendium / 4[,1] : ... Pars: Id est, Metaphysica, Sev Prima Ac Svprema Scientia (Coloniae Agrippinae : Cholinus, 1629)
BSB 
Summa Totius Philosophiae: Id Est, Logica, Ethica, Physica, Metaphysica: Et Horum omnium Compendium / 4[,2] : ... Partis Additamentvm, Id Est: Metaphysicae Compendivm (Coloniae Agrippinae : Cholinus, 1629)
BSB 
Accolti, Benedetto (1497-1547)
De bello a Christianis contra barbaros gesto pro Christi sepulcro, & Iudea recuperandis libri IIII. (Florentine : Apud Zenobium Pignonium, 1623)
IA 
Aconcio, Giacomo (1492-1566)  en it
Stratagematum satanae (1631)
GB 
Acosta, José de, S.J. (1539-1600)  en
Histoire naturelle et morale des Indes, tant Orientales, qu'Occidentales. : où il est traicté des choses remarquables du ciel, des elemens ... qui sont propres de ce pays, : ensemble des murs, ceremonies ... des mesmes Indiens. (Paris, : Adrian Tiffaine, ruë Sainct Iacques, au gril, prés sainct Benoist., 1617)
IA 
Historie naturael en morael van de Westersche Indien: Waer inne ghehandelt wort van de merckelijckste dinghen des hemels, elementen, metalen, planten ende gedierten van dien: als oock de manieren, ceremonien, wetten, regeeringen ende oorlogen der Indianen, 2nd ed., trans. Jan Huygen van Linschoten (Broer Iansz. op de nieu-zijds achter Burgh-wal inde Silvere Kan, 1624)
GB 
Acquaviva, Claudio, S.J. (1543-1615)
Industriae pro superioribus eiusdem Societatis, ad curandos Animae morbos (in Collegio Romano eiusdem Societatis, 1615)
GB 
Meditationes In Psalm. 44. et 118 (Kinchius, 1616)
GB 
Meditationes in Psalmos XLIV, & CXVIII (Rome : Bartholomaeus Zannettus, 1616)
GB 
Meditationes in Psalmum XLIV, & CXVIII. (apud Bartolomaeum Zannettum, 1616)
GB 
Acronius, Johannes (1565-1627)  en de
Grondtlick bericht vande beroepinge der predicanten : op wat wijse, ende door wien deselve gheschieden moet. Mitsgaders, wat vanden jure patronatus, ofte t'gheven der kerckelicke goederen ende ampten, te houden zy (Adriaen vande Vivere, 1615)
GB 
Acronius, Ruardus (1546-1612)
Christelijcke ende Wettelijcke Beroepinge der Dienaren Iesu Christi, etc. (Wt die Acta ofte Handelingen der versamelinge der Nederlandsche Kercken.). (M. I. Brand, 1620)
GB 
Christelijcke ende wettelijcke beroepinge der dienaren Iesu Christi, gelijck die God almachtigh selve ... ingestelt heeft ... (voor Marten Iansz. Brand, boeckverkooper, #woonende in de Grave-straet, by de Nieuwe-Kerck in de Gereformeerde Catechismus#, 1620)
GB 
Predicatie, door Johannem Wtenbogaert bearbeydet, in welcke hy de voornaemste gronden zijns laetsten boecks, handelende vande macht der politiker overheyt in kerckelijcke saken, openbaerlijck met zijn verklaringhe betoont, gheensinszijn ghevoelen te bevestigen : door Ruardum Acronium, 2nd ed. (Amsterdam : Marten Jansz. Brandt, 1615)
GB 
Adam, Melchior (-1622)  en de
Decades duae continentes vitas theologorum exterorum principum, qui ecclesiam Christi superiori seculo propagarunt et propugnarunt (Francofurti : sumptibus J. Rosae, 1618)
GB 
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting