Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,242 authors / 104,453 titles / 141,492 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1643-1662  
  1683-1702 »
1663-1682
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (9419 titles, 11606 vols.) Suggest a New Source
Results 41-60
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Abelly, Louis (1604-1691)  fr en
Vita del Venerabile Vincenzo de Paoli (Roma, 1677)
BSB 
Abrahamsz, Galenus (1622-1702)
Antwoort Op de Vrede-Presentatie, Gedaen Door de Watererlantscheaen de Vlaemsche, Duytsche en Vriessche Doops-gesinde Gemeentens
Arentsz., 1664GB 
Amsterdam : Arentsz., 1664BSB 
Antwoort op de vrede-presentatie, gedaen door de Waterlantsche aen de Vlaemsche, Duytsche en Vriessche doops-gesinde gemeentes (Pieter Arentsz, 1664)
GB 
Antwoort op de vrede-presentatie, gedaen door de Waterlantsche aen de Vlaemsche, Duytsche en Vriessche doops-gesinde gemeentes ... Als oock de handelinge der voorsz. Vlaemsche etc. gemeentes, gehouden tot Haerlem Anno 1649 (Pieter Arentsz, 1664)
GB 
Copie Van de Resolutie, Die op het afslaen van de Billijcke versoecken, eyndelijcken aen Doctr. Galenus Abrahamsz, en sijne Mede-Stemmers, Op den 21 February is voorgelesen, En den 28 des selfden Maendts schriftelick Overgelevert (van Someren, 1664)
GB 
Nieuw Jaars-geschenck, of Twalef Bedenckelijcke Vragen, voor alle Genaamde Christenen, insonderheyt die haar Doops-gesinde roemen of noemen [...] aan Dr. Galenus Abrahamsz. als haar Principaalste voorstander in Amsterdam [...]. (Laurens Hendryckz Eppenhof, 1682)
GB 
Ondersoeck, of provisioneel antwoordt, van de dienaren der Vereen. Vlaemsche, Hoogh-Duytsche, Vriesche doopsgesinde gemeente over de (soo genoemde) vredenpresentatie (voor Joannes van Someren, 1664)
GB 
Ondersoeck, Of Provisioneel Antwoordt, Van de Dienaren der Vereenighde Vlaemsche, Hoogh-duytsche, en Vriessche Doops-gesinde Gemeente, Over De (soo genoemde) Vreden-presentatie, Door Doctr. Galenus Abrahamsz. En Medestemmers, Aen de selve op den 26. Julii gedaen (Amsterdam : van Someren, 1664)
BSB 
Reductie van de soo genaemde deductie, ofte Zedige overweginge van den toestant der jegenwoordige onlusten en geschillen in de Vlaamsche doops-gesinde gemeynte binnen Amstelredam gemaeckt (voor Johannes van Someren, 1663)
GB 
Resolutie Die op het afslaen van de Billijcke versoecken, eyndelijcken aen Doctr. Galenus Abrahamsz, en sijne Mede-Stemmers, Op den 21 February is voorgelesen, En den 28 des selfden Maendts schriftelick Overgelevert
van Someren, 1664GB 
Amsterdam : van Someren, 1664BSB 
Schriftelijck Voorstel, 't Welck Dr. Galenus Abrahamsz. Door order van het meerderdeel der Dienaren, op den I Junii deses Jaers 1664, de Broederen der Vlaemsche Doopsgesinde Gemeente getracht heeft voor te lesen (Amsterdam : Arentsz., 1664)
BSB 
Vrede presentatie en nader antwoort, van de dienaren der Vereenighde, Vlaemsche Hoog-Duytsche en Vriesse doops-gesinde gemeynte tot Amsterdam, op de so genoemde vrede presentatie (Pieter la Burgh, 1664)
GB 
Acatius, Ferdinand, S.J. (-1691)
Disputatio de coelo ... Astraea praeside propugnata (1663)
GB 
Acosta, José de, S.J. (1539-1600)  en
De Promulgando Evangelio apud Barbaros : sive De Procuranda Indorum salute, Libri sex. Authore Iosepho Acosta Presbytero Societatis Iesu (Sumptibus Laurentii Anisson, 1670)
GB 
De promulgando evangelio apud barbaros sive De procuranda indorum salute, Libri sex, ed. Laurent Anisson ((Lyon)) (sumptibus Laurentii Anisson, 1670)
GB 
De promulgando Evangelio apud barbaros, sive De procuranda Indorum salute libri sex . Authore Josepho Acosta... Editio novissima (Lugduni : L. Anisson, 1670)
BNF 
De promulgando Evangelio apud Barbaros: sive de procuranda Indorum salute, libri sex. Ed. nov (Laurentius Anisson, 1670)
GB 
De promulgando Evangelio apud Barbaros: sive de promovenda Indorum salute ... libri VI (1670)
GB 
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting