Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,324 authors / 107,465 titles / 145,395 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Utrecht
Primary Sources (189 titles, 267 vols.) Suggest a New Source
Results 181-200
« First   ‹ Prev     4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14     Next ›
Hoornbeeck, Johannes (1617-1666)  nl en
Theologia practica (Ultrajecti : Apud Johannem et Guiljelmus van de Water)
Vol. 2 (1689)
BSB 
Ultrajecti : Ex officina Henrici Versteeg
Vol. 1 (1663) GB 
Utrecht : Ex officina Henrici Versteeg
Vol. 2 (1666) GB 
Houten, Josias van den (1582-1623)
Biecht-boecxken der christenen, dat is een register vande sonden teghen de wet Godes, seer bequaem om tot kennisse syner sonden te komen. Eertijts t'samen ghestelt door Josias van Houten, in sijn leven dienaer des Euangeliums tot Renisse ende daer na tot Zierickzee. Ende nu voor de derde reyse van nieus uytgegeven oversien ende vermeerdert. Door Gisbertus Voetius SS. T.D. (Utrecht : Esdras Willemsen Snellaert, 1645)
PB 
Huber, Ulrich (1636-1694)  en nl
Opera minora et rariora (Trajecti ad Rhenum : sumtibus J. H. Vonk van Lynden)
Vol. 1 (1746)
GB 
Vol. 2 (1746) GB 
Irhoven, Willem van (1698-1760)
Canones synodi nationalis Dordracenae ofte oordeel des synodi nationalis der gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden ghehouden binnen Dordrecht inden jare 1618 ende 1619, 2nd ed.
2nd ed. / Utrecht : Paddenburg, 1788GB 
Disputatio philologico-critico-theologica prima de psēphō leukē ad Apocal. II, 17
Trajecti ad Rhenum, 1755BSB 
Oratio de revelationis præstantia debitaque (Trajecti ad Rhenum : ex officina Joannis Broedelet, 1761)
GB 
Jaquelot, Isaac (1647-1708)  en
Het Leven van B. de Spinoza, met eenige Aanteekeningen over zyn Bedryf, Schriften, en Gevoelens: door den Heer Bayle ... Nevens een Kort Betoog van de Waarheit des Christelyken Godtsdiensts; en twee Verhandelingen ... Door den Heer Jaquelot ... Vertaalt door F. Halma. De Voorreden behelscht eenige Aanmerkingen tegens 't Levensvervolg van Philopater. / added author(s): Pierre Bayle, François Halma
Utrecht : François Halma, 1698GB 
Utrecht : Halma, 1698BSB 
Utrecht : Willem Broedelet, 1711GB 
Jurieu, Pierre (1637-1713)  en fr
De pace inter protestantes ineunda consultatio sive disquisitio Circa quaestiones de gratia quae remorantur unionem Protestantium utriusque confessionis Augustanae & Reformatae, & circa rationem qua hae lites, & aliae componi possint (Ultrajecti : Halma, 1688)
BSB 
« First   ‹ Prev     4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14     Next ›

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting