Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,277 authors / 106,083 titles / 143,578 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Amsterdam
Primary Sources (960 titles, 1522 vols.) Suggest a New Source
Results 341-360
« First   ‹ Prev     12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23     Next ›   Last »
Bor, Pieter Christiaensz (1559-1635)
Oorsprongk, Begin, en Vervolgh der Nederlandsche Oorlogen, beroerten, en Borgerlyke Oneenigheden : beginnende met d'opdracht der selve Landen, gedaen by Keyser Karel den Vijfden, aen sijnen Soon Konink Philippus van Spanjen, en eindigende met het einde van 't jaer M D C (t'Amsterdam : de weduwe van Joannes van Someren, Abraham Wolfgangh, Hendrick en Dirck Boom)
Vol. 3 (1679)
IA 
Vol. 4 (1679) IA 
Borremans, Antonius (-1683)
Vesperae Gorinchemenses : in quibus varia loca, tam scripturae sacrae, quam aliorum autorum, explicantur, ritus prisci aliaque non ubivis obvia eruuntur
Amstelaedami, 1687GB 
Bos, Lambert van den (1620-1698)
Florus Anglicus, seu rerum Anglicarum ... compendium (Amstelodamum, 1652)
BSB 
De Fransche Mercurius : verhandelende europische, en voornamentlijck Fransche saken, in en omtrent dese tijdt voorgevallen : als mede een verantwoordingh van de Reysende Mercurius op de aenmerckinge over en tegen de selve gedaen : zijnde van de Reysende Mercurius het derde deel (t'Amsterdam : Jan Bouman ..., 1674)
IA 
Leeven en daden der doorluchtighste zee-helden en ontdeckers van landen deser eeuwen : beginnende met Christoffel Colombus, vinder van de nieuwe wereldt, en eyndigende met den roemruchtigen admirael M.A. de Ruyter, Ridd. &c. : vertoonende veel vreemde voorvallen, dappere verrichtingen, stoutmoedige bestieringen, en swaere zee-slagen, &c. : naeukeurigh, uyt veele geloofwaerdige schriften, en authentijcke stucken, by een gebracht, en beschreven (t'Amsterdam : Jan Claesz. ten Hoorn, en Jan Bouman ..., 1676)
IA 
De reysende Mercurius : verhandelende de hedendaeghsche en onlanghs tegenwoordige staet en verrichtingen van Europa, afbeeldinge der volckeren, staets-handelingen, bysondere voorvallen, en afbeeldinge der zeden, &c. : met schoone koopere platen der geschiedenissen verçiert (t'Amsterdam : Jan Bouman ..., 1673)
IA 
De Spaensche Mercurius : verhandelende eenige onderlinge belangen van die kroon aenmerckelijcke bysonderheden, voor-vallen, en andere eygenschappen : met schoone koopere platen der geschiedenissen verciert : zijnde van de Reysende Mercurius het tweede deel (t'Amsterdam : Jan Bouman ..., 1674)
IA 
Tooneel des Oorlogs .. in de veeren de Vereenigde Nederlanden; Door de Wapenen van de Koningen van Vrankryk en Engeland, Keulsche en Munstersche Bisschoppen. Tegen De Staten der Vereenigde Nederlanden, en hare Geallieerden : Nevens de aanmerkwaardigste saken, door de geheele werelt, en voornamelijk in Europa voorgevallen, zedert het Jaar 1669. alwaar de Historie van L. van Aitzma eyndigt, tot den tegenwoordigen tijt. ... Afgedeelt in vier Deelen (Amsterdam : van Meurs [u.a.], 1675)
BSB 
Tooneel des oorlogs, opgerecht in de Vereenigde Nederlanden door de wapenen van de koningen van Vrankryk en Engeland, Keulsche en Munstersche bisschoppen, tegen de Staten der Verreenigde Nederlandem en hare geallieerde (Amsterdam : von Someren von Meurs, 1675)
BSB 
Boston, Thomas (1676-1732)
Tractatus stigmologicus Hebraeo-biblicus: quo accentuum Hebraeorum doctrina traditur, variusque eorum in explanenda S. scriptura usus exponitur, 1st ed. (Amstelaedami : J. Wetstein, 1738) / added author(s): David Mill
GB 
Boullier, David Renaud (1699-1759)
Essai philosophique sur l'ame des betes: : ou l'on trouve diverses reflexions sur la nature de la liberté, sur celle de nos sensations, sur l'union de l'ame et du corps, sur l'immortalité de l'ame (Amsterdam : François Changuion)
Vol. 1 (1737)
IA 
Vol. 2 (1737) IA 
Lettres sur les vrais principes de la religion: où l'on examine un livre intitulé La religion essentielle à l'homme : on y a joint une defense des Pensées de Pascal contre la critique de Mr. de Voltaire, et trois lettres relatives à la philosophie de ce poëte (Amsterdam : Jean Catuffe)
Vol. 1 (1741)
GB 
Vol. 2 (1741) GB 
« First   ‹ Prev     12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting