Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,209 authors / 102,996 titles / 139,719 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Recent Findings
Primary SourcesSuggest a New Source
Results 261-280
 
« First   ‹ Prev     8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19     Next ›   Last »
Luzac, Élie (1723-1796)
Ridendo dicere verum quis vetat? of een brief, gevonden op den Leidschen Buitencingel ... betreffende een Schuitpraatje tusschen persoonen van verschillende characters, over onderwerpen, die niet onbetrekkelyk tot dezen tyd zyn (Uitgever niet vastgesteld, 1781)
GB 6/12
Requeste, memorie, en bylaagen, voor Robert Voute, woonende te Amsterdam, als last en procuratie hebbende van Robert Charnock, burger van Vlissinge, zoo voor zich zelven, als voor zyn huis van negotie, canteerende en gaande onder de firma van Robert Charnock, en Comp. omme verklaard te hebben ... (1790)
GB 6/12
Reinier Vryaarts Openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie; en teffens ter aanwyzinge van de waare en wezendlyke oorzaaken van 's lands vervallen en kwynende staat, mitsgaders van de middelen om tot beteren toestand te komen: IV (Karsenberg, 1781)
GB 6/12
Reinier Vryaarts openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie en teffens ter aanwyzinge van de waare en wezendlyke oorzaaken van 'sLands vervallen en kwynenden staat, mitsgaders van de middelen om tot beteren toestand te komen, vol. 5 (Karsenberg, 1781)
GB 6/12
Ophelderende aanmerkingen op No. 143, 144, 145 en 146 van de Post van den Nederrhijn, vol. 1 (1782)
GB 6/12
Missive geschreeven aan den heer N.N. behelzende eenige byzondere aanmerkingen over het Dank-adres door eenige officieren en schutteren van 'sGravenhage geteekent (1782)
GB 6/12
Man More Than a Machine: Wherein, I. The Immateriality of the Soul is Demonstrated by Invincible Arguments, which Set this Important Truth in a Clear, New, and Different Light. II. The Objections Against an Immaterial Principle, from the Several Appearances, and from the Observations of ... (W. Owen, at Homer's Head, near Temple-Bar, 1752)
GB 6/12
Lijkzang op het overlijden van 's lands glori, (1781)
GB 6/12
Lierzang voor den beruchten E. Luzac ... toen ny voor zyn Schoonzoon, Le Jeune, door voorspraek van [Ernest] Louis eindelyk zynen Prins [i.e. William v., Statholder of the Netherlands] een Ambt had afgetroggeld (1782)
GB 6/12
Lettres sur les dangers de changer la constitution primitive d'un gouvernement public. (etc.). (na, 1792)
GB 6/12
Het waare dag-licht van het Politieck systema der regeringe van Amsterdam. Le systéme politique de la régence d'Amsterdam, mis dans son vrai jour, d'après les faits puisés dans l'histoire de la patrie. Traduit du hollandois i.e. from “Het waare dag-licht van het Politieck systema der regeringe ... (Boubers, 1781)
GB 6/12
Het oordeel over den ... Raadpensionaris Johan de Witt: zo als het in het werkje, genaamt De zugt van den Heere Raadpensionaris J. de Witt tot zyn vaderland en deszelfs vryheid, uit zyne daaden nagespoort, vervat is, tegen het Onderzoek van dit werkje, als een aanhangsel gevoegt agter de ... (E. Luzac, Jr., 1757)
GB 6/12
Essai sur la liberté de produire ses sentimens, vol. 1 (le bien public, 1749)
GB 6/12
Essai De Circonstances Sur La Liberté, Les Droits, Et L'Egalité De L'Homme, Pretextes De La Revolution Françoise Et Sur Le Veritable Esprit De Cette Revolution (éditeur inconnu, 1795)
GB 6/12
Eliae Luzac ... disquisitio politico-moralis, num civis innocens irae hostis, longe potentioris, juste permitti possit, ut excidium totius civitatis evitetur (Typis auctoris, 1749)
GB 6/12
Eliae Luzac ... Disquisitio Politico-Moralis, Num Civis innocens irae Hostis, longe Potentioris, juste permitti possit, ut excidium totius Civitatis evitetur (typis auctoris, 1749)
GB 6/12
Du droit naturel: civil et politique, en forme d'entretiens, vol. 1 (J.J. Geyler et Comp., 1802)
GB 6/12
Disquisitio politico-moralis, num civis innocens irae hostis, longe potentioris juste permitti possit, ut excidium totius civitatis evitetur (Typis Auctoris, 1749)
GB 6/12
Brief van Janus Batavus uit 's Hage aan ... Paulus Ernstig tot Amsteldam over de uitschryving van den algemeenen Dank- Vast- en Bede-dag, by H. H. Mogd: bepaald (1774)
GB 6/12
Brief van een oude Hollandsche pikbroek uit de Elizeesche Velden, geschreeven aan een nieuwerwetsche Matroos van onzen tyd (1783)
GB 6/12
« First   ‹ Prev     8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19     Next ›   Last »
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting