Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,165 authors / 102,501 titles / 139,129 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Quick Search
70 books found for “Wilhelmus à Brakel”Suggest a New Source
Results 1-20
 
‹ Prev   1  2  3  4     Next ›
Brakel, Wilhelmus à (1635-1711)
Brief aan de heer N.N. koopmaan in Nieuw-Nederlandt (Deventer : Bernard De Vries, 1724)
GB 
Brief aan den heer N:N: ... behelsende eene opwekking en bestieringe tot en in de bekeeringe ... (1703)
GB 
Brief aan den heer N.N. behelzende eene opwekking en bestiering tot en in de bekeering, heiligmaking en het leven door het geloof op de beloften (I. J. Malga, 1859)
GB 
Brief over het leven des geloofs op de beloften ([n.d.])
GB 
Circulaire brief van de Eerwaarde Kerken-raad van Rotterdam, geschreven aan de respective Kerken-raden van Zuyd- en Noord Holland; misgaders aan de voornaamste steden van de verdere gëunieerde provincien, wegens de saake van D Balthasar Bekker, en syn boek de Betooverde Weereld (1692)
GB 
Een brief aen de ed. Heer J.C. van Bleyswijk [...] tot antwoord op sijn tractaat, Mose als een God over Aaron (Reynier van Doesburg, 1689)
GB 
Een godvrugtige brief, ter raadgeving en bestiering aan kinderen in Christo Jezu ...: Waar agter bygevoegt is, Eenige nuttige vraagstukken beantwoord (Adrianus Douci, 1740)
GB 
Een opwekkende en sielroerende predicatie, tot bestier en aanmoediging van des Heeren volk in deze duisteren en geesteloze dagen ... (Johannes Douci, 1730)
GB 
De eerste beginselen der woorden Gods, voorgestelt en met schriftuur-plaatsen bevestigt, na de ordre van de Catechismus, voor de eerst beginnende leerlingen/en voor de gene die genegen zijn de belydenisse des geloofs te doen ([n.d.])
GB 
Godvruchtige overdenkingen en alleenspraken (Leeuwarden : G. H. Swartte van Loon, 1838)
GB 
Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genaden verbondt, ende deszelfs bedieninge in het O. en N. Testament: bij gelegentheit der verklaringe van den VIII. Psalm (H.M. Bremer, 1866)
GB 
Hallelujah, ofte Lof des Heeren, over het genaden-verbondt ...: By gelegentheit der verklaringe van den VIII. psalm (Reinier van Doesburg, 1716)
GB 
Hallelujah, ofte Lof des Heeren, over het genadenverbondt ... (Jacobus Bosch, 1737)
GB 
De Heere Jesus Christus voor de alleene ende souveraine koninck over sijne kercke uytgeroepen in een verhandelinge over Psalm II. vers 6 (Johannes Boekholt, 1688)
GB 
De Heere Jesus Christus voor de alleene ende souveraine koninck over sijne kercke uytgeroepen in een verhandelinge over Psalm II. vers 6 ... (Johannes Boekholt, #boekverkooper#, 1688)
GB 
De Heere Jesus Christus voor de Alleene ende Souveraine Koninck over sijne Kercke: Uytgeroepen in een verhandelinge over Psalm II. vers 6 ... (Johannes Boekholt, 1688)
GB 
De Heere Jesus Christus voor de alleene ende souveraine koninck over syne kerke uytgeroepen .. (Joh. Boekholt, 1688)
GB 
De Heere Jesus Christus voor de alleene ende souveraine koning over zyne kerke uytgeroepen ... (Johannes Boekholt, 1688)
GB 
De huichelaar aangewezen: predikatie over Job 8:13: De verwachting der huichelaars zal vergaan (O.L. Schildkamp, 1846)
GB 
Kort ontwerp der voornaamste goddelijke waarheden: ... (bij Paulus Topijn, boekverkooper, 1750)
GB 
‹ Prev   1  2  3  4     Next ›
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting