Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,229 authors / 103,660 titles / 140,550 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Selected Volume
Houten, Josias van den (1582-1623)
Biecht-boecxken der christenen, dat is een register vande sonden teghen de wet Godes, seer bequaem om tot kennisse syner sonden te komen. Eertijts t'samen ghestelt door Josias van Houten, in sijn leven dienaer des Euangeliums tot Renisse ende daer na tot Zierickzee. Ende nu voor de derde reyse van nieus uytgegeven oversien ende vermeerdert. Door Gisbertus Voetius SS. T.D. (Utrecht : Esdras Willemsen Snellaert, 1645)
PB 

Suggest Changes to This Volume
All submitted information will be reviewed by a PRDL editor. See our editorial guidelines for further formatting explanations.
Author(s) 1. 2.
3.