Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,188 authors / 102,780 titles / 139,459 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Welcome
T he Post-Reformation Digital Library (PRDL) is a select database of digital books relating to the development of theology and philosophy during the Reformation and Post-Reformation/Early Modern Era (late 15th-18th c.). Late medieval and patristic works printed and referenced in the early modern era are also included. The PRDL is a project of the Junius Institute for Digital Reformation Research.
Stay up-to-date on the latest from PRDL at facebook.com/prdl.org.
Highlights
Luzac, Élie (1723-1796)
Ridendo dicere verum quis vetat? of een brief, gevonden op den Leidschen Buitencingel ... betreffende een Schuitpraatje tusschen persoonen van verschillende characters, over onderwerpen, die niet onbetrekkelyk tot dezen tyd zyn (Uitgever niet vastgesteld, 1781)
GB 6/12
Requeste, memorie, en bylaagen, voor Robert Voute, woonende te Amsterdam, als last en procuratie hebbende van Robert Charnock, burger van Vlissinge, zoo voor zich zelven, als voor zyn huis van negotie, canteerende en gaande onder de firma van Robert Charnock, en Comp. omme verklaard te hebben ... (1790)
GB 6/12
Reinier Vryaarts Openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie; en teffens ter aanwyzinge van de waare en wezendlyke oorzaaken van 's lands vervallen en kwynende staat, mitsgaders van de middelen om tot beteren toestand te komen: IV (Karsenberg, 1781)
GB 6/12
Reinier Vryaarts openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie en teffens ter aanwyzinge van de waare en wezendlyke oorzaaken van 'sLands vervallen en kwynenden staat, mitsgaders van de middelen om tot beteren toestand te komen, vol. 5 (Karsenberg, 1781)
GB 6/12
Ophelderende aanmerkingen op No. 143, 144, 145 en 146 van de Post van den Nederrhijn, vol. 1 (1782)
GB 6/12


Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting