Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,081 authors / 99,838 titles / 135,990 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Gregor Francke (1585-1651)
Gerardus van Aalst (1678-1759) »
Aegidius Francken (1676-1743)
TraditionReformedReferencenl Academic Titlen/a
Primary Sources (10 titles, 11 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-11
Heilig gebruik des orgels, vertoont in een leer-reden over psalm CL. vers III-VI. gedaan op de inwyding van't Maassluische orgel (P. vander Kloot, 1734)
GB 
Heilige feeststoffen ofte verhandeling van 's waerelds Heilands geboorte, besnydenis, opstanding en hemelvaerd, beneffens de uitstorting des H. Geestes volgens het verhael der evangelisten ..., vol. 1 (Dordrecht : Frederik Outman, 1742)
GB 
Het heilig offer-lam geslacht voor de vitverkoorenen of De geschiedenisse van het lyden des Heilands Jesus, uit de overeenstemminge der vier euangelisten (Frederik Outman, 1732)
GB 
Het heilig offerlam geslacht voor de uitverkoorenen ...
Frederik Outman, 1740GB 
Vol. 1 (1740) GB 
Huwelyks-vereeniging van de kerk-bruyd met den grooten Immanuel Christus, benevens een ernstig aensoek van een afdwaelend sondaer ter viering van syn koninglyk bruyloft-feest, en het betaemelyk gedrag van de bruyd in haer salige ondertrouw met Christus (gedrukt by Joannes van Braam, 1725)
GB 
Kern der christelyke leere, dat is De waerheden van den hervormden godsdienst eenvoudig ter nedergestelt, en met de oeffening der waere godtzaligheyd aengedrongen (Ph. Losel, J.D. Beman, H. Kentlink, J. Bosch, N. Smithof, de wed. J. Losel en J. Burgvliet, 1768)
GB 
Stellige god-geleertheyd, dat is De waarheden van de hervormde leer eenvoudig ter nedergestelt, en met de oeffening der waare godsaligheyd aangedrongen, vol. 2 (Ph. Losel, J.D. Beman, H. Kentlink, J. Bosch, N. Smithof, J. Losel, en J. Burgvliet, 1757)
GB 
Stellige god-geleertheyd, dat is De waarheden van de hervormde leer eenvoudig ter nedergestelt, en met de oeffening der waare godsaligheyd aangedrongen, Volumen 1 (Ph. Losel, J.D. Beman, H. Kentlink, J. Bosch, N. Smithof, J. Losel, en J. Burgvliet, 1757)
GB 
Stellige god-geleertheyd. Abridged, 11th ed. (P. Losel, J.D. Beman, H. Kentlinck, J. Bosch, N. Smithof, J. Losel [and] J. Burgvliet, 1753)
GB 
De verzekerdheid eens christens, zynde die witte keursteen, den overwinnaars toegezegt: Benevens de oprechte kentekenen, waar uit men zich kan verzekeren tot die overwinnaars te behooren, en den witten keursteen te hebben ontfangen; Door de mond der Waarheid zelve opgegeven: Te zamen in tien ... (Frederik Outman, 1746)
GB 

Search Digital Libraries
“Francken”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Aegidius Francken”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Gillis Francken”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting