Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,386 authors / 109,773 titles / 148,677 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Bartholomäus Battus (1571-1637)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Willem Baudartius (1565-1640)
TraditionReformedReferencede en | DBNLAcademic Titlen/a
Primary Sources (31 titles, 34 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (33) | Other (1)
Results 1-20
‹ Prev   1  2     Next ›
Af-beeldinge der Coninghinne Elyzabeth: des Conincks Iacobi. VI. Der Coninginne Annæ sijner Vrouwe: Ende Henrici Frederici des Princen van Wallia ... (Ian Ianszoon, 1604)
GB 
Afbeeldinghe, ende beschrijvinghe van alle de veld-slagen, belegeringen en ghevallen in de Nederlanden, geduerende d'oorloghe teghens den coningh van Spaengien (1559-1614) /[by Willem Baudartius]
Colijn : Michiel, 1615IA 
Aphopthegmata christiana, ofte Gedenck-weerdige, leersame ende aerdighe spreucken ... (Gerrit van Goedesbergh, 1646)
GB 
Apophthegmata Christiana ofte gedenck-weerdige, leersame en aerdige spreucken van vele en verscheydene Christelijcke, en Christen-gelijcke personen gesproken, in seventhien boecken onderscheyden, na den tijdt, in welcke de personen ... geleeft hebben
Amsterdam : Joost Broersz, 1649GB 
Amsterdam : Paulus Matthysz., 1665GB 
11th ed. / Paul Matthysz., 1665GB 
Apophthegmata Christiana ofte Ghedenck-weerdighe leersaeme ende aerdighe spreucken, van vele ende verscheydene christelijcke ende christen-ghelijcke persoonen ghesproken (Arnhem : Ian Iansz, 1616)
GB 
Apophthegmata christiana, ofte Gedenck-weerdige, leersame ende aerdighe spreucken, van vele en verscheydene Christelijcke, en Christen-gelijcke personen gesproken: in seventhien boecken onderscheyden, na den tijdt, in welcke de personen ... geleeft hebben : alles uyt vele gheloof-weerdige ... (Jan Fredericksz Stam, 1657)
GB 
Apophthegmata Christiana, ofte Gedenkweerdige, Leersame en aerdige Spreucken, van vele en verscheydene Christelycke ... Personen gesproken ..., 9th ed. (Amsterdam : Stam, 1657)
GB 
Apophthegmata Christiana, ofte Gedenkweerdige, Leersame en aerdige Spreucken, van vele en verscheydene Christelycke ... Personen gesproken ... / 1. (Amsterdam : Stam, 1657)
BSB 
Apophthegmata Christiana, ofte Gedenkweerdige, Leersame en aerdige Spreucken, van vele en verscheydene Christelycke ... Personen gesproken ... / 2. (Amsterdam : Stam, 1657)
BSB 
Apophthegmata christiana. Ofte ghedenck-weerdighe, leersaeme, ende aerdighe spreucken van vele ende verscheydene Christelijcke, ende Christen-ghelijcke persoonen ghesproken .. (Adr. Roman voor Jan Evertsz. Cloppenburgh, 1616)
GB 
Jaer-clachte over den schreckelijcken moort begaen aen Henricvm IIII, coninck van Vranckryck ende Navarre den 14 dach May, anno 1610. Mitsgaeders een cort verhael der geboorte, kindtsche jaeren, ende treffelijcke daeden deses conincks. [...] T'saemen ghestelt ende beschreven door Wilhelmvm ... (Jan Janszen, 1611)
GB 
Memorien, ofte Kort verhael der gedenckuveerdighste geschiedenissen van Nederlandt ende Vranckrijck principalijk, als oock van Hooghduijtschland, Groot-Britanië, Hispanien, Italien, Hungarien, Bohemen, Sauoyen, Seuenborgen und Turkijen, van den iare 1612 (daer het ... Emanvel vam ... (Ian Iansz, 1620)
GB 
Memorien, ofte Kort verhael der gedenckuveerdighste geschiedenissen van Nederlandt ende Vranckryck principalyk, als oock van Hooghduytschland, Groot-Britanië, Hispanien, Italien, Hungarien, Bohemen, Sauoyen, Seuenborgen und Turkyen, van den iare 1612 (daer het ... Emanvel vam Meteren ghelaten heeft) tot het begin des iaers 1620 beschreuen door Gvlielmvm Bavdartivm van Deynse (Janszoon : Jan, 1620)
IA 
Memoryen ofte Cort Verhael Der Gedenck-Weerdichste e so kercklicke als werltlicke Gheschiedenissen van Nederland, Vranckrijck, Hooghduytschland, Groot Britannyen, Hispanyen, Italyen, Bohemen, Savoyen, Sevenburghen ende Turkyen: Van den Jaere 1603. tot in het Jaer 1624, 2nd ed., vol. 1 (Jansz, 1624)
GB 
Memoryen ofte cort verhael der gedenck-weerdichste so kercklicke als werltlicke gheschiedenissen van Nederland, Vranckrijck, Hooghduytschland, Groot Britannyen, Hispanyen, Italyen, Hungaryen, Bohemen, Savoyen, Sevenburghen ende Turkyen, van den iaere 1603 tot in het Iaer 1624, 2nd ed. (gedruckt by Ian Iansz, 1625)
GB 
Morghen-wecker der vrye Nederlandtsche Provintien: ofte, een cort verhael van de bloedighe vervolghinghen ende wreetheden door de Spaenjaerden ende haere adherenten inde Nederlanden, gheduerende dese veertich-jarighe troublen ende oorloghen, begaen aen veele steden, [...]. (Crijn Vermeulen de Jonge, 1610)
GB 
Morghen-wecker der vrye Nederlantsche provintien: ofte, Een cort verhael van de bloedighe vervolghinghen ... door de Spaenjaerden (Dansvvick : C. Vermeulen de Jonge, 1610)
GB 
‹ Prev   1  2     Next ›

Search Digital Libraries
“Baudartius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Baudart”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Boudart”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Baudaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Willem Baudartius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Willem Baudart”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Wilhelmus Baudartius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Willem Boudart”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Willem Baudaert”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting