We depend totally on private charity. Please give to support the work of PRDL & the Junius Institute. Your tax exempt contribution helps keep PRDL publicly available to students, scholars, and researchers around the world. Click here. (Be sure to designate the Junius Institute)
Home | About PRDL
Primary Source Collection : 5,812 authors / 94,895 titles / 129,331 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Online fundraising for Junius Institute Digitization - Phase I
CLP Academic
« Theodorus à Brakel (1608-1669)
John Bramhall (1594-1663) »
Wilhelmus à Brakel (1635-1711)
TraditionReformedReferenceen nl | NNBWAcademic Titlen/a
Primary Sources (32 titles, 39 vols.) | Websites (2)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (39) | Related (1)
Results 1-20
‹ Prev   1  2     Next ›
Brief aan de heer N.N. koopmaan in Nieuw-Nederlandt (Deventer : Bernard De Vries, 1724)
GB 
Circulaire brief van de Eerwaarde Kerken-raad van Rotterdam, geschreven aan de respective Kerken-raden van Zuyd- en Noord Holland; misgaders aan de voornaamste steden van de verdere gëunieerde provincien, wegens de saake van D Balthasar Bekker, en syn boek de Betooverde Weereld (1692)
GB 
Een brief aen de ed. Heer J.C. van Bleyswijk [...] tot antwoord op sijn tractaat, Mose als een God over Aaron (Reynier van Doesburg, 1689)
GB 
De eerste beginselen der woorden Gods, voorgestelt en met schriftuur-plaatsen bevestigt, na de ordre van de Catechismus, voor de eerst beginnende leerlingen/en voor de gene die genegen zijn de belydenisse des geloofs te doen ([n.d.])
GB 
Godvruchtige overdenkingen en alleenspraken (Leeuwarden : G. H. Swartte van Loon, 1838)
GB 
Godvruchtige overdenkingen en alleenspraken, betreffende het verborgen leven voor den Heere, van Sara Nevius, huisvrouw van Ds. Wilhelmus à Brakel, in leven bedienaar des Goddelijken Woords te Rotterdam, 8th ed. (G.H. Swartte van Loon, 1838) / added author(s): Sara Nevius
GB 
Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genaden verbondt, ende deszelfs bedieninge in het O. en N. Testament: bij gelegentheit der verklaringe van den VIII. Psalm (H.M. Bremer, 1866)
GB 
Hallelujah, ofte Lof des Heeren, over het genadenverbondt ... (Jacobus Bosch, 1737)
GB 
De Heere Jesus Christus voor de alleene ende souveraine koninck over sijne kercke uytgeroepen in een verhandelinge over Psalm II. vers 6 ... (Johannes Boekholt, #boekverkooper#, 1688)
GB 
De Heere Jesus Christus voor de Alleene ende Souveraine Koninck over sijne Kercke: Uytgeroepen in een verhandelinge over Psalm II. vers 6 ... (Johannes Boekholt, 1688)
GB 
De leer der voldoening, naar de belijdenis der Nederlandsche Hervormde Kerk (Höveker, 1842)
GB 
Leere en leydinge der Labadisten, ontdeckt en wederleyt in een antwoort op P. Yvons Examens over onse Trouwhertige waerschouwinge (Rotterdam : Reinier van Doesburgh, 1685)
GB 
Logikē latreia, dat is Redelijke godsdienst in welken de goddelijke waarheden van het genade-verbond worden verklaard, tegen partijen beschermd en tot beoefening aangedrongen, alsmede de bedeeling des Verbonds in het O. en N.T. en de ontmoeting der Kerk in het N.T. vertoond in eene ..., 2nd ed. (Donner)
Vol. 1 (1893)
GB 
Vol. 2 (1893) GB 
Logikē latreia, dat is Redelyke godsdienst, in welke de goddelyke waerheden des genaden-verbonds worden verklaert, tegenpartyen beschermt, en tot de practyke aengedrongen: Als mede de bedeelinge des verbonds in het O.T., ende in het N.T. Ende de ontmoetingen der kerke in het N.T ... (Nicolaas Lonis)
Vol. 1 (1717)
GB 
Vol. 2 (1717) GB 
Logikē latreia, dat is Redelyke godsdienst, in welke de goddelyke waerheden des genaden-verbondts worden verklaert, tegen partyen beschermt, en tot de pracktyke aengedrongen: Als mede de bedeelinge des Verbondts in het O.T., ende in het N.T. ende de ontmoetingen der Kerke in het N.T., vertoont ...
de wed. Hendrik van den Aak en zoon, 1767GB 
Logikē latreia, dat is Redelyke godts-dienst, in welke de goddelijke waarheden des genaden-verbondts worden verklaart, tegen allerleye partyen beschermt, ende tot de practijke aangedrongen: Alsmede de bedeelinge des verbondts ende handelinge Gods met sijne kerke in het Oude Testament onder de ... (Gedrukt, by Cornelis van Dyck, 1700)
GB 
Logikē latreia, dat is Redelyke Godtsdienst (1736)
GB 
‹ Prev   1  2     Next ›

Search Digital Libraries
“Brakel”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Brackel”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Wilhelmus à Brakel”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Willem à Brakel”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Wilhelm von Brackel”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Willem van Brackel”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Wilhelm von Brakel”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Willem van Brakel”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting