Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,057 authors / 99,395 titles / 135,447 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« William Hill (fl.1605-1616)
Gerardus van Aalst (1678-1759) »
Cornelius Hillenius (1568-1632)
TraditionReformedReference | NNBWAcademic Titlen/a
NotesDelegate to Synod of Dort; Minister of Groningen
Primary Sources (4 titles, 4 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (4) | Related (1)
Results 1-4
Corte ende waerachtige Verantwoordinghe over de Proceduren ende Resolutien die de Vroedtschappen van Alckmar, gelijck teghen andere, als insonderheyt over ende teghen Cornelium Hillenium op den 17 Julij Anno 1610 hebben ghenomen. Ghestelt van weghen het meeste ende voornaemste deel der Ghem. J ... (Jacob Lenaertsz. Meyn, 1610)
GB 
Provisionele Ontdeckinge eeniger misslaghen, de welcke Adolphus Venator onder den naem der Burgh-Meesteren, Vroetschappen ende Kerckenraedt van Alcmaer, tegen het (soo hy t' onwarachtelijck by naemt) Lasterboeck Corn. Hillenij ende syner toestanders, in syn boeck, ghenaemt Historisch Verhael ... (Ulder. Balck, 1611)
GB 
Sermoen of Predicatie waermede Cornelius Hillenius na Groninghen verreysende [...] van syn oude [...] Gemeynte J. Chr.tot Alcmaer, oorlof of een afscheyt heeft genomen. Sommierlijck ghedaen tot Egmont binnen, op den 31 May [...] 1612 ende naderhant [...] in schrift ghestelt ende in eenighen ... (Jacob Pietersz., 1614)
GB 
Verantwoordinghe over de Proceduren ende Resolutien, die de Vroedschappen van Alckmar ... ghenomen (Lenaertsz Meyn, 1610)
GB 

Search Digital Libraries
“Hillenius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Hille”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Cornelius Hillenius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Cornelis van Hille”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Cornelis Hille”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting