Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,057 authors / 99,395 titles / 135,447 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Henry Home, Lord Kames (1696-1782)
Gerardus van Aalst (1678-1759) »
Festus Hommius (1576-1642)
TraditionReformedReference | STCN | ADBAcademic Titlen/a
Primary Sources (21 titles, 29 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (29) | Translated (1) | Related (3)
Results 1-20
‹ Prev   1  2     Next ›
Een defentie tusschen de valsche beschuldinghe diemen D. Festus Hommius, Dienaer des Goddelicken Woorts binnen Leyden, ten last nae gheeft (1613)
GB 
Harmonia synodorum Belgicarum ...
1618GB 
Lugdunum Batavorum, 1618BSB 
LXX disputationes theologicae, adversus pontificios: quibus omnes inter evangelicos & pontificios controversiae continentur & excutiuntur: in gratiam ss. theologiae studiosorum in Academi Leydensi privatim institutae, in collegio anti-Bellarminiano
Lugdunum Batavorum : Apud Ioannem Orlers, 1614GB 
Monster vande Nederlantsche verschillē ofte Belydenisse der ghereformeerde kercken in Nederlant, trans. Johannes van Lodensteyn (1618)
GB 
Monster vande Nederlantsche verschillen ofte Belydenisse der Ghereformeerde Kercken in Nederlant: al waer onder elcken artijckel bygevoecht zijn de verschillende artyckelen inde welcke hedensdaechs sommighe leeraers der Nederlantsche kercken, vande aengenome leere schijnen te wijcken (David Jansz. van Ilpendam)
Vol. 1 (1618)
GB 
Monster vande Nederlantsche verschillen ofte belydenisse der ghereformeerde kercken in Nederlant. Al waer onder elcken artijckel bygevoecht zijn de verschillende artyckelen inde welcke hedensdaechs sommighe leeraers der Nederlantsche kercken, vande aengenome leere schijnen te wijcken (Leyden : David Jansz. van Ilpendam, 1618)
GB 
Monster vande Nederlantschē, ofte Belydenisse der Ghereformeerde kercken in Nederlant (David Jansz. van Ilpendam, 1618)
GB 
Naerder advijs over de conferentie tot Delff gehouden, aengaende het remedieren der yeghenwoordighe swaricheden in de kercken deser landen opgheresen. T'samen ghestelt door drie dienaren des Goddelijcken Woorts, door last van de ... Staten van Hollandt ende West-Vrieslant, ende hare E ..., vol. 1 (Jacob Lenaertsz. Meyn, #Boeck-vercooper op de Nieuwe straet int vergulden Schrijfboeck#, 1615)
GB 
Oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenichde Nederlanden, ghehouden binnen Dordrecht, inden jare 1618 ende 1619 : ... over de bekende vijf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenichde Nederlanden verschil is gevallen, uytghesproken ...
1619GB 
Isaac Janssen Canin, 1619GB 
Oordeel des synodi nationalis der gereformeerde kercken van de vereenichde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht inden iare 1618, ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflicke theologen, uyt de Gereformeerde kercken van Groot Britagnien, de Cheur-Vorstelijcke Paltz, Hessen ...
Dordrecht : Isaac Ianssen Canin, ende zijne medestanders, 1619GB 
Optima Fides Festi Hommii : cuius specimen in citatione insignium locorum es Thesibus privatis M. Simonis Episcopij SS. Theologiae Professoris demonstratur ex libro quem inscripsit Specimen Controversiarum Belgicarum (Lugduni Batavorum : Basson, 1618)
e-corpus 
Recapitulatie van seecker sermoen ghedaen den 16 octobris des jaers 1611 binnen Leyden./ door D. Festvm Hommivm Fris. Bedienaer des h. Euangelij binnen de selve Stadt (1611)
GB 
Remonstrantie ... aen de ... Staten Generael ... nopende het presenteren van sijne verantwoordinge tegens seeckere beschuldingen Festi Hommii ... (1618) / added author(s): Jan Uytenbogaert
GB 
Schriftelicke conferentie, gehovden in s'Gravenhaghe inden Iare 1611, tusschen sommighe Kercken-dienaren: aengaende de Godlicke Prædestinatie metten aencleven van dien: Ter ordonnantie vande Ed. Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt ghedruckt ('s Gravenhage : Hillebrandt Jacobssz, 1614) / added author(s): Jan Uytenbogaert
GB 
‹ Prev   1  2     Next ›

Search Digital Libraries
“Hommius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Homminga”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Festus Hommius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Festus Homminga”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Fetse Hommius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Fetzo Hommius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting