Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,380 authors / 109,710 titles / 148,596 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Sebastian Aerichalcus (1503-1555)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
François van Aerssen (1572-1641)
TraditionReformedReferencenl en Academic Titlen/a
Primary Sources (31 titles, 43 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-20
‹ Prev   1  2  3     Next ›
Advertissement aen alle goede inwoonderen en liefhebbers van dese Nederlanden. Omme van een yeder gelesen, en in het binnenste van sijn herte ghedruckt te worden
1618GB 
Andere Vraech-al, in der haest ghestelt om met des eersten Vraegh-als Vraegh-stucken beantwoordt te worden, ist moghelijck
1618GB 
Ghedruckt, by't recht voorstant in Hollandt, 1618, 1618GB 
Andere Vraech-al, inhoudende hondert vraghen, soo van kerckelijcke als poletijcke questien, in der haest ghestelt om met des eersten Vraegh-als Vraegh-stucken beantwoordt te worden, ist moghelijck (1618)
GB 
Corte antwoort aen ... de staten generael, overgegeven by d'heer van Sommelsdiick teghens seker vertooch, gheadvoueert, ende getekent Cornelis vander Myle
Aert Meurs, 1618GB 
Corte Antwoort, aen de doorchluchtichste, hoogh-mogende Heeren, de Staten-Generael (Meurs, 1618)
GB 
Gulden Legende Van den Nieuwen St. Jan, Dat is: Kort verhael van den Edeldom, Deughden, ende handelingen van Meester Jan van Barnevelt, gewesene Advocaet van Hollandt ende West-Vrieslandt: Tot klaer bericht gestelt voor den nieuwen geresene Barnevelt, insonderheyt voor den slechten mennist, en ... (1663)
GB 
Gulden legende van den nieuwen St. Jan. Dat is: Kort verhael van den edeldom, deughden, ende handelingen van meester Jan van Barnevelt, gewesene advocaet van Hollandt ende West-Vrieslandt ... (1663)
GB 
Lettres et négociations de Paul Choart, seigneur de Buzanval ... et de Francois d'Aerssen (Luchtmans, 1846)
GB 
Naerder Openinghe, Van Een Hooch-wichtighe sake, Betreffende De wel-vaert van ons bedroeft Vader-landt
1618GB 
Naerder Vertooch aen de Hoogh-Mogende Heeren Staten Generael Over ghegheven by den Heere van der Myle: Ende Antwoort, aen de selve, Hoogh-Mogende Heeren Staten Generael overghegeven by d'Heer van Sommelsdiick
1618GB 
Noodighe remonstrantie aende [...] Staten Generael der vereenichde Nederlanden. Mitsgaders aen [...] die Staten van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt [...] int particulier. Overghegheven ter vergaderinghe vande [... ]Staten Generael [...] opten 30 Mey: anno 1618
Marten Arentsz, 1618GB 
Noodighe remonstrantie aende [...] Staten Generael der vereenichde Nederlanden. Mitsgaders aende [...] die Staten van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt [...] int particulier. Overghegheven ter vergaderinghe vande [... ] Staten Generael [...] opten 30 Mey: anno 1618 (1618)
GB 
‹ Prev   1  2  3     Next ›

Search Digital Libraries
“Aerssen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Aarssens”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“François van Aerssen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Francois van Aerssen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Francis van Aarssens”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting